JEDINA AGENCIJA SA SJEDIŠTEM U OSIJEKU

Hrvatska agencija za hranu traži ravnatelja

Agrovijesti
Andrea Gross-Bošković dipl. ing. preh. teh., ravnateljica HAH-a Fotografija: Hrvatska agencija za hranu
Osnovan Zakonom o hrani iz 2003. godine, službeno je s radom započeo početkom 2005. godine. Sredstva za rad ove agencije osiguravaju se iz Državnog proračuna. Za rad i zakonitost rada Hrvatske agencije za hranu odgovara ravnatelj, koji ju ujedno predstavlja i zastupa.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za hranu (HAH) objavilo je javni natječaj za imenovanje ravnatelja. HAH obavlja znanstvene i stručne poslove iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje te je nacionalna referentna točka za procjenu rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, piše Glas Slavonije.

Osnovan Zakonom o hrani iz 2003. godine, službeno je s radom započeo početkom 2005. godine. Sredstva za rad ove agencije osiguravaju se iz Državnog proračuna. Za rad i zakonitost rada Hrvatske agencije za hranu odgovara ravnatelj, koji ju ujedno predstavlja i zastupa.

Za ravnatelja mogu konkurirati kandidati koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno zvanje diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, diplomirani inženjer biotehnologije, diplomirani inženjer poljoprivrede (agronomije), doktor medicine ili doktor veterinarske medicine. Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj priložiti i svoj program rada i razvoja Agencije za trajanja mandata.

Ono što je za Osijek i ovu regiju vrijedno istaknuti je da je to jedina državna agencija čije je sjedište u Osijeku. Nenamjerno, ali sukladno s tim, svi prijašnji ravnatelji, pa i aktualni, iz Osijeka su ili njemu gravitirajućih područja. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje