Od reforme u 2013. godini

EU: Nema povećanja administrativnog opterećenja za poljoprivrednike u poljoprivredi

Agrovijesti
Mladi poljoprivrednik Fotografija: Thinkstock
Studija je utvrdila da se prosječni godišnji troškovi IACS-a procjenjuju na 10 EUR po hektaru poljoprivrednih površina (UAA). Za EU kao cjelinu to predstavlja između 1,7 i 1,9 milijardi eura. To uključuje 14% povezanih s troškovima postavljanja, 12% na tekuće troškove i 74% na troškove upravljanja i kontrole.

Od reforme Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) iz 2013. administrativni troškovi vezani uz ZPP nisu se značajno povećali za poljoprivrednike i predstavljaju 2% ukupne primljene potpore. Što se tiče troškova za nacionalne vlasti, oni se procjenjuju na oko 3% proračuna ZPP-a, budući da su se povećali za trećinu od uvođenja novog sustava kontrole i upravljanja plaćanjima u 2013.

To su među glavnim rezultatima studije „Analiza“. administrativnog opterećenja koje proizlazi iz ZPP-a “, objavila je Europska komisija.

Opći cilj ove studije je ispitati troškove i administrativno opterećenje, uključujući učinkovitost i djelotvornost postojećih sustava za upravljanje i kontrolu velikog dijela rashoda zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Konkretno, studija analizira i procjenjuje različite elemente integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IACS), kao i identifikacijski sustav zemljišnih čestica, povezane kontrolne mehanizme i troškove povezane s unakrsnom sukladnošću.

Unakrsna sukladnost je skup osnovnih pravila koja postavljaju standarde za javno zdravstvo, zdravlje biljaka i životinja i dobrobit životinja koje poljoprivrednici moraju slijediti kako bi dobili dohodovnu potporu.

Prema studiji, administrativni troškovi ZPP-a su niži ili slični u usporedbi s drugim politikama EU-a. Na primjer, ukupna stopa za europske strukturne i investicijske fondove (ESIF) procjenjuje se na 4%, dok ukupni administrativni troškovi EU-a čine oko 6% ukupnog proračuna EU-a.

Nadalje, studija je utvrdila da se prosječni godišnji troškovi IACS-a procjenjuju na 10 EUR po hektaru poljoprivrednih površina (UAA). Za EU kao cjelinu to predstavlja između 1,7 i 1,9 milijardi eura. To uključuje 14% povezanih s troškovima postavljanja, 12% na tekuće troškove i 74% na troškove upravljanja i kontrole.

Što se tiče unakrsne usklađenosti, studija je utvrdila da su se u odnosu na prethodno razdoblje troškovi kao postotak primljenih izravnih plaćanja smanjili. Glavni troškovi povezani su s osobljem, ulaganjima u IT i analizom rizika.

Kada se promatraju administrativni troškovi za IACS po državi članici, oni se uvelike razlikuju, u rasponu od 2 € do 208 EUR po hektaru UAA. Studija je zaključila da je nekoliko čimbenika utjecalo na razlike između zemalja, kao što su veličina i struktura poljoprivrednog sektora, organizacijska struktura nacionalnih vlasti i izbor sustava informacijske tehnologije. Točnije, podaci su otkrili značajne razlike između velikih i malih država članica, s višim troškovima za manje države članice. To se može objasniti manjim državama članicama koje imaju manje koristi od ekonomije razmjera.

Nalazi iz studije također su pokazali da automatizacija, digitalizacija i nove tehnologije za upravljačke kontrole pomažu smanjenju administrativnih troškova i opterećenja CAP-a. Već je pokazao rezultate s identifikacijskim sustavom za zemljišne parcele, na primjer, informacijskim sustavom koji se temelji na fotografijama poljoprivrednih parcela korištenih za provjeru plaćanja u okviru ZPP-a. Druga tehnologija koja se može dodatno iskoristiti za smanjenje administrativnog opterećenja je daljinsko očitavanje, koje se koristi kao dio kontrolnih režima nekih država članica. To je dovelo do smanjenja broja fizičkih inspekcija na terenu i više ciljanog korištenja resursa kada inspektori moraju biti raspoređeni na farmi.

Međutim, studija je također utvrdila da preuzimanje elektroničkih sustava uvelike ovisi o državi članici. Unos je u nekim zemljama izuzetno spor. Kako bi se to poboljšalo, moglo bi biti potrebno ulaganje u infrastrukturu kako bi se povećao pristup širokopojasnom pristupu u udaljenim ruralnim područjima.

Na razini korisnika, kao postotak primljene potpore Zajedničke poljoprivredne politike, administrativno opterećenje procjenjuje se u prosjeku na 2%. Studija je utvrdila da to varira ovisno o veličini farme, njezinoj složenosti (stoka, oranice, trajni nasadi, mješoviti ...), broju i vrstama primljene potpore, kao i iznosu plaćanja.

Studija zaključuje svoju analizu s nekim preporukama, uključujući poticanje uporabe tehnologije za smanjenje administrativnih troškova i da države članice dodaju analizu tih troškova na svoje strateške planove ZPP-a iznesene u prijedlozima ZPP-a nakon 2020. godine.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje