Ruralni razvoj

I studenti poljoprivrednici mogu se kandidirati na natječaje PRR-a

Agrovijesti
Mladi poljoprivrednici Fotografija: Thinkstock
Ako učenik ili student od djelatnosti poljoprivrede plaća porez na dohodak, tada je i obveznik plaćanja doprinosa

Kako piše Glas Slavonije, i studenti koji se bave poljoprivredom mogu se kandidirati na natječaje Programa ruralnog razvoja (PRR-a), navode to između ostalog iz Ministarstva poljoprivrede na primjebe Udruge OPG-ova Hrvatske Život da se studenti (primjerice 4. ili 5. godine poljoprivrednog fakulteta koji su nositelji poljoprivrednog gospodarstva više od četiri godine) ne mogu kandidirati na natječaje Programa ruralnog razvoja i koristiti potpore za mlade poljoprivrednike.

Kao razlog iz Udruge su naveli da redovni studenti nisu prihvatljivi korisnici na natječaju jer u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ne ispunjavaju uvjet plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po bilo kojoj osnovi, a kada završe fakultet, istječe im status mladog poljoprivrednika od pet godina pa ne možete dobiti dodatne potpore od 20 %.

Iz Ministarstva navode:"Sukladno zakonodavstvu koje regulira porezne aspekte u Republici Hrvatskoj, učenici i studenti koji se redovito školuju te uz redovno školovanje obavljaju djelatnost poljoprivrede, ali obavljanjem djelatnosti poljoprivrede (tj. upisom u upisnik OPG-a) ne stječu status osiguranika i ne plaćaju obvezne doprinose. Međutim, ako je učenik/student od djelatnosti poljoprivrede porezni obveznik, bilo da porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu ili na temelju poslovnih knjiga, tada je obveznik plaćanja doprinosa", navode iz Ministarstva poljoprivrede.

Iz Udruge Život tvrde kako im je neprihvatljivo nametanje samozapošljavanja prije predaje dokumentacije na natječaj.
- Svakako nemamo ništa protiv da je samozapošljavanje obavezno nakon realizacije natječaja, ali stvaranje dodatnih obveza i troškova prije realizacije projekta, što može trajati i do tri godine, smatramo otežavanjem uvjeta za male i mlade poljoprivrednike - navode iz Udruge. Jedna od primjedbi odnosi se i na, kako naglašavaju, ograničavanje visine iznosa potpore za projekte za male poljoprivrednike prema godišnjem prometu na iznos od 100.000 eura iako posluju više godina, a u isto vrijeme poljoprivrednici početnici imaju isto ograničenje visine iznosa potpore na 100.000 eura. "Smatramo da bi se visina iznosa potpore za poljoprivrednike koji posluju više od dvije godine trebala povećati na 200.000 eura.

Za povećanje iznosa obvezujuću izjavu banke o financiranju gotovo je nemoguće dobiti, a što onemogućuje male poljoprivrednike u rastu i razvoju poljoprivrednog gospodarstva.Iz Ministarstva poljoprivrede ističu kako valja uzeti u obzir da je "Uprava za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede upravljačko tijelo, čija je osnovna zadaća izrada Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., izrada pravilnika sukladno kojima se provode mjere, praćenje i ispunjenje Programom zadanih ciljeva te evaluacija provedbe Programa. U svrhu dostizanja ciljeva i zadanih indikatora u raspisanim natječajima koriste se prihvatljive metode, kao na primjer kriteriji odabira, uvjeti prihvatljivosti korisnika, uvjeti prihvatljivosti projekta i slično. Također, u cjelokupnoj provedbi i upravljanju Programom neophodno je na minimum svesti mogućnost gubitka sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te osigurati da i nakon provedbe odobrenih projekata korisnici ostanu solventni, likvidni i konkurentni na tržištu."

Kako nadalje iz Ministarstva pojašnjavaju, tijekom prethodno raspisanih natječaja kao ključni problem pokazala se održivost pojedinih projekata i nemogućnost dobivanja kredita ili bankovnih garancija za korisnike s malim prometom, odnosno kratkim poslovanjem.

- U svrhu navedenog, u natječaju raspisnom za tip operacije 4.1.1., korisnicima početnicima dopušten je iznos od 100.000 eura, odnosno određen je uvjet da vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. To znači da korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 eura, kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga, mogu ostvariti potporu do najviše 100.000 eura. Uz sve navedeno, tijekom provedbe mjera, nužno je poštovanje svih zakonskih i podzakonskih propisa Republike Hrvatske. Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu član obiteljskog kućanstva koji je korisnik mirovine ili redoviti učenik ili student ili je obvezno osiguran po drugoj osnovi obvezno se upisuje u Upisnik OPG-ova samo ako se upisuje kao nositelj dopunske djelatnosti - zaključuju iz Ministarstva poljoprivrede. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje