Privatizacija

Janaf se priprema za uključenje u dokapitalizaciju Petrokemije

Agrovijesti
Petrokemija d.d. Kutina Fotografija: Nikola Ćutuk/PIXSELL
Jadranski naftovod (Janaf) objavio je u petak poziv za izvanrednu glavnu skupštinu za 28. prosinca ove godine, a među prijedlozima odluka je i ona o sudjelovanju Janafa u postupku javne ponude novih dionica, tj. dokapitalizaciji kutinske Petrokemije.

Uprava Petrokemije sazvala je za 11. prosinca izvanrednu glavnu skupštinu na kojoj će dioničarima predložiti povećanje temeljnog kapitala izdavanjem 45 milijuna redovnih dionica nominalne vrijednosti 10 kuna, čime se namjerava prikupiti 450 milijuna kuna.

Time bi se temeljni kapital Petrokemije povećao s 42,9 milijuna kuna za najviše 450 milijuna kuna, na 492,9 milijuna.

Janaf bi, kaže se u prijedlogu odluke, sudjelovao u dokapitalizaciji Petrokemije pod uvjetom cjelovite provedbe Faze 1 dokapitalizacije, u skladu s Programom restrukturiranja Petrokemije. To znači da bi u dokapitalizaciji temeljni kapital Petrokemije trebao biti povećan za 450 milijuna kuna izdavanjem novih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa 10 kuna, s time da bi se dokapitalizacija smatrala uspjelom ako se upišu i uplate dionice od najmanje 400 milijuna kuna.

Drugi Janafov uvjet je isključenje od obveze objave ponude za preuzimanje, a treći izuzeće Janafa od bilo kakve obveze na daljnja ulaganja u Petrokemiju ili davanja za Petrokemiju bilo kakvih jamstava.

Pod pretpostavkom zadovoljenja tih triju uvjeta, Janaf će sudjelovati u povećanju temeljnog kapitala Petrokemije ulogom u novcu od 50 milijuna kuna, kaže se u prijedlogu odluke za izvanrednu skupštinu.

Izvanrednoj skupštini Janafa predlaže se i donošenje odluke o osiguranju sredstava za investicijski ciklus u 2018. godini. Predlaže se da se ukupna ostvarena neto dobit za 2017. godinu, nakon izdvajanja za zakonom predviđene namjene, raspoređuje u zadržanu dobit.

Pri tome se objašnjava da je Janaf godinama u intenzivnom financijskom ciklusu koji je u potpunosti financiran iz vlastitih sredstava, bez zaduživanja kod financijskih institucija te da se taj ciklus nastavlja, za što u idućoj godini treba osigurati 560,6 milijuna kuna.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje