Investicije

Hrvatska dobiva moderan i cjelovit laboratorij Banke gena domaćih životinja!

Agrovijesti
Banka gena HPA Fotografija: HPA
Odlukom Vlade 2010. usvojen je Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Uspostava Banke gena temelji se upravo na odredbama Nacionalnog programa, a sukladno točki 6.4.4. izrađen je Operativni program uspostave Banke gena domaćih životinja u RH, koji je usvojen 2012. od strane Ministarstva poljoprivrede.

Početkom 2013. godine, u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji (HPA) postavljeni su temelji Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske. Banka gena je od rujna 2017. sastavni dio Službe za genetsko vrednovanje domaćih životinja i banku animalnih gena pri HPA, a sada će zahvaljujući sredstvima dobivenim kroz Podmjeru 10.2., biti omogućeno opremanje modernog i cjelovitog laboratorija Banke gena domaćih životinja RH kao temeljne jedinice u programima dugoročnog očuvanja hrvatskih pasmina.

“Republika Hrvatska duži niz godina ulaže u očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Prema Popisu izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja nastalih na prostoru RH definirano je 27 pasmina u kategoriji izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Dodatno, u postupku priznavanja i uvrštavanja na popis izvornih hrvatskih pasmina bila je i banijska šara svinja”, doznajemo od ravnatelja HPA doc.dr.sc. Zdravka Baraća.

Odlukom Vlade 2010. usvojen je Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Uspostava Banke gena temelji se upravo na odredbama Nacionalnog programa, a sukladno točki 6.4.4. izrađen je Operativni program uspostave Banke gena domaćih životinja u RH, koji je usvojen 2012. od strane Ministarstva poljoprivrede.

Upravo godišnji plan rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja za 2018., bio je osnova za kandidiranje HPA na natječaj za provedbu podmjere 10.2 “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi” iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja na natječaju te je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100% za procijenjeni iznos od 1.277.850,00 kuna kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

“Kroz aktivnosti planira se nastaviti s prikupljanjem i pohranom biološkog materijala. Provesti će se aktivnosti karakterizacije populacija koristeći fenotipske i genotipske karakteristike što će omogućiti dobivanje vjerodostojnih podataka na molekularnoj razini o genetskom stanju populacija izvornih pasmina goveda te stvaranju temelja za plansko vođenje uzgoja na molekularnoj razini u cilju očuvanja genetske varijabilnosti.

Prvi puta će se planski provesti primjena suvremenih metoda molekularne genetike kroz postupke genotipizacije izvornih pasmina koristeći SNP genetske markere, čime će se omogućiti i otkrivanje genetskih defekata i karakteristika, potvrđivanje roditeljstva na molekularnoj razini te procjena udjela genoma koji pripada određenoj jedinki i pasmini. Pomoću genetske karakterizacije utvrdit će se autentičnost pasmine te izlučiti iz uzgoja životinje koje su imale visoki udio drugih pasmina. Informacije o genotipu SNP-ova ujedno će biti i osnova za genomsko vrednovanje”, pojašnjava ravnatelj.

Program ruralnog razvoja, dodaje, obuhvaća širok spektar ne samo poljoprivredne aktivnosti u ruralnim područjima, nego veliki broj općenito životnih aktivnosti, a sve u cilju očuvanja ruralnih krajeva te zadržavanja stanovništva. “Financijska sredstava za koja se kandidirala HPA, zasigurno su od velikog značaja, jer će omogućiti veliki iskorak u naporu i radu u očuvanju naših izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Najznačajniji iskorak kroz Podmjeru 10.2. je opremanje modernog i cjelovitog laboratorija Banke gena. Metode moderne molekularne genetike omogućit će veću vjerodostojnost rodovničkih podataka, a time i planskog vođenja uzgoja, a što u konačnici rezultira vjerodostojnijim podacima matičnih pasminskih knjiga i registara”, zaključuje doc.dr.sc. Barać.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje