Poljoprivredni program: Odgovori na pitanja Agrobiz.hr

HDZ: Preokrenuti negativne trendove u poljoprivredi te postaviti temelje za uspješan i konkurentan razvoj poljoprivredne proizvodnje

Agrovijesti
Izbori 2016. Fotografija: Thinkstock
Ključne mjere koje će provesti HDZ su stavljanje u funkciju sveg raspoloživog državnog poljoprivrednog zemljišta, povećanje zaposlenosti i obujma radnih sati kroz aktivnosti na ruralnim područjima, posebice aktivacija mladih poljoprivrednika kao nositelja poljoprivredne proizvodnje, kvalitetno udruživanje poljoprivrednika i djelovanje preko proizvođačkih organizacija i proizvodnih centara, povećanje površina pod sustavima navodnjavanja te učinkovito korištenje sredstava EU fondova u poljoprivredi i ruralnom razvoju te razvoj financijske podrške kroz agro banku.

Što je bit poljoprivredne politike vaše političke stranke te koje su ključne mjere koje želite provesti u 4 godine mandata?

Naša vizija je osiguranje funkcionalnog korištenja prirodnih resursa, konkurentne i održive proizvodnje hrane te drugih proizvoda i usluga u ruralnom prostoru primjenom učinkovitog upravljanja i transparentne javne politike, oslanjajući se pritom na znanost i stručne kadrove. Snagu, ali i zadaće hrvatske poljoprivrede i ruralnoga prostora prioritetno temeljiti na samodostatnosti strateških poljoprivrednih proizvoda te poticanju razvoja ruralnih naselja i poželjnog standarda njihovih žitelja. Ključne mjere koje će provesti Hrvatska demokratska zajednica su stavljanje u funkciju sveg raspoloživog državnog poljoprivrednog zemljišta, povećanje zaposlenosti i obujma radnih sati kroz aktivnosti na ruralnim područjima, posebice aktivacija mladih poljoprivrednika kao nositelja poljoprivredne proizvodnje, kvalitetno udruživanje poljoprivrednika i djelovanje preko proizvođačkih organizacija i proizvodnih centara, povećanje površina pod sustavima navodnjavanja te učinkovito korištenje sredstava EU fondova u poljoprivredi i ruralnom razvoju te razvoj financijske podrške kroz agro banku. Naravno, ovdje moramo naglasiti i učinkovitije korištenje resursa u šumarstvu  i drvoprerađivačkoj industriji kao i osigurati nesmetan rast i razvoj sektora ribarstva (kontinentalnog i morskog) te riboprerađivačke industrije.

HDZ

Kako planirate potaknuti veću proizvodnju i samodostatnost domaće poljoprivredne proizvodnje te kako ocjenjujete ogromnu ovisnosti Hrvatske o uvozu hrane?

Program Hrvatske demokratske zajednice daje konkretnu podršku razvitku kooperacije u proizvodnji, preradi i marketingu malih proizvođača. Snažno ćemo podupirati kratke tržne lance te pomagati proizvodnju i trženje lokalnih i tradicijskih proizvoda, a poglavito postizanje certificiranih normi zaštite i brandiranje proizvoda uz jačanje regionalnih pogona i prerađivača. Nadalje, od izrazite je važnosti pozicionirati ratarstvo u funkciju stočarstva, kreirajući tako samodostatnost u proizvodima više dodane vrijednosti, što može u kratkom vremenu ujednačiti financijsku vrijednost uvoza i izvoza poljoprivrednih proizvoda.  Važna je i uspostava sustava zajamčenoga otkupa. Povezat ćemo OPG-ove kroz proizvođačke organizacije i poljoprivredne centre međusobno i sa znanstvenicima i drugim stručnjacima koji će im pomoći u unaprjeđenju proizvoda i tehnologija. U centrima će biti organiziran i rad na brandiranju te promociji i prodaji proizvoda poljoprivrednih gospodarstava. Pomoć u pripremi i provedbi projekata također će biti dio rada poljoprivrednih centara. Napominjemo da će biti iznimno važno uspostaviti učinkovit sustav za iskorištenje sredstava EU fondova u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Devastirano i opustošeno hrvatsko selo ne može se obnoviti preko noći. Naš Program daje nadu u revitalizaciju poljoprivrede, kroz financijske injekcije putem Programa ruralnog razvoja i agro banke, te usmjeravanju prema nišama u kojima hrvatski poljoprivrednik može biti konkurentan kvalitetom, ali i cijenom finalnog proizvoda.

Tko ili što je krivac pada proizvodnje, rasta uvoza te smanjivanja dohotka poljoprivrednih proizvođača?

U zadnjih 20 godina poljoprivredna politika u RH nije imala jasan strateški smjer, ali je sve dodatno kulminiralo u posljednje 4 godine kada je, unatoč izdašnim EU fondovima ispregovaranim od strane vlade HDZ-a, pojačan negativan trend u poljoprivredi. Krivca za ovakvo stanje u poljoprivrede treba tražiti u bivšem vodstvu Ministarstva poljoprivrede i institucija u njihovoj nadležnosti. Nikakvi rezultati nisu uopće ostvareni, iako su imali na raspolaganju nekoliko ključnih alata: aktivacija svih zemljišnih resursa u državnom vlasništvu, provedba aktivnosti navodnjavanja,  učinkovito iskorištavanje sredstava iz EU fondova te donošenje kvalitetne razvojne strategije koja će kategorizirati prioritete na temelju analize stanja i potreba. Hrvatsku poljoprivredu su gurnuli u još dublji ponor beznađa, što je najviše vidljivo kroz sustavni egzodus mlade populacije iz ruralnih krajeva koji ne vide svoju budućnost u poljoprivredi. Nadalje, odumiranje neudruženih, nekoć vitalnih, farmi ostavljenih na vjetrometini velikih korporacija i otkupljivača te nesposobnosti Ministarstva poljoprivrede dodatno naglašavaju sumornu sliku hrvatske poljoprivrede.

Koji su ciljevi vaše političke stranke u provođenju poljoprivredne politike i kako ih planirate ostvariti?

Hrvatska demokratska zajednica je unutar gospodarskog programa za poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo identificirala nekoliko glavnih ciljeva:

  • Uspostava učinkovitog zakonskog okvira u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem, politici izravnih plaćanja, politici ruralnog razvoja, poreznoj politici u poljoprivredi
  • Osiguranje učinkovitih financijskih instrumenata, prije svega kroz uspostavu i funkcioniranje Agro-banke
  • Udruživanje poljoprivrednika i osiguranje samodostatnosti u strateškim sektorima poljoprivredne proizvodnje, prioritetno u pojedinim stočarskim granama
  • Uspostava učinkovitog i transparentnog institucionalnog okvira u poljoprivredi

Unutar glavnih ciljeva definirali smo preko 25 specifičnih ciljeva i mjera kako unaprijediti ruralni prostor, neki od najvažnijih su rješavanje pitanja osnovnog resursa u poljoprivredi – zemljišta, donošenjem zakona za koji je HDZ izradio detaljan koncept, udruživanje poljoprivrednika u proizvođačke organizacije, osnivanje lokalnih proizvodnih centara, sve u funkciji bolje pozicije hrvatskih poljoprivrednih proizvoda i lakšeg otkupa, ostvariti prioritetan položaj mladih u strategijama, programima i mjerama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, pozicionirati OPG kao temelj buduće održive poljoprivrede u Republici Hrvatskoj, a sve uz financijsku podršku agrarne banka, potrebne kako bi poljoprivrednici imali sigurniju proizvodnju i stekli povoljne uvjete za prijeko potrebne investicije te pravilnu i pravednu provedbu EU fondova u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Kakvu poljoprivredu želite na kraja mandata? Kakvom je vaša politička stranka planira napraviti?

Hrvatska demokratska zajednica ima znanja, stručnog kadra i iskustva preokrenuti negativne trendove u poljoprivredi učinkovito koristeći raspoloživa sredstva EU fondova u poljoprivredi i ruralnom razvoju te postaviti temelje za uspješan i konkurentan razvoj poljoprivredne proizvodnje. Ostvarivanjem navedene pretpostavke, hrvatska poljoprivreda će imati snage povećati zaposlenost u ruralnim područjima i dostići samodostatnost većine poljoprivrednih proizvoda te postati snažna komponenta hrvatskog izvoza, ciljem izvoza kvalitetnih proizvod više dodane vrijednosti.

Smatrate li da je Zajednička poljoprivredna politika EU-a dobra ili loša za hrvatsku poljoprivredu? Navedite dobre i loše strane ZPP-a i što ćete konkretno poduzeti da se izborite za bolju poziciju Hrvatske?

Hrvatska je tijekom procesa pristupanja Europskoj uniji uspjela ispregovarati značajnu financijsku omotnicu, za 1.stup koji obuhvaća izravnu potporu poljoprivrednicima i tržišnu potporu oko 373 milijuna EUR dok je za 2 stup, ruralni razvoj, predviđeno 332 milijuna EUR u sedmogodišnjem razdoblju do kraja 2020. Nadalje, dostupno je 10, 8 milijuna EUR godišnje do 2018.godine za financiranje vinskog sektora te 9,6 milijuna eura godišnje za izravna plaćanja namijenjena razminiranom poljoprivredom zemljištu .Glavni cilj agrarne politike Hrvatske demokratske zajednice je učinkovito iskorištenje alociranih sredstava te podjednaka distribucija na cijelom teritoriju Republike Hrvatske s ciljem podizanja konkurentnosti i inovacija vodeći računa o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih znamenitosti. Nadalje, ulaskom u Europsku uniju dobila je mogućnost pronalaska novih kupaca na 500 milijuna stanovnika velikom tržištu. Međutim, neudružena poljoprivredna gospodarstva nisu se mogla učinkovito suprotstaviti stranoj konkurenciji sa zastarjelom opremom i nestandardiziranim proizvodima te višom cijenom. Ono što u gospodarskom programu HDZ-a ističemo je snažno uključivanje dionika u poljoprivrednom sektoru u proizvođačke organizacije te unaprijeđenijem načina proizvodnje i uvođenje inovativnih tehnologija kao i pojačanim marketingom na državnoj i međunarodnoj razini u cilju osnaživanja pozicije proizvođača i prerađivača u odnosu na stranu konkurenciju u kratkom roku. Naravno, politika nove HDZ - ove vlade biti će usmjerena u ujednačavanje porezne politike sa zemljama u okruženju u sektoru poljoprivrede te snažno zagovaranje hrvatskih interesa u svim institucijama Europske unije.

Brojne države započele su donositi zakone kojima propisuju koliko domaćih proizvoda treba biti na policama trgovina. Koji je vaš stav o tome i kakva će biti vaša politika prema trgovačkim lancima i zaštiti domaće poljoprivrede?

Snažno se zalažemo za povećanje obujma zastupljenosti domaćih proizvoda u javnoj i privatnoj potrošnji ne narušavajući tržišnu utakmicu na zajedničkom Europskom tržištu. Također, donošenje zakona o zabrani nepravednih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom kvalitetno ćemo urediti odnose na relaciji proizvođač-otkupljivač-dobavljač-trgovački lanci, s ciljem zaštite potrošača. Zakon o definiranju zastupljenosti hrvatskih proizvoda u trgovinama kao i veći inspekcijski nadzor u povećati će također i obujam trženja domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Što mislite kako treba provoditi Program ruralnoga razvoja, kako planirati i distribuirati novac iz ruralnoga razvoja te koji je vaš cilj na kraju mandata, odnosno na kraju programskoga razdoblja Zajedničke poljoprivredne politike EU-a?

Već smo naglasili da se zalažemo za uspostavu učinkovitog sustava koji će omogućiti kvalitetno te pravilno i pravedno korištenje sredstava EU fondova u poljoprivredi i ruralnom razvoju, s posebnim naglaskom na ulaganja mladih poljoprivrednika te ulaganja malih i srednjih poljoprivrednih proizvođača u prioritetne sektore koje je potrebno dugoročno definirati. Broj mjera unutar Programa ruralnog razvoja je potrebno redefinirati te inicirati izmjene Programa ruralnog razvoja bazirane na realnim i točnim analizama. Nadalje, temeljem analize i definiranjem prioriteta, realocirati ćemo sredstva za pojedinu mjeru, redefinirati visinu potpore u investicijskim mjerama, prioritetna ulaganja iznos potpore kao i uvesti nove mjere (Dobrobit životinja). Također, ubrzat ćemo i pojednostavit procese vezano uz obradu, provedbu i isplatu prijavljenih projekata sufinanciranih iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., pa se neće više događati slučajevi da prijavitelji čekaju godinu i više samo na objavu rezultata natječaja. Cilj nam je iskoristiti svu financijsku alokaciju dostupnu putem Programa ruralnog razvoja na kvalitetne i konkurentne projekte koji će osigurati stabilan rast i razvoj ruralnog prostora, te kasnije kvalitetno analizirati postignute rezultate kako bi mogli planirati projekte za novo programsko razdoblje.

Kako planirate zaštititi male poljoprivrednike od propadanja?

Problem propadanje malih poljoprivrednika planiramo riješiti kroz aktivnu potporu države slobodnom organiziranju poljoprivrednih gospodarstava, a prije svega OPG-a u proizvođačke organizacije, grupe i proizvođačke centre te njihova suradnja pri formuliranju zakona, propisa i potpora. Namjera je iskoristiti ovlasti države da formulira ugovorne okvire odnosa proizvođačkih organizacija i otkupljivača s obzirom na dugoročnost, cijene te definiranje suodgovornosti u rješavanju problema. Nadalje, pojednostavljenjem načina prijave projekata na EU natječaje te kvalitetnim financijskim praćenjem prijavitelja planiramo zaustaviti propadanje malog poljoprivrednika. Reorganizirane stručne službe Ministarstva poljoprivrede i povezanih institucija predstavljati će učinkovit servis koji će biti na usluzi poduzetnicima u ruralnom prostoru u svladavanju administrativnih barijera.

Koje mjere ćete provesti kako bi se sačuvali stočarstvo i svinjogojstvo?

Uz stavljanje u funkciju sveg raspoloživog državnog poljoprivrednog zemljišta, te redefiniranje mjera i prioriteta unutar Programa ruralnog razvoja, uvođenje nove mjere Dobrobit životinja te nacionalne mjere pomoći prioritetnim sektorima, snažno će pomoći oporavku stočarske proizvodnje. Naravno, preduvjet je kvalitetno financijsko praćenje sektora stočarstva, pod time mislimo prvenstveno na Agro banku te povoljne kreditne uvjete za poljoprivredu, reprogramiranje postojećih zaduženja te odgodu otplate.

Koje mjere ćete provoditi u ribarstvu?

Planirano je povećanje uzgoja toplovodnih vrsta aktiviranjem postojećih proizvodnih površina, ali i otvaranjem novih ribnjaka, manjih kapaciteta. Također,  plan je povećati uzgoj hladnovodnih vrsta aktiviranjem postojećih proizvodnih površina te otvaranjem novih, manjih kapaciteta te izgraditi preradbene kapacitete uz kopnena ribogojilišta i poboljšanje turističkih sadržaja. U srednjoročno je u planu povećati uzgoj morske ribe, ali pretežito na malim mjesnim uzgajalištima i ruralnim prostorima vezanim za turističke destinacije te razviti  moderne komorske sustave za prihvat i uskladištenje ribe na dulje vrijeme.

Smatrate li da Hrvatskoj nedostaje strategija poljoprivrede? Koje bi bila suština strategije vaše političke stranke i tko bi ju trebao izraditi?

Okosnica nove strategije biti će gospodarski program za poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo HDZ-a, kao sveobuhvatan i detaljan program koji se radio u dijalogu s poljoprivrednicima, a čije su pojedine dijelove unatrag godinu dana od njegovog predstavljanja, preuzela i pojedine političke stranke u svojim novim programima. Dokument je djelo na kojem je radilo 114 stručnjaka svih profila iz redova Hrvatske demokratske zajednice. Strategija je dugoročni dokument koji zahtjeva konsenzus svih zainteresiranih strana i smatram kako smo na dobrom putu isto i ostvariti.

Je li kontrola proizvoda na tržištu u Hrvatskoj dobra ili loša? Koje su dobre, a koje loše strane kontrole tržišta i zaštite potrošača i što vaša politička stranka želi provesti?

Radit ćemo na podizanju administrativnih kapaciteta te jačanju koordinacije rada službi iz resora poljoprivrede koje bi provodile kontinuirane akcije, što nije bio slučaj do sada.  Također, intenzivirati  će se nadzor nad prometom živih životinja te na kontroli sljedivosti hrane u trgovačkim centrima. Kako trenutno izostaje adekvatna komunikacija s hrvatskim potrošačima, potrebno je  provesti sustavnu nacionalnu edukaciju potrošača o značenju i prednostima kupnje domaćih proizvoda, pogotovo zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i ostalih proizvoda označenih nacionalnim oznakama kvalitete. Potrebno je još više raditi na boljoj povezanosti regionalnih proizvoda s lokalnim, regionalnim i nacionalnim tržištem, te u konačnici ćemo donijeti Zakon o minimalnom udjelu domaćih proizvoda na policama trgovina po uzoru na neke europske zemlje.

Kako planirati provedbu zemljišne politike i komasacije? Imate li rješenja kako neobrađeno poljoprivredno zemljište – kako privatno, tako i državno – staviti u funkciju poljoprivredne proizvodnje?

Potrebno je u najkraćem vremenu donijeti potpuni novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji će prioritet dati obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i mladima a koji između ostaloga predviđa prodaja državne zemlje, na osnovu čvrstih kriterija. Našim nacrtom novog Zakona predviđamo i prodaju kao model raspolaganja koji malim i srednjim gospodarstvima osigurava opstanak, rast i razvoj, a lokalnoj i regionalnoj samoupravi daje veće ovlasti i veće prihode od korištenja prirodne osnove. Također, novi Zakon predviđa i kontrolu kakvoće i korištenja tala te veće zauzeće nadležnih tijela prema načelu prioritetnog rješavanja pojedinačnih ciljanih površina (Državna geodetska uprava, gruntovnica i Državno odvjetništvo), ali i model sa trenutno zapuštenim i neobrađenim zemljištem, model darivanja za mlade poljoprivrednike te okrupnjavanje i nasljeđivanje poljoprivrednog zemljišta. HDZ se zalaže i za reviziju direktne dodjele zemljišta stočarima koju treba provesti u najkraćem roku te reviziju cijena zakupa državnog zemljišta kako bi se izjednačili kriteriji u roku od 12 mjeseci od preuzimanja Ministarstva poljoprivrede.

Kako treba provesti udruživanje poljoprivrednika, poboljšanje otkupa poljoprivrednih proizvoda te veće uključivanje mladih u poljoprivredu?

Gospodarski program Hrvatske demokratske zajednice daje snažnu podršku razvitku kooperacije u proizvodnji, preradi i marketingu malih proizvođača. Snažno ćemo podupirati kratke tržne lance te pomagati proizvodnju i trženje lokalnih i tradicijskih proizvoda te uspostavu sustava zajamčenog otkupa. Snaga poljoprivrednika je u udruživanju kroz proizvođačke organizacije i poljoprivredne centre, međusobno i sa znanstvenicima i drugim stručnjacima koji će im pomoći u unaprjeđenju proizvoda i tehnologija. Nadalje, primarni poljoprivredni proizvodi kvalitetna su sirovina doradu i preradu u proizvode više dodane vrijednosti, koji će uz pomoć sustava certificiranih standarda zaštite i brandiranje proizvoda omogućiti postizanje višeg dohotka. Mladi poljoprivrednici će, pod našim vodstvom, ostvariti prioritetan položaj u strategijama, programima i mjerama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Naš cilj je broj nositelja OPG-a koji su mlađi od 40 godina s trenutno 9% povećati na daleko veći broj jer potencijali za to postoje. Poglavito u zemljišnoj i ruralnoj politici planiramo mjere koje trebaju prioritetno tretirati pomagati mladog poljoprivrednika te se nikako ne smije događati da se postavljaju kriteriji koji nisu definirani Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU, a ograničavajući su za poslovanje mladih poljoprivrednika u poljoprivredi, što se upravo danas događa od strane resornog ministarstva po pitanju ruralnih mjera.

Nadalje, cilj je i edukacija te osposobljavanje mladih u ruralnim područjima, ali i njihovo značajnije uključivanje u donošenje i provedbu lokalnih razvojnih strategija te rad LAG-ova.

Kako je moguće povećati stočni fond u Hrvatskoj te što ćete poduzeti u vezi s timu?

Preduvjet je donošenje Zakon o poljoprivrednom zemljištu te uređenje tržišnih odnosa na relaciji proizvođač - otkupljivač - trgovački lanci. Nadalje, unaprjeđenje sustava za korištenje sredstava EU fondova rezultirati će većim ulaganjima u modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava. Također, izmjene Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. (izmjene kriterija, vrsta ulaganja, izmjene provedbenih pravilnika i dr.) te uvođenje mjere Dobrobit životinja u Program ruralnog razvoja značajno će pripomoći u obnovi sektora stočarstva u Republici Hrvatskoj. Izrada i provedba nacionalnih mjera potpore stočarskim sektorima uz nužne izmjene ZPP-a vezano za izravna plaćanja.

Smatrate li da Hrvatskoj treba agrobanka. Kako je ustrojiti i pokrenuti?

Uspostava učinkovitog financijskog sustava za investicije u ruralnim područjima RH (agrarna banka, programi financiranja, garancije, bankovna jamstva) je istinska potreba za razvoj hrvatske poljoprivrede. Hrvatska još uvijek ima u svom vlasništvu HPB i Croatia banku koje se mogu, izmjenom svoje poslovne politike, u kratkom periodu, postaviti kao kvalitetan financijski servis hrvatskom poljoprivredniku i općenito ruralnom razvoju u RH. U srednjoročnom razdoblju, planirano je potpuna transformacija u agro banku.

Kako planirati i povezati znanje i poljoprivredu?

Ono na što ćemo se fokusirati izgradnja je funkcionalnih mreža (Centri kompetencija) koje će povezivati sve institucije stvaratelje znanja i tehnologija kako bi se one što učinkovitije prenosile u gospodarstvo. Nadalje, naš Program kroz provedbu i operacionalizaciju modela razvoja kako u stočarskoj tako i u biljnoj proizvodnji bit će vezan za uključivanje znanosti i transfer njihovih spoznaja na realnom sektoru poljoprivredne proizvodnje. Jačim uključivanjem stručnih službi Ministarstva poljoprivrede i povezanih institucija (primarno Savjetodavne službe i Hrvatske poljoprivredne agencije) intenzivirati će se interakcija dionika ruralnog prostora u prijenosu znanja i informacija. Tu moramo pridodati i jačanje aktivnost LAG - ova (Lokalnih akcijskih grupa),sufinanciranih iz alokacije Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. u podizanju svijesti ruralnih dionika o mogućnostima ulaganja u poljoprivredu i šumarstvo.

Tko je vaš kandidat za ministra poljoprivrede te kako ćete birati suradnike – iz svoje stranke, koalicije ili iz redova poljoprivrednika/kompanija/udruga/fakulteta/unutar Ministarstva?

Mjesto ministra poljoprivrede odredit će vodstvo Hrvatske demokratske zajednice na čelu s gosp. Andrejom Plenkovićem. Smatramo da su naši stručnjaci za poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i ruralni razvoj s područja cijele Hrvatske prepoznati kao osobe koje mogu odgovoriti na sva pitanja i ovog resora, ali isto tako i kvalitetno upravljati istim. U potpunosti smo već danas spremni preuzeti odgovornost za buduće upravljanje resornog ministarstva uz nužno partnerstvo s poljoprivrednicima, udrugama, javnim službama, te znanstvenim i drugim institucijama u donošenju odluka.

Molimo vas u nekoliko rečenica opišite kako će na kraju vašeg mandata i vođenja resora poljoprivrede izgledati hrvatska poljoprivreda i kakvi će biti dohodak i proizvodnja prosječnoga poljoprivrednika.

Do kraj 2020. godine, pod našim vodstvom, zaustavit će se negativan trend u poljoprivredi te će fizički pokazatelji obujma poljoprivredne proizvodnje ponovo pokazivati pozitivne predznake. Rezultat mjera gospodarskog programa HDZ-a je povećanje dohotka na gospodarstvima za 30% do 2020, povećanje obujma radnih sati (do 1.800) za 40% poljoprivrednih gospodarstava  kao i povećanje vrijednosti poljoprivrednih outputa 18%. Poljoprivreda će ponovo postati atraktivan sektor za ulaganje, otvorit će se 50.000 radna mjesta koja će omogućiti ostanak populacije u ruralnim krajevima. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje