SANIRANJE ŠTETE

Dvadeset milijuna kuna za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnje

Agrovijesti
Fotografija:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za dodjelu potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima ukupne vrijednosti 20 milijuna kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 12. veljače 2020. godine deveti Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Ukupna vrijednost objavljenog natječaja je 20.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Svrha ovog natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet natječaja za štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine;  štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu; štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 1.1.2018. godine i štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 1.1.2014. godine.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 17. veljače 2020. godine od 12:00 sati do 31. ožujka 2020. godine do 12:00 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.