Vinogradarstvo u EU

EU ima više od tri milijuna hektara vinograda od kojih je gotovo 80% za kvalitetno vino

Agrovijesti
Vinogradi u Toscani Fotografija: Pixabay
Španjolska, Francuska i Italija čine tri četvrtine površina pod vinogradima u EU s gotovo milijun hektara vinograda

U EU je u 2015. godini, bilo je 2,4 milijuna gospodarstava koja obrađuju 3,2 milijuna hektara vinograda. Prosječna površina po gospodarstvu iznosi 1,3 ha, ali sa značajnim razlikama između država članica.

Oko 2,5 milijuna hektara (78%) vinograda bili su posvećeni proizvodnji grožđa za kvalitetna vina. Spomenuti podaci su s Eurostata i rezultat su najnovijeg prikupljanja podataka EU-a o strukturama vinograda. Ovo petogodišnje prikupljanje podataka prati tržište grožđa i vina, kao i proizvodni potencijal vinograda u EU.

Španjolska, Francuska i Italija čine tri četvrtine površina pod vinogradima u EU s gotovo milijun hektara vinograda (ili 30% od ukupne površine EU), Španjolska je država članica s najvećim područjem pod površinama vinograda za dobivanje vina u 2015. Nakon nje slijede Francuska (803.000 ha ili 25%), Italija (610.000 ha ili 19%), Portugal (199.000 ha, ili 6%), Rumunjska 184.000 ha, ili 6%), Grčka i Njemačka (i oko 103.000 ha, ili 3% svaki).

Castilla-La Mancha veličine 434.000 hektara u Španjolskoj je u 2015. regija s najvećim vinogradima, što čini gotovo 14% od ukupno vinograda području EU-a, ispred Languedoc-Roussillon i Aquitaine u Francuskoj.

Ljestvica je vrlo različita kada je u pitanju broj vinogradarskih posjeda, naime Rumunjska ima 855.000 gospodarstava, odnosno 36% ukupno na razini EU, ispred Španjolske koja ima 518.000 gospodarstava, ili 22%, a slijedi  Italija koja drži 12%, Portugal 9% i Grčka 8%.

Najveća prosječna površina po gospodarstvu u 2015. godini registrirana je u Francuskoj i iznosi 10,5 hektara. Nakon toga je Luksemburg, Austrija, Velika Britanija, Njemačka, Italija i Slovačka, Španjolska i Mađarska. Nasuprot tome, prosječna površina ispod jednog hekatra po gospodarstvu zabilježena je u Rumunjska (0,2 ha), Malta (0,3 ha), Hrvatska (0,4 ha), Grčka, Cipar i Slovenija (sve 0,5 ha) i u Portugal (0,9 ha)

Najveći prostor za kvalitetno vino pod zaštitom oznake izvornosti u 2015. godini imaju Španjolska i Francuska koje zajedno čine oko dvije trećine ukupne površine kvalitetnog vina u EU. U svakoj državi članici, osim Rumunjske, grožđe za kvalitetna vina čine najveći udio u ukupnoj površini pod vinogradima. Sve ili gotovo sve površine vinograda na kojima je grožđe za kvalitetna vina ima  Njemačka, Luksemburg, Velika Britanija, Češka i Slovenija.

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje