Istraživanje

Francuska studija pokazala kako poljoprivrednici mogu smanjiti upotrebu pesticida bez da izgube novac

Agrovijesti
Sigurna i održiva uporaba pesticida, konferencija i radionice u Lisabonu Fotografija: Ivica Prpić
Prema istraživačima, smanjenje korištenja pesticida ima značajan utjecaj na produktivnost - pokazalo je istraživnaje sa 55 posto farmi koje su analizirane. Pojedine čak imaju i veće prinose – u 39 posto slučajeva

Više od tri četvrtine francuskih farmi može smanjiti upotrebu pesticida, ako primjeni bolje poljoprivredne prakse i agrotehničke mjere. Prema studiji koju je objavio francuski Nacionalni instituta za poljoprivredna istraživanja (INRA) , 77 posto poljoprivrednih poduzeća u zemlji može smanjiti svoju upotrebu pesticida bez financijskih problema i posljedica. 

Kako bi dokazali tu teoriju, tim znanstvenika analizirao je 946 farme, na kojima su proučavali utjecaj smanjenja upotrebe pesticida na njihovu produktivnost.  Samo 6% gospodarstava imalo je rast u produktivnosti. Francuski 'Ecophyto' plan pokrenut je 2009. a obuhvaća dobrovoljno smanjivanje pesticida i do 2016. godine taj plan privukao je 2880 farmi.

Pozitivne promjene u 39% slučajeva

Prema istraživačima, smanjenje korištenja pesticida ima znatan utjecaj na produktivnost pokazalo je istraživanje na 55% farmi koje su analizirane, a neke čak imaju i veće prinose – čak 39% slučajeva. Uzimajući u obzir i produktivnost i profitabilnost, 77% farmi može smanjiti upotrebu pesticida bez utjecaja na njihovo poslovanje.

Znanstvenici procjenjuju da su poljoprivredna gospodarstva koja su u stanju smanjiti upotrebu pesticida, bez gubitka novca može smanjiti njihovu uporabu za 42% u usporedbi sa susjednim farmama. Francuski poljoprivrednici kao cjelina mogli bi smanjiti svoje oslanjanje na pesticide za 30%. Najveća ušteda mogla biti donesena na insekticidima (moguće smanjenje za 60%), nakon čega slijede fungicidi (47%) i herbicidi (37%).

Obrnut trend

No, trend u Francuskoj ide u suprotnom smjeru: s iznimkom malog pada u 2014. i 2015. godini, korištenje pesticida u konačnici je porasla unatoč prvotnom planu nazvanom Ecophyto koji je pokrenut sa ciljem smanjena upotrebe.  Ovaj plan imao je za cilj postizanje smanjena od 50% u uporabi pesticida između 2008. i 2018. godine. Nakon ovog neuspjeha, pokrenut je novi plan 'Ecophyto 2', čiji je cilj smanjiti upotrebu pesticida za 25% do 2020. godine, a potom za 50% do 2025. godine.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje