Savez Afrike i Europe

Europska komisija zauzima se za održiv afrički poljoprivredno-prehrambeni sektor

Agrovijesti
Afrika, poljoprivreda Fotografija: Pixabay
Platforma AU-a i EU-a za agrobiznis: uzimajući u obzir ključnu ulogu koju privatni sektor može igrati u strukturnoj transformaciji u Africi, Komisija predlaže osnivanje platforme u svrhu povezivanja europskih i afričkih poduzeća. Očekuje se da će platforma pridonijeti utvrđivanju izazova i prilika za privatna ulaganja i trgovinu između dva kontinenta.

Radna skupina za ruralnu Afriku predala je svoje završno izvješće, poljoprivredno-prehrambeni i ruralni program za novi „Savez Afrike i Europe za održiva ulaganja i radna mjesta” koji je predsjednik Jean-Claude Juncker predstavio u svojem govoru o stanju Unije u rujnu 2018. 

Prema preporukama te skupine afričkih i europskih stručnjaka Afrika i EU trebali bi razviti partnerstvo koje bi se odvijalo na tri razine: među građanima, među poduzećima i među vladama. Njime bi se uspostavio dijalog s više dionika na svim razinama, počevši od lokalne, i omogućila uža povezanost između afričkih i europskih društava, poslovnih zajednica i vladâ.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: Politika u području poljoprivrede i ruralnog razvoja prednjači u političkoj suradnji između EU-a i Afrike. Radna skupina za ruralnu Afriku igra središnju ulogu u tom radu: njezinim preporukama pronalaze se načini povećavanja javnih i privatnih ulaganja, razmjene najbolje prakse i dijeljenja znanja te produbljivanja političke suradnje općenito.

Povjerenik za međunarodni razvoj i suradnju Neven Mimica izjavio je: Ovo je vrlo važan dan za Savez Afrike i Europe. Danas smo vidjeli da je predani rad Radne skupine za ruralnu Afriku rezultirao konkretnim preporukama. Sada je na nama da zajedno na temelju tih vrijednih preporuka pronađemo rješenja kojima ćemo postići ono što svi želimo: pozitivnu transformaciju ruralnih područja te uključivost i održivost poljoprivrede i poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Povjerenica za ruralno gospodarstvo i poljoprivredu Afričke unije (AU) Josefa Sacko izjavila je: U izvješću Radne skupine prepoznata je nova stvarnost Afrike i Europe kao ravnopravnih globalnih partnera. Izvješće pokazuje da bi poljoprivrednici i prehrambena industrija trebali blisko surađivati kako bi iskoristili nove prilike koje će pružati kontinentalno područje slobodne trgovine u Africi i stvorili regionalna tržišta potrebna za dugoročnu sigurnost opskrbe Afrike hranom.

Radnu skupinu osnovala je Europska komisija u svibnju 2018. radi pružanja savjeta o jačanju partnerstva između Afrike i Europe u području hrane i poljoprivrede. Europska komisija osigurat će daljnje djelovanje i provedbu nekoliko mjera koje je preporučila ta skupina stručnjaka u cilju potpore razvoju afričkog poljoprivredno-prehrambenog sektora i ruralnog gospodarstva.

Na temelju nekih kratkoročnih preporuka Radne skupine Europska komisija započet će s provedbom sljedećih projekata:

Programi partnerstva i razmjene između afričkih i europskih tijela nadležnih za poljoprivredu: Komisija je upravo pokrenula pilot inicijativu u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za koju je predviđeno 5 milijuna EUR. Dodatna sredstva iz proračuna EU-a osigurat će se za druge programe partnerstva između organizacija žena iz ruralnih područja, organizacija i zadruga poljoprivrednika, poduzeća i javnih tijela iz Afrike i EU-a.

Platforma AU-a i EU-a za agrobiznis: uzimajući u obzir ključnu ulogu koju privatni sektor može igrati u strukturnoj transformaciji u Africi, Komisija predlaže osnivanje platforme u svrhu povezivanja europskih i afričkih poduzeća. Očekuje se da će platforma pridonijeti utvrđivanju izazova i prilika za privatna ulaganja i trgovinu između dva kontinenta.

Inovacijski centri: u svrhu potpore „agropoduzetnicima“ i afričkom poljoprivredno-prehrambenom sektoru mogu se osnovati ili ojačati inovacijski centri u cilju primjene praktičnog znanja. Ti bi centri okupljali nacionalne istraživače i sustave visokog obrazovanja, poljoprivrednike, njihove organizacije i privatni sektor radi olakšavanja, među ostalim, razvoja digitalnih inovacija i vještina.

Izvješće koje je danas predano važan je korak na putu prema većoj suradnji između EU-a i Afrike u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. U njemu su utvrđena četiri strateška područja djelovanja u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju: otvaranje radnih mjesta, borba protiv klimatskih promjena, održiva transformacija afričke poljoprivrede i razvoj afričke prehrambene industrije i tržištâ.

Kako bi taj proces bio otvoren i uključiv, Komisija će pokrenuti savjetovanje na internetu radi prikupljanja izravnih povratnih informacija od dionika iz Afrike o strateškom pristupu Radne skupine i trenutačnom stanju u trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima i suradnji između naša dva kontinenta. Zajedno s današnjim izvješćem rezultati tog savjetovanja bit će uzeti u obzir na trećoj konferenciji ministara poljoprivrede iz AU-a i EU-a u Rimu koja bi se trebala održati u lipnju 2019.

Učinkovito daljnje djelovanje postići će se i osnivanjem skupine za provedbu sastavljene od predstavnika ministarstava i privatnog sektora iz Afrike i EU-a. Skupina će biti predstavljena na ministarskoj konferenciji u Rimu.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje