NIŠTA OD OKRUPNJAVANJA ZEMLJIŠTA

Jakovinin Zakon o komasaciji iz 2015. godine nije provediv

Agrovijesti
Poljoprivredno zemljište Fotografija: Pixabay
Najavljivano je bilo da će se u Slavoniji okrupniti najmanje 300.000 hektara

Zakon o komasaciji koji je usvojen 2015. godine nije provediv na terenu i stoga u ovom trenutku nije moguće pokrenuti postupak komasacije, odgovorili su na upit Glasa Slavonije o provedbi komasacije iz Ministarstva poljoprivrede.

“Komasacija je skup postupak koji iziskuje velika financijska sredstva koja su trebala biti osigurana među ostalim i kroz Program ruralnog razvoja RH, ali nisu predviđena. Najskuplji poslovi u komasaciji su geodetski radovi koje u ovom trenutku nije moguće platiti iz Programa. Isto tako, treba reći da komasaciju nije moguće provoditi bez suradnje i s drugim ministarstvima, između ostalog Ministarstvom pravosuđa (nužna je i promjena Zakona o nasljeđivanju).

Obećanja koja su davana u 2015. godini posve su nerealna jer se pokazalo da projekt komasacije nije dobro pripremljen ni na jednoj razini, ni zakonskoj, ni financijskoj, a nije dogovorena ni suradnja s drugim tijelima državne uprave koji bi trebali biti uključeni u taj postupak”, izjavili su iz Ministarstva poljoprivrede.

Održivi razvoj

Zakon o komasaciji iz 2015. godine donesen za vrijeme mandata ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine naveliko je predstavljan i uoči njegova donošenja i nakon toga diljem Republike Hrvatske, a već je tada bilo skeptika i oko njegove provedbe i oko toga hoće li on (zakon) riješiti probleme koje imamo s poljoprivrednim ili stvoriti i nove. Tada je i najavljivano da će provedba komasacije započeti sredinom 2015. i da će se u pet godina okrupniti oko 300.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, najviše na području Slavonije. Pokušali smo stupiti u kontakt i tadašnjom ravnateljicom Agencije za poljoprivredno zemljište, mr. sc. Blaženkom Mičević, ali nismo uspjeli jer je na godišnjem.

Ona je tada isticala da se “komasacijom male i usitnjene površine poljoprivrednog zemljišta sjedinjuju u veće i uređenije, uređuju putne i kanalske mreže te sređuju stvarnopravni i drugi odnosi na zemljištu. Komasacija se provodi radi okrupnjavanja posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije, ekonomičnijeg iskorištavanja i drugog i nije uzurpacija nečijeg prava, nego stvaranje osnovice za profesionalizaciju poljoprivrede. Konačni cilj je pridonijeti razvoju kompetitivnog poljoprivrednog sektora i održivog razvoja”, naglasila je tada Mičević.

Novac iz proračuna

Programe je trebala izraditi Agencija za poljoprivredno zemljište na temelju stručnih analiza o provedbi postupka komasacije, a komasacija provoditi tako da svaki sudionik komasacije dobije što više zaokruženo zemljište u što prikladnijem obliku za iskorištavanje i s osiguranim pristupom. Komasacija obuhvaća poljoprivredno zemljište jedne katastarske općine. Ako to zahtijevaju gospodarski ili drugi opravdani razlozi, komasacija može obuhvatiti poljoprivredno zemljište u više katastarskih općina, odnosno njihovih dijelova. U postupku komasacije u svemu potrebnom u svezi s komasacijom ne plaćaju se pristojbe. Rečeno je i da se sredstva za provedbu komasacije osiguravaju u državnome proračunu Republike Hrvatske, proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz sredstava fondova Europske unije (Program ruralnog razvoja), donacija te drugih sredstava zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba.

Mali i usitnjeni posjedi

U Republici Hrvatskoj prevladavaju mali i usitnjeni posjedi poljoprivrednog zemljišta, koji ne pružaju zadovoljavajuće uvjete za uspješnu i rentabilnu poljoprivrednu proizvodnju. Posljednji zakon o komasaciji (prije ovog 2015. godine) donesen je 1987. godine. Do 1991. godine je, prema podacima Državne geodetske uprave, komasirano oko 822.704 ha poljoprivrednog zemljišta, na području 11 jedinica područne (regionalne) samouprave.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje