Zajednička poljoprivredna politika EU

Glasovanje o budućem ZPP-u na Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj je 2. travnja

Agrovijesti
Hogan i Petir Fotografija: Agrobiz
Petir tražila više novca za mlade i žene u ruralnom prostoru te potpore za nove poljoprivrednike gdje vidi prostor za zapošljavanje hrvatskih branitelja

 Na sjednici Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta u utorak 18. ožujka 2019. godine održana je posljednja rasprava o predloženom zakonodavnom paketu propisa uz novu Zajedničku poljoprivrednu politiku prije glasovanja koje će se održati na tom Odboru 2. travnja 2019. godine.

Izvjestiteljica, Esther Herranz, španjolska zastupnica iz reda Europske pučke stranke dala je pregled sadržaja pregovora koje je vodila s izvjestiteljima u sjeni posljednjih mjeseci. Nakon teških pregovora posebno je istaknula pitanja oko kojih još nije postignut dogovor. Politički klubovi u Europskom parlamentu imaju različita mišljenja o proizvodno vezanim plaćanjima tako da se klubovi lijevo od centra zalažu za ukidanje takvih vrsta plaćanja dok klubovi desno od centra u toj vrsti plaćanja vide dobrodošlu fleksibilnost za poticanje pojedinih poljoprivrednih kultura od posebnog interesa. Također, pitanja ograničavanja najvišeg iznosa potpore, transferi između omotnica za izravna plaćanja i ruralni razvoj te potpore za mlade poljoprivrednike neke su od otvorenih tema oko kojih je došlo do približavanja stavova.

U odnosu na tekst Komisije koji se odnosi na Uredbu o strateškim planovima u okviru ZPP-a, u kompromisnim amandmanima koje je predložila zastupnica Herranz zadržana je osnovna struktura ZPP koja počiva na dva stupa: izravnim plaćanjima i ruralnom razvoju. Također, novi model provedbe nije značajno mijenjan tako da su zadržani strateški planovi kao jedinstveni dokumenti za svaku od država članica u kojima će one predstaviti načine provedbe ZPP-a te ih podnijeti na odobrenje Komisiji.

Najznačajnije izmjene u ovom trenutku odnose se na definiciju "aktivnog poljoprivrednika" koja je sličnija onoj iz nedavno usvojene Omnibus uredbe, a koja dozvoljava državama članicama dovoljno fleksibilnosti da samostalno definiraju "aktivnog poljoprivrednika" (tj. poljoprivrednika koji može ostvarivati potpore), zatim jasnije definiranje općih i specifičnih ciljeva ZPP-a, određivanje praga maksimalnog iznosa potpora na 100.000 eura nakon kojeg će države članice biti u obvezi umanjivati iznose potpora. Također, kompromisnim amandmanima nastoji se omogućiti mikro i malim poljoprivrednicima olakšani postupak stjecanja prava na izravne potpore.

Uz navedeno, ZPP uvodi veću razliku između mladih poljoprivrednika i novih poljoprivrednika što je na tragu amandmana zastupnice Petir koja je tom diferencijacijom željela postići veći potencijal samozapošljavanja ljudi zrelije dobi vodeći računa o hrvatskim braniteljima. Također, slijedom amandmana zastupnice Petir, Hrvatska bi mogla omogućiti poljoprivrednicima koji rade u područjima koja još uvijek trpe posljedice Domovinskog rata korištenje pogodnosti koje imaju poljoprivrednici u područjima s posebnim ograničenjima.

U ruralnom razvoju povećava se broj vrsta intervencija koje se stavljaju na raspolaganje državama članicama kako bi zadržale linije financiranja projekata za poboljšanje položaja žena u ruralnim prostorima što je također bio prijedlog zastupnice Petir, ali se dodaju i intervencije koje bi trebale pomoći u digitalizaciji ruralnih prostora što je važno za povećanje gospodarskih aktivnosti u tom prostaru i osiguranje boljeg života za stanovnike tih područja. Također, intervencije u ruralnom razvoju prepoznaju i važnu ulogu agrošumarstva, kako u gospodarskim aktivnostima, tako i u ostvarivanju ciljeva klimatskih i okolišnih politika EU.

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir istaknula je da je važno što je izvjestiteljica za strateške planove Esther Herranz prepoznala doprinos poljoprivrednika u očuvanju prirode i bioraznolikosti i to jasno navela u izvješću. "Drago mi je što se ovdje valorizira posebna uloga poljoprivrednika i njihov doprinos očuvanju okoliša i biološke raznolikosti jer znamo da bez njih ne bi bilo niti ruralnog prostora, niti proizvodnje hrane, ali ne bi bilo niti čuvanja okoliša," rekla je Petir.

Uz navedeno, posebnu pažnju treba dati i generacijskoj obnovi ruralnih područja. U svojem amandmanu zastupnica Petir je predložila povećanje minimalnog udjela omotnice ZPP-a za mlade poljoprivrednike s 2% na najmanje 4%. Također, zastupnica Petir se založila za očuvanje potprograma za žene u ruralnim prostorima te je zadovoljna što u tom dijelu pregovori idu u dobrom smjeru.

Zastupnica Petir naglasila je važnost veće fleksibilnosti koju bi trebalo dati državama članicama koje gotovo polovicu svoga proračuna imaju namijenjenog ruralnom razvoju. Petir je stava da bi novi ZPP trebao dati mogućnost transfera 15% tog iznosa iz drugog u prvi stup ZPP-a kako bi države mogle intervenirati na pravi način tamo gdje je to potrebnije. U toj kategoriji nalazi se 5 država članica: Slovačka, Austrija, Malta, Rumunjska i Hrvatska, a za ovakvo rješenje zainteresirane su i Mađarska, Poljska te Češka.

„Tim državama potrebno je omogućiti transfere iz drugog u prvi stup ZPP-a u visini od bar 15% omotnice. To će osobito biti važno ako dođe do smanjenja proračuna za poljoprivredu," zaključila je Petir.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje