DUGOROČNI ZAKUP

Hrvatske šume stočarima ponudile 11.000 hektara zemljišta

Agrovijesti
Fotografija:
Kroz model dugoročnog zakupa Hrvatske šume dosad su stočarima ponudile preko 11.000 hektara šumskog zemljišta, a drugi dugoročni javni poziv još je otvoren

Temeljem Zakona o šumama, 30. svibnja 2019. g. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja, među ostalim, propisuje da javni šumoposjednik može dati u dugoročni ili kratkoročni zakup šumsko zemljište pravnoj ili fizičkoj osobi koja nema duga s osnove korištenja šumskog zemljišta evidentiranog u ARKOD sustavu bez valjane pravne osnove za cjelokupno razdoblje korištenja tog zemljišta, prijašnjeg protupravnog prisvajanja i drugih protupravnih radnji.

Kroz model dugoročnog zakupa Hrvatske šume dosad su ponudile stočarima preko 11.000 ha šumskog zemljišta, a drugi po redu dugoročni javni poziv je još uvijek otvoren i za sada je pristiglo 65 ponuda, izvijestili su iz Hrvatskih šuma u priopćenju za medije.

Suzbijanje neovlaštenog korištenja

S ciljem izvršavanja zakonom propisane obveze gospodarenja šumskim zemljištem u vlasništvu RH, a posebno imajući u vidu prikupljena saznanja o neovlaštenom korištenju i neovlaštenim korisnicima kao i površinama zemljišta za čije korištenje nije plaćena odgovarajuća naknada, Hrvatske šume d.o.o. otpočele su s upućivanjem poziva dosadašnjim korisnicima šumskog zemljišta na plaćanje naknada s osnova dosadašnjeg neovlaštenog korištenja tog zemljišta.

Početna cijena naknade za zakup za pašarenje iznosi 200 kn/ha plus PDV. S obzirom da se radi o iznosima naknada čija je visina neusporedivo manja od iznosa koje su isti ti korisnici u spornom periodu korištenja ostvarili po osnovi isplaćenih poticaja, u Hrvatskim šumama vjeruju da će dosadašnji neovlašteni korisnici, posebno oni koji se odazivaju ili će se tek odazivati na javne pozive za zakup šumskog zemljišta, po primitku poziva za plaćanje ispuniti svoje obveze. Navedeno uvjerenje temelji se i na do sada već izvršenim plaćanjima temeljem upućenih poziva, kao i na postojanju svijesti korisnika o nužnosti poštivanja pozitivnih propisa RH i obvezi savjesnog gospodarenja šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u interesu svih građana, ističu u Hrvatskim šumama.