UKUPNO 350.000 KUNA

Grad Zagreb raspisao natječaj za promociju poljoprivrednih proizvoda

Agrovijesti
Fotografija:
U okviru natječaja za dodjelu potpore male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda u 2020. godini maksimalan iznos potpore po korisniku za svaku aktivnost iznosi 10.000 kuna, a ukupna planirana vrijednost je 350.000 kuna. Prijave traju do 15. listopada

Grad Zagreb je 29. rujna raspisao Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda u 2020. godini.

Potpore se dodjeljuju  iz Proračuna Grada Zagreba kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija za aktivnosti sudjelovanja na promotivnim manifestacijama – sajmovi, natjecanja, izložbe i dr. te promotivne i marketinške aktivnosti.

Maksimalan iznos potpore je 10.000,00 kuna godišnje po korisniku za svaku aktivnost.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 350.000,00  kuna.

Korisnici potpore su poduzetnici koji posluju u organizacijskom obliku: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt, trgovačko društvo ili zadruga te koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

-ima prebivalište ili sjedište na području Grada Zagreba,
-nema dugovanja prema proračunu Grada Zagreba i državnom proračunu,
-u slučaju da je korisnik dosadašnjih potpora Grada Zagreba, prethodno odobrena proračunska sredstva Grada Zagreba utrošio je namjenski i u skladu s ugovorom, odnosno iz drugih razloga nije izgubio pravo na dodjelu gradskih poticajnih sredstava u poljoprivredi i šumarstvu,
-nije zatražio potporu za aktivnost za koju su sredstva već u cijelosti odobrena iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada.

Prihvatljivi troškovi za aktivnost sudjelovanja na promotivnim manifestacijama su kotizacijski troškovi, troškovi najma i uređenja prodajnog/promotivnog/izlagačkog prostora, troškovi smještaja.

Uvjeti za dodjelu potpora male vrijednosti za aktivnost sudjelovanje na promotivnim manifestacijama su:

-da je podnositelj prijave upisan u Upisnik poljoprivrednika,
-da je podnositelj prijave u tekućoj godini sudjelovao na promotivnim manifestacijama na kojima je promovirao/prodavao/izlagao vlastite poljoprivredne proizvode u skladu s proizvodnjom na poljoprivrednom gospodarstvu.

Prihvatljivi troškovi za promotivne i marketinške aktivnosti su troškovi izrade letaka, brošura, banera i kataloga vlastitih proizvoda te troškovi analize proizvoda u svrhu ocjenjivanja na natjecanjima kvalitete proizvoda.

Uvjeti za dodjelu potpora male vrijednosti za promotivne i marketinške aktivnosti:

-da je podnositelj prijave upisan u Upisnik poljoprivrednika,
-da je podnositelj prijave promovirao vlastite poljoprivredne proizvode u skladu s proizvodnjom na poljoprivrednom gospodarstvu.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak za dodjelu potpore kod korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a.

Prijava na natječaj podnosi se na obrascu DPMV PROM 2020 koji se može preuzeti u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV i PU Sesvete, Trg D. Domjanića 4/III, soba 39, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati, a dostupan je i na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Prijave na natječaj dostavljaju se zajedno s propisanom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2020. i to poštom preporučeno ili neposredno u pisarnicu gradske uprave na adresu:

GRAD ZAGREB
Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
Avenija Dubrovnik 12, 10020 Zagreb

Javni natječaj otvoren je do 15. listopada 2020.      

Više informacija pročitajte na službenim internetskim stranicama Grada Zagreba.