Priopćenje šumarske struke

Hrvatskim se šumama gospodari održivo i profesionalno

Agrovijesti
Šuma i planinrarenje Fotografija: PR
Zbog, kako kažu, sve češćih neutemeljenih napada u medijima, zajedničkim priopćenjem oglasila se šumarska struka koja navodi da se šumskim blagom u Hrvatskoj, raspolaže u skladu sa zakonom

 

Šumama u vlasništvu Republike Hrvatske gospodari se održivo, stručno i profesionalno stoji u zajedničkom priopćenju šumarskih institucija - Akademije šumarskih znanosti, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskoga šumarskog instituta, trgovačkog društva Hrvatske šume, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije te Hrvatskoga šumarskog društva. 

Šumarska se struka oglasila zajedničkim priopćenjem povodiom, kako kažu, nezapamćenih medijskih napada. Već godinama se, tvrde, svaka sječa iz nekih glasnih i zlonamjernih krugova proglašava devastacijom. To je, tvrde, potpuno netočno jer je sječa alat kojim se šuma njeguje, obnavlja, sanira nakon štete i  prevodi u viši uzgojni oblik. Rezultat toga je kvalitetnija, stabilnija, raznolikija, produktivnija i vitalnija  šuma. 

"Šumama u vlasništvu Republike Hrvatske gospodari se održivo, stručno, profesionalno i na  znanstvenim temeljima duže od dva i pol stoljeća. Inženjerski studij šumarstva jedan je od najstarijih  visokoškolskih studija u Hrvatskoj, a temelji se na prirodnoj školi gospodarenja šumama. Šumama se  gospodari na temelju Zakona o šumama, Zakona o zaštiti prirode te šumsko-gospodarskih planova, koji  se donose na razdoblje od 10 godina, tijekom kojih državna inspekcija redovno nadzire izvršenje  propisanih radova. Dakle, za svaku je gospodarsku jedinicu (šumu) u Republici Hrvatskoj evidentirana  kompletna drvna zaliha i broj stabala po vrstama drveća, te propis za gospodarenje u njoj u sljedećih  10 godina.", stoji u priopćenju.

Godišnji prirast drvne zalihe u Republici Hrvatskoj iznosi 10,1 milijun m3, od čega je 7,5 milijuna m3 u  šumama kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o., a 2,2 milijuna m3 u šumoposjedničkim šumama.  Godišnje se u šumama kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. iskoristi manje od prirasta, čime se  osigurava budućnost održivog gospodarenja – naime, prosječna godišnja proizvodnja kroz njegu i  obnovu šuma iznosi 6,4 milijuna m3.  Njega i obnova šuma obavljaju se, stoji u priopćenju, prema načelima prirodne škole uzgajanja šuma  (close to nature silviculture), u nas razvijane pod nazivom zagrebačka škola uzgajanja šuma.

"Tradicija šumarstva duga 256 godina i prirodan pristup gospodarenju šumama temeljni su razlozi što u  Republici Hrvatskoj imamo relativno povoljnu šumovitost, očuvanu ukupnu površinu šuma i izrazito  visok udjel prirodnih šuma", navodi se. 

Hrvatske šume d.o.o zbog planskog i programskog gorpodaranja drvnom građom uspješnos e udupiru golemom pritisku drvoprerađivačke industrije, stoji u priopćenju. 

"Izuzetno je važno naći balans između očuvanja ovog  prirodnog resursa i gospodarskog učinka kompletne na šumi bazirane industrije koja je jedna od  najperspektivnijih u Republici Hrvatskoj, posebno u ruralnim područjima i zapošljava oko 50.000 ljudi  (drvna industrija, dobavljači, izvođači radova u šumarstvu, obrtnici itd.). Isto tako, nismo  primijetili podršku hrvatskom šumarstvu u borbi s brojnim nepogodama koje su pogodile naše šume u  proteklih nekoliko godina, a koje su neposredna ili posredna posljedica sve jačih i bržih klimatskih  promjena, kojima svi svjedočimo u svim aspektima života: katastrofalnim odumiranjem šuma poljskog  jasena i šuma obične smreke, napadom štetnika u najvrjednijim šumama hrasta lužnjaka, štetama u  jelovo-bukovim i kitnjakovim šumama od ledoloma i vjetroloma, te šumskim požarima. Nitko se od  „zelenih aktivista“ ne oglašava kada šumarstvo ukazuje na opasnosti od velikih hidrotehničkih zahvata", navodi šumarska struka.