ZPP

Hogan predstavio Odboru za poljoprivredu novi program ZPP „Budućnost hrane i poljoprivrede“

Agrovijesti
Phil Hogan Fotografija: ec.europa.eu
EU je jedan od vodećih svjetskih proizvođača hrane, a njegova poljoprivreda jamči sigurnost opskrbe hranom za više od 500 milijuna europskih građana. Unutar toga sektora osiguran je stalan posao za 22 milijuna ljudi.

Europska komisija u srijedu uvečer predstavila je članovima Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskoga parlamenta u Bruxellesu dugo očekivani prijedlog programa nove Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) naslovljen „Budućnost hrane i poljoprivrede“. Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan prilikom predstavljanja rekao je kako „Komisija očekuje da će jednostavnija pravila i fleksibilniji pristup osigurati da ZPP donosi stvarne rezultate kad je u pitanju potpora poljoprivrednicima te da vodi k održivom razvoju poljoprivrede u EU“.

Javno savjetovanje o modernizaciji i pojednostavljenju ZPP-a na kojem je prikupljeno 323 000 komentara pokazalo je da s postojećim alatima ZPP-a samo djelomično rješavaju postojeći izazovi. Prema novom prijedlogu, države članice imat će veću fleksibilnost pri odabiru kako će ulagati i u što će ulagati sredstva koja su ima namijenjena u okviru ZPP-a kako bi se zadovoljili ambiciozni ciljevi o očuvanju okoliša, klimatskim promjenama i održivosti.

Za ostvarenje tih društvenih ciljeva ključne su mjere koje se temelje na korištenju zemljišta pri čemu su poljoprivrednici prepoznati kao primarni u ostvarenju toga cilja. Komisija smatra kako je u tom kontekstu potrebno razmotriti mogućnost izravnih plaćanja kako bi se osiguralo da se velikim dijelom područja EU-a na kojemu se obavljaju poljoprivredne aktivnosti upravlja praksama korisnima za okoliš što je temelj za postojeća plaćanja prema površini u okviru programa ruralnog razvoja.

EU je jedan od vodećih svjetskih proizvođača hrane, a njegova poljoprivreda jamči sigurnost opskrbe hranom za više od 500 milijuna europskih građana. Unutar toga sektora osiguran je stalan posao za 22 milijuna ljudi.

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir pozdravila je prijedlog Komisije jer on predstavlja dobro polazište za daljnje rasprave i sadrži rješenje za probleme na koje je višekratno upozoravala poput nužnog pojednostavljenja ZPP-a, kao i smanjenja administrativnih zahtjeva.

Ujedno pozdravlja i predložene pristupe raspodjeli izravnih potpora za koje je rekla kako „i dalje ostaju bitan dio ZPP-a, ali će se isplaćivati uravnoteženije i pravednije kako se ne bi događalo da najveći dio potpora završi u rukama velikih gospodarstva koja imaju u posjedu većinu poljoprivrednog zemljišta, a nauštrb malih obiteljskih gospodarstava“.

Dobrim prijedlogom ocjenjuje i utvrđivanje gornje granice za izravna plaćanja, uvođenje degresivnih plaćanja i ciljano pružanje potpore za mala i srednja gospodarstva te prave poljoprivrednike.

Petir smatra kako generacijska obnova kao preduvjet opstanka ruralnog prostora mora biti prioritet te je povjerenika Hogana pozvala još jednom da utvrdi razliku između poljoprivrednika početnika i mladih poljoprivrednika te da riješi problem kamata na kredite na način da se one smanje i ujednače u svim državama članicama.

Pitala ga je u okviru fleksibilnosti koju predlaže za države članice koje će mehanizme upravljanja uspostaviti kako bi osigurali da ZPP doista ostane i dalje zajednička poljoprivredna politika EU jer su se mogle čuti i kritike na račun Hoganova prijedloga koje su ga okarakterizirale kao pokušaj renacionalizacije ZPP-a. On je rekao da mladi poljoprivrednici jesu prioritet ZPP-a i da je već proračunom za 2018. godinu osigurano dodatnih 34 milijuna eura za potpore mladim poljoprivrednicima, no kako je i Revizorski sud upozorio, potrebne su osim novca s EU razine i dodatne mjere u okviru nacionalnih politika poput poreznih olakšica za mlade, posebice kod nasljeđivanja zemljišta, lakši pristup zemljištu i kreditima te poticaj starijim poljoprivrednicima da svoja imanja prenesu na mlade.

Kada je riječ o predviđenoj fleksibilnosti za države članice, po tom modelu ostvarenja ciljeva budućeg ZPP-a Unija treba utvrditi osnovne parametre politike, a države članice trebale bi imati veću odgovornost kako ostvaruju dogovorene ciljeve i ciljne vrijednosti te će se pristup EU mjeriti prema njihovim rezultatima. Kako bi se povećala dodana vrijednost za EU i očuvalo funkcionalno poljoprivredno unutarnje tržište, države članice odluke ne bi donosile zasebno, već u okviru strukturiranog postupka koji bi se utvrdio u strateškom planu za ZPP i obuhvaćao bi intervencije i u I. stupu i u II. stupu, čime bi se osigurala usklađenost politika u cijelom budućem ZPP-u te u odnosu na druge politike. Stoga će se modelom ostvarenja ciljeva i dalje osiguravati ravnopravni uvjeti tako što će ZPP ostati zajednička politika i očuvat će se njegova dva stupa.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje