Analiza turističke potrošnje

HGK: Na vrhuncu sezone prosječan mjesečni promet u segmentu hrane i pića  bude veći 70 do 130 posto

Agrovijesti
Turizam Fotografija: Pixabay
Simulacija pokazuje da je uslijed dolazaka turista i veće kupovne moći stranih turista u segmentu hrane i pića (oko 2,4 puta u odnosu na domaćega potrošača), ukupna kupovna moć potrošača u segmentu hrane i pića u kolovozu u odnosu na razdoblje izvan sezone povećana u rasponu od 175,9 % u Splitsko-dalmatinskoj do 350,5 % u Istarskoj županiji.

Naglašena prostorno-vremenska koncentracija turističke sezone bitna je za procjenu potencijala potrošnje u maloprodaji (ali i u ugostiteljstvu), odnosno simulaciju potencijala potrošnje na temelju porasta broja stanovnika na nekom prostoru (županiji) uslijed dolaska i noćenja stranih turista.

Stoga je u HGK-ovj analizi  „Procjena povećanja broja potrošača i potencijala potrošnje hrane i pića u turističkoj sezoni“ napravljena procjena porasta broja stanovnika u priobalnim županijama za turističke sezone, u kombinaciji s procjenom kupovne moći, odnosno potrošnje stranog turista u odnosu na domaćega kupca (domicilnog stanovnika i domaćeg turista), i to u specifičnom segmentu potrošnje hrane i pića.

Na temelju te procjene napravljena je simulacija povećanja kupovne moći na vrhuncu turističke sezone (u kolovozu), i to u specifičnom segmentu potrošnje hrane i pića, u odnosu na razdoblje izvan sezone.

Simulacije za kolovoz pokazuju kako je povećanje populacije u šest priobalnih županija u rasponu od 32,8 % u Splitsko-dalmatinskoj do 105,4 % u Istarskoj županiji. Uslijed dolazaka turista i veće kupovne moći (potencijala) stranog turista u segmentu hrane i pića (oko 2,4 puta u odnosu na domicilnoga potrošača), ukupna kupovna moć potrošača u segmentu hrane i pića u kolovozu u odnosu na razdoblje izvan sezone povećana je u rasponu od 175,9 % u Splitsko-dalmatinskoj do 350,5 % u Istarskoj županiji.

Ti podaci o razlici u potrošnji mogu poslužiti, primjerice, maloprodajnim lancima za procjenu prati li im, i koliko, povećani sezonski promet u segmentu hrane i pića povećanu kupovnu moć u turističkoj sezoni u priobalnim županijama, ističu u HGK-u. 

Direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK-a Zvonimir Savić kaže kako je turizam djelatnost koja ima značajnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu, ali i nadalje ostaje izrazito sezonskoga te ograničeno prostornoga karaktera.

U trima turistički najrazvijenijim županijama  –  Istarskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj, ostvarilo se 66 %  ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj u 2015. godini.  Kalendarski gledajući, najviše noćenja tijekom godine ostvari se u kolovozu – više od 30 %. Naime, u kolovozu se u 2015. godini ostvarilo oko 22,3 milijuna noćenja stranih turista, a čak 94,7 % toga ostvareno je u šest priobalnih županija.

Police trgovina

Potencijal turističke potrošnje – segment hrane i pića

Prema podacima nekih od vodećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj zamjetno je kako je na vrhuncu turističke sezone, u kolovozu, prosječan mjesečni promet u segmentu hrane i pića u tim trima najvažnijim turističkim županijama (Istarskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj), veći od 70 do 130 % u odnosu na prosječan godišnji mjesečni promet u tim županijama.

Segment hrane i pića uzima se zato što za njega postoji i procjena prosječnoga dnevnog izdatka po turistu. Prema podacima Instituta za turizam prosječna dnevna potrošnja turista tijekom ljetnih mjeseci je oko 66 eura. Od 66 eura, 55 % troši za smještaj, 18 % (oko 12 eura, odnosno oko 91 kn) na hranu i piće izvan objekta te 27 % za sve ostalo. 

S obzirom na to što je okvirna procjena dnevne potrošnje domaćega kupca u segmentu hrane i pića ispod 40 kn (prema podacima nekih od vodećih trgovačkih lanaca, procijenjena je na 37 kuna), kupovna moć, odnosno potrošnja stranoga turista u odnosu na domaćega kupca (domicilnog stanovnika i domaćega turista), u segmentu hrane i pića, jest oko 2,4 puta veća. 

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje