UZGOJ I KRIZNE MJERE

Dodatne mjere pomoći sektorima stočarstva i vinarstva

Agrovijesti
Fotografija:
Vlada je donijela Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Na jučerašnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu vrijedan gotovo dva milijuna kuna te izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Kako je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, očekivani rezultat Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu je unaprjeđenje uzgojnih programa i učinkovitija provedba svih metoda i postupaka definiranih u uzgojnim programima u cilju genetskog unaprjeđenja populacija stoke za bitna proizvodna svojstva, unaprjeđenje uzgojnih programa metodama koje osiguravaju učinkovitije očuvanje izvornih genotipova i genetske varijabilnosti u populacijama izvornih pasmina domaćih životinja i administrativno jačanje uzgojnih udruženja u provedbi uzgojnih programa.

Također, s ciljem potpore još jednom sektoru, sektoru vinarstva, Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je sredstva za provedbu Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine u Državnom proračunu Republike Hrvatske, za 2020. godinu planirano je više od 93 milijuna kuna, a u projekcijama za 2021. i 2022. godinu više od 83 milijuna kuna. Uslijed velikih tržišnih poremećaja uvjetovanih pojavom pandemije bolesti COVID – 19, Europska komisija je donijela niz uredbi kojima se mijenjaju postojeće mogućnosti programiranja mjera u okviru Nacionalnih programa potpore sektoru vina. Na temelju toga raspravljene su sve mogućnosti s predstavnicima proizvođača te su u skladu s njihovim prijedlozima pripremljene interventne mjere u sklopu Nacionalnog programa pomoći sektoru vina kroz povećanje intenziteta potpore te donošenje mjere 9 Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere 10 Potpore za krizno skladištenje vina.