NADA ZA OPORAVAK

Doneseno šest mjera potpore za poljoprivrednike pogođene pandemijom koronavirusa

Agrovijesti
Krave, stoka Fotografija: Pixabay
Podupire se stočarstvo, uzgoj krmača te proizvodnja jabuka, mandarina i krumpira, javili su iz Ministarstva poljoprivede

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o provedbi programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti Covid 19.

Predviđeno je šest mjera dodjela potpore. To su potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele, potpora uzgajivačima tovne junadi, potpora uzgajivačima krmača, potpora proizvođačima jabuka, potpora proizvođačima mandarina i potpora proizvođačima krumpira. 

- Program će se provoditi od datuma primitka odluke Europske komisije o odobrenju dodjele državne potpore. Potpora se, u skladu s točkom 22. d. Privremenog okvira – COVID 19, može dodijeliti najkasnije do 30. lipnja 2021. godine - navodi se u Pravilniku. 

Potpora se ne može dodijeliti velikim i srednjim poduzetnicima koji su već bili u poteškoćama u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru  poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem. Potpora se može dodijeliti mikro i malim poduzetnicima koji su bili u teškoćama u smislu Uredbe o poljoprivrednom izuzeću na dan 31. prosinca 2019., pod uvjetom da se nad njima ne provodi skupni postupak insolventnosti prema nacionalnom zakonodavstvu i nisu primili pomoć za sanaciju ili pomoć za restrukturiranje.

 Potpore se ne mogu dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

Najviši iznos potpore jest čak 100 tisuća eura, no to ne znači da svi mogu dobiti jednako, jer postoje jasni kriteriji. 

Zahtjev za potporu podnosi se do 15. veljače 2021 Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja. Po podnošenju zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb. Podnositelj Zahtjeva mora potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i

– da će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela.

Svi detalji Pravilnika mogu se vidjeti OVDJE