Eurostat

Francuska, Italija, Španjolska i UK najveće ribarske sile

Agrovijesti
Ribe Fotografija: Thinkstock
Eurostat je objavio podatke vezane uz ribolovne flote, ukupne ulove i proizvodnju akvakulture u Europskoj uniji

Ribarska flota EU-28 u 2015. imala je zajednički kapacitet od 1,6 milijuna bruto tonaže i ukupnu motornu snagu od 6,4 milijuna kW. Najveću ribarsku flotu među EU zemljama članicama u teminima snage imaju Francuska, Italija, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo. U 2015. godini, ribarske flote svake zemlje imale su ukupnu snagu između 0,8 milijuna kW i 1 milijuna kW. U pogledu bruto tonaže, španjolska je flota najveća sa 343.000 bruto tona, a slijede ju Francuska sa 17.000, Italija sa 158.000 i Nizozemska sa 127.000 bruto tona: Niti jedna od preostalih zemalja članica nije imala flotu veću od 100.000 bruto tona.

Hrvatska flota ima ukupno 52.000 bruto tona i 419.000 kW.

Ribolovna flota po tonaži 2015.

Od rekordnih ulova 1995. godine sa 7,5 milijuna tona žive vage, ukupni ulov EU-28 padao je gotovo svake godine do 2007. Nakon toga, ulov je bio relativno stabilan do 2013. godine, a 2014. je porasao za 11,5 posto. Smanjenje je zabilježeno 2015. za 5 posto, kada je ukupni ulov EU-28 iznosi 5,1 milijuna tona. Ta je količina bila 7 posto manja nego prije deset godina i približno za trećinu niža nego 1995.

Ukupni ulovi ribarskih flota Španjolske, Danske, Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske zajedno tvore više od polovine (58,1%) svih ulova ribarskih flota EU zemalja članica u 2015. godini, što je drugi najviši zajednički udjel. Između 23 EU zemlje koje imaju pomorsku ribarsku flotu, 14 ih je zabilježilo pad u ukupnim ulovima u usporedbi rezultata za 2015. u odnosu na razdoblje prije deset godina. Najveći pad je zabilježila Litva od -70,1 posto, a slijede ju Latvija sa -45,9 posto, Italija sa -35 posto i Nizozemska sa 33,3 posto. Suprotno tome, Poljska, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo su jedine zemlje čiji je ulov povećan i to za 42,3, 25,8 i 5,5 posto odnosno.

Hrvatska je u 2005. godini imala ukupni ulov od 347.000 tona, koji kroz desetogodišnje razdoblje značajno raste te je u 2015. godini dostigao 723.000 tona. 

Ukupni ulovi EU-28 2005. - 2015.

Otprilike 77,4 posto ulova u EU-28 u 2015. godini bilo je u sjeveroistočnom Atlantiku, a Mediteran i Crno more su drugo najveće ribolovno područje (8,4 posto), te istočno centralno atlantsko područje sa 4,8 posto.

EU-28 ima stabilnu proizvodnju proizvoda akvakulture tijekom razdoblja 2004. – 2014. s proizvodnim količinama oko 1,2 do 1,3 milijuna tona žive vage. Najmanje količine bile su 2013. godine sa 1,18 milijuna tona, a najveće su zabilježene 2014. godine od 1,33 milijuna tona. Norveška sistematično gradi svoju proizvodnju akvakulture od 0,68 milijuna tona u 2004. na 1,33 milijuna tona u 2014. godini. Turska je pokazala stabilno povećanje proizvodnih količina s proizvodnjom od 234.000 tona u 2014. godinom što je više od proizvodnje bilo koje druge članice EU osim Španjolske.

Proizvodnja akvakulture EU-28 2004. - 2014.

Pet najvećih proizvođača akvakulture u 2014. bile su Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Italija i Grčka, koje su zajedno proizvede tri četvrtine ukupne proizvodnje EU-28. Najviše se proizvodi šaran, a slijede ga mekušci. Proizvodnja rakova i morskih trava je neznatna.

Španjolska proizvodi 77 posto mediteranskih dagnji u 2014. pa je tako bila najveći proizvođač ovih školjki među EU-28. Francuska se specijalizirala za pacifičke kamenice i plavice koje zauzimaju dvije trećine nacionalne proizvodnje. Malta se 2014. najviše koncentrirala na uzgoj plavorepe tune (63 posto) i orade (31 posto). Ujedinjeno Kraljevstvo je proizvelo 179.000 tona atlantskog lososa što je oko 95 posto proizvodnje te vrste u EU-28 te je 84 posto ukupne nacionalne proizvodnje. Atlantski losos zauzima i 95 posto norveške ukupne proizvodnje u 2014. godini.

Hrvatska je 2004. godine proizvodila 10.000 tona proizvoda akvakulture. Najveća proizvodnja zabilježena je 2011. kada je dostigla 17.000 tona, a posljednje tri godine je na razini od 14.000 tona. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje