Sigurnosti

Inspekcijski tim EU u kontroli peradarstva u BiH

Agrovijesti
Farma kokoši Fotografija: Thinkstock
Inspektori će posjetit Ured za veterinarstvo BiH, nadležna entitetska ministarstva poljoprivrede i entitetske uprave za inspekcijske poslove, dva laboratorija koje obavljaju različite vrste laboratorijskih analiza u sektoru peradarstva i četiri kandidirana objekta (dvije klaonice peradi i dva objekta za preradu mesa peradi) kako bi provjerili funkcioniranje sustava službenih kontrola u sektoru peradarstva.

Inspekcijski tim Ureda za hranu, zdravlje, analize i revizije Evropske Unije (bivši FVO) boravit će u Bosni i Hercegovini od 26. rujna do 6. listopada radi procjene sustava službenih kontrola u sektoru peradarstva u svrhu odobravanja izvoza mesa peradi i proizvoda od mesa peradi iz BiH u Europsku uniju.

Inspektori će posjetit Ured za veterinarstvo BiH, nadležna entitetska ministarstva poljoprivrede i entitetske uprave za inspekcijske poslove, dva laboratorija koje obavljaju različite vrste laboratorijskih analiza u sektoru peradarstva i četiri kandidirana objekta (dvije klaonice peradi i dva objekta za preradu mesa peradi) kako bi provjerili funkcioniranje sustava službenih kontrola u sektoru peradarstva.

Po dogovorenom planu realizacije misije u prostorijama Ureda za veterinarstvo BiH je planiran uvodni sastanak s inspektorima EU na kojem će, osim predstavnika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ureda za veterinarstvo BiH, biti prisutni i predstavnici Delegacije EU u BiH, Direkcije za euopske integracije BiH, Agencije za sigurnost hrane BiH, te predstavnici entitetskih ministarstava poljoprivrede i entitetskih uprava za inspekcijske poslove.

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje