Analiza tržišta

Inspekcija otkrila: Hrvatima se prodaje hrana zaražena bakterijama i plijesni

Agrovijesti
Meso Fotografija: Thinkstock
Sigurnost hrane imperativ je stavljanja proizvoda na tržište, stoji u uzvješću.

Hrvatska agencija za hranu objavila je izvješće Centra za sigurnost hrane o rezultatima samokontrola proizvođača hrane tijekom tri godine.

Analiziran je ukupno 15.281 uzorak hrane. Svake godine obrađeno je više od 5.000 uzoraka. Najviše je analizirano polugotovih i gotovih jela, a potom slijede kolači, žitarice, pekarski proizvodi i tjestenine, meso i mesni proizvodi, mlijeko i mliječni proizvodi, te bezalkoholna pića, pivo i led.

Uzorci hrane analizirani su na mikrobiološke parametre u skladu s Uredbom i Vodičem o mikrobiološkim kriterijima za hranu, a rezultati su obrađeni i prikazani zbirno, stoji u izvješću Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Treba naglasiti da se u izvješću Centra za sigurnost hrane ne navodi tijekom koje je tri godine inspekcija provedena.

Rezultati izvješća ukazuju na prisustvo povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija u većini kategorija hrane. Slijede enterobakterije, zatim plijesni i kvasci, a u manjem broju kategorija hrane utvrđena je kontaminacija bakterijama. 

Treba napomenuti da povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija u hrani obično ukazuje na starosti i lošiju mikrobiološku kakvoću hrane.

Sustav samokontrole proizvođača hrane

Sigurnost hrane imperativ je stavljanja proizvoda na tržište, stoji u uzvješću, stoga je u prehrambenoj industriji, na industrijskoj i obrtničkoj razini, proizvodnja regulirana propisima (zakoni, uredbe, pravilnici, vodiči) čije kriterije hrana mora zadovoljiti u trenutku proizvodnje i u trenutku stavljanja na tržište tijekom njezinog deklariranog roka trajnosti.

Pravila EU u pristupu higijeni hrane kroz cijeli hranidbeni lanac jedinstvena su u svim zemljama članicama. Primarnu odgovornost za sigurnost hrane nose subjekti u poslovanju s hranom. To znači da su, prema zakonskim odredbama, subjekti dužni uspostaviti sustav samokontrole svoje proizvodnje kako bi hrana koju proizvode zadovoljavala kriterije sigurnosti hrane.

Cijelu analizu pogledajte OVDJE.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje