STAJALIŠTA ZA BUDUĆI ZPP

Hrvatska se protivi smanjenju EU proračuna za poljoprivredu

Agrovijesti
EU Fotografija: Thinkstock
Hrvatska ne podržava predloženo smanjenje sufinanciranja iz EAFRD-a, a posebno smanjenje doprinosa EU-a za slabije razvijene regije s 85 na 70 %. Radi se o prevelikom smanjenju koje nacionalni proračuni država članica sa slabije razvijenom i manje konkurentnom poljoprivredom neće moći podnijeti.

NE SMANJENJU PRORAČUNA ZA POLJOPRIVREDU:

U okviru razgovora o reformskom paketu Zajedničke poljoprivredne politike, Hrvatska se protivi smanjenju EU proračuna u idućem programskom razdoblju. Pored skrbi o osiguranju ponude dovoljnih količina kvalitetne i zdravstvene ispravne hrane, zajednička poljoprivredna politika pridonosi i drugim politikama EU-a, poput zaštite okoliša i borbe protiv klimatskih promjena te ima šire koristi za društvo. Takve ciljeve neće biti moguće ostvariti u uvjetima smanjenog financiranja.

DA VEĆIM MOGUĆNOSTIMA DRŽAVAMA ČLANICAMA ZA PRERASPODJELE U KORIST MALIH GOSPODARSTAVA:

Hrvatska podržava načelo veće fleksibilnosti za države članice u provedbi budućeg ZPP-a, koji je predložen u reformskom paketu ZPP-a za iduće programsko razdoblje. Fleksibilnost će omogućiti ostvarenje maksimalnih učinaka politike u državama članicama. Stoga državama članicama treba prepustiti odabir modela preraspodjele potpore u korist malih poljoprivrednih gospodarstava.

NE SMANJENJU STOPE SUFINANCIRANJA PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA:

Hrvatska ne podržava predloženo smanjenje sufinanciranja iz EAFRD-a, a posebno smanjenje doprinosa EU-a za slabije razvijene regije s 85 na 70 %. Radi se o prevelikom smanjenju koje nacionalni proračuni država članica sa slabije razvijenom i manje konkurentnom poljoprivredom neće moći podnijeti.

DA ZA PROIZVODNO-VEZANE POTPORE:

Hrvatska, kao i mnoge države članice, podržava nastavak provedbe modela vezane uz potpore za osjetljive sektore. Sadašnji sustav sadrži različite opcije za države članice, pri čemu Hrvatska primjenjuje jedinu opciju koju je mogla odabrati jer u prijašnjem programskom razdoblju nije bila država članica EU-a. Prema prijedlogu Europske komisije, za Hrvatsku, i druge države članice koje su odabrale taj model, u idućem bi se programskom razdoblju smanjio postotak dozvoljene razine vezane potpore, s čime se ne možemo složiti. Osim što smatramo nužnim nastavak provedbe vezane uz potpore na sadašnjoj razini, smatramo da sve države članice moraju imati ista prava u odnosu prema postotku financiranja za ovu potporu

DA ZA POVEĆANE EKOLOŠKE KLIMATSKE AMBICIJE, ALI NE ISKLJUČIVO NA TERET POLJOPRIVREDNIKA:

Hrvatska se ne slaže s povećanjem ekološke i klimatske ambicije ZPP-a, koja se očituje u povećanim zahtjevima za poljoprivrednike i predloženim većim udjelom poljoprivrednog proračuna, koji treba biti rezerviran za ekološke i klimatske mjere. Smatramo da ZPP već daje znatan doprinos ekološkim i klimatskim ciljevima EU-a, koji nije dovoljno prepoznat. Područja s prirodnim ograničenjima treba uzeti u obzir kod izračuna ukupnog doprinosa ZPP-a ekološkim i klimatskim ciljevima, a male poljoprivrednike potrebno je izuzeti od pravila uvjetovanosti, kako je to praksa u sadašnjem programskom razdoblju. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje