U RAZDOBLJU OD LISTOPADA DO PROSINCA 2017. NOVIH 5.742 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK

FINA: Novih 5.742 pokretnina i prava upisanih u upisnik među njima i 51.178 komada stoke

Agrovijesti
Krave, stoka Fotografija: Pixabay
Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava (324.225), a iza toga prema broju upisa slijede vozila (180.154), računala (98.235), strojevi (57.505) i stado/stoka (51.178). Drugu skupinu od sveukupno 17.737 upisanih predmeta osiguranja čine: poljoprivredni urod (7.669), udjeli i poslovni udjele (7.144), ukupnost stvari (2.907), dionice (13) i patenti (4) upisa.

Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (skraćeno: Upisnik založnih prava, dalje u tekstu: Upisnik) jedinstvena je baza podataka o upisanim opterećenjima, pravima ili zabranama na pokretninama, dionicama, udjelima i poslovnim udjelima. Upisnik je ustrojen 2006. godine na temelju Zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima (NN 121/05) i vodi ga Financijska agencija.

Sudska i javnobilježnička založna prava na temelju sporazuma stranaka i prijenosi prava vlasništva i drugih prava, dionica, udjela i poslovnih udjela obavljeni radi osiguranja, stječu se odnosno prenose upisom u Upisnik. Predmeti i prava na kojima se stječe neko pravo osiguranjem ili ovrhom, a koja se upisuju u Upisnik su sljedeća: pokretne stvari i prava, dionice, udjeli i poslovni udjeli u trgovačkom društvu koji se ne upisuju u drugu javnu knjigu, vozila u javnoj evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova, patenti, upisani u Registar za patente Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. To su najčešće automobili, strojevi, računala, umjetnička djela, namještaj, poljoprivredni strojevi, poljoprivredno stado, poljoprivredni urod, ukupnost stvari (npr. roba u skladištu), patenti, dionice koje nisu upisane na računima u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d. i poslovni udjeli u trgovačkim društvima.

Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku

U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (skraćeno: Upisnik), upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 31. prosinca 2017. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 729.034 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava (324.225), a iza toga prema broju upisa slijede vozila (180.154), računala (98.235), strojevi (57.505) i stado/stoka (51.178).

Drugu skupinu od sveukupno 17.737 upisanih predmeta osiguranja čine: poljoprivredni urod (7.669), udjeli i poslovni udjele (7.144), ukupnost stvari (2.907), dionice (13) i patenti (4) upisa.

U međuvremenu, od prethodno objavljene informacije za razdoblje zaključno s 30. rujna 2017. upisano je novih 5.742 pokretnine i prava. Najveći broj u razdoblju listopad-prosinac odnosio se na ostale pokretnine i prava (2.080), na vozila (1.119) i na strojeve (1.119), dok je broj upisanih patenata (4) i dionica (13) ostao

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje