Veći značaj

EU forum o ovčjem mesu dao preporuke za sektor

Agrovijesti
Ovce Fotografija: Pixabay
Četvrti i konačni sastanak EU foruma o ovčjem mesu održao se u Bruxellesu 13. listopada, na kojem su se članovi grupe složili o rasponu političkih preporuka kao potencijalnih odgovora na probleme i mogućnosti s kojima se sektor suočava.

Uspostavljen prošle godine na inicijativu povjerenika Phila Hogana, Forum je zajednički okupio predstavnike iz različitih dijelova lanca – proizvodnje, prerade, trgovine – u cilju rasprave trenutnih i budućih izazova u EU sektoru ovčjeg mesa.

U svom obraćanju na sastanku, povjerenik Hogan je potvrdio: „Komisija će ocijeniti preporuke Foruma te će informirati ministre u Vijeću o ishodu Foruma, jer je očito da se može napraviti više na razini zemalja članica. Različiti igrači u privatnom sektoru mogu igrati veću ulogu. U cilju olakšavanja praćenja tržišta dostupan je novo uspostavljeni kontrolni mehanizam za ovčje meso koji će redovito biti ažuriran kada će biti dostupni novi podaci s tržišta. Slažem se s vama da ovčje meso zaslužuje posebnu pažnju unutar naše politike promocije.“

Pod predsjedavanjem Johna Bryana, Forum je održao četiri jednodnevne konferencije od studenog 2015. do listopada 2016. pozivajući stručnjake u cilju rasprave o različitim područjima politika – promocije, politike trgovine, odnosa s potrošačima, okoliša i društvenih odnosa, kao i o tehnologiji i inovacijama. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje