ZA TRŽIŠTE REGIJE

Javni poziv za provedbu projekta informiranja i promocije neretvanske mandarine

Agrovijesti
Fotografija:
Konzorcij za provedbu projekta informiranja i promocije neretvanske mandarine raspisao je Javni poziv za dostavu ponuda za izradu projekta informiranja i promocije proizvoda EU kvalitete neretvanske mandarine na tržištu Republike Srbije i Bosne i Hercegovine

Konzorcij za provedbu projekta informiranja i promocije neretvanske mandarine, osnovan 27. veljače, na svom je prvom sastanku donio odluku o rapisivanju Javnog poziva na dostavu ponuda za izradu projekta informiranja i promocije proizvoda EU kvalitete neretvanske mandarine na tržištu Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, koji objavljuje na portalu Agrobiz.

Konzorcij, koji čine Udruga proizvođača agruma i povrća „Neretvanska mladež”, Narodni trgovački lanac d.o.o., Frigo Bonsai d.o.o., Marinada d.o.o. i Setovia voće d.o.o., zaključio je kako je neretvanska mandarina među malobrojnim je hrvatskim proizvodima koji u potpunosti zadovoljavaju kriterije za financiranje promocije na trećim tržištima izvan EU putem projekta Enjoy it's from Europe. Razlog tome je što mandarina ispunjava dva osnovna uvjeta – proizvod je sa zaštićenom izvornošću na razini EU, te već jest izvozni proizvod i to prvenstveno na tržišta trećih zemalja, izvan EU.

Kvalitativna prednost i različitosti neretvanske mandarine, u odnosu na konkurentske proizvode drugih zemljopisnih područja, kao što su zemlje poput Turske, već je priznata u postupku dobivanja oznake izvornosti EU, ističu u Konzorciju.
 
Činjenica je da su potrošači, poglavito izvan EU, nedovoljno upoznati s ovim karakteristikama neretvanske mandarine, što posljedično rezultira neprepoznavanjem kvalitete ovog proizvoda na navedenom tržištu.
 
S ciljem informiranja javnosti trećih tržišta o prednostima neretvanske mandarine, okupljen je Konzorcij koji čine proizvođači i trgovačke organizacije za proizvodnju, preradu i plasiranje mandarine na tržište. Želja Konzorcija jest kroz promociju na tržištima, a primarno na tržištima Srbije te Bosne i Hercegovine, informirati potrošače o posebnoj kvaliteti ovog proizvoda, istaknuti različitost u odnosu na konkurenciju, te naglasiti standarde koje EU proizvođači moraju zadovoljiti u procesu proizvodnje, ali i u plasiranju proizvoda na tržište.

Kroz oformljen Konzorcij te prijavu na natječaj Enjoy it's from Europe, Konzorcij očekuje da će neretvanska mandarina dobiti novu dodatnu vrijednost koja će joj omogućiti da se tržišno bori i drugim argumentima, a ne samo s cijenom. 

Konzorcij je javni poziv odlučio objaviti na našem portalu. Poziv vrijedi sedam dana od objave.

 

 

KONZORCIJ ZA PROVEDBU PROJEKTA INFORMIRANJA I PROMOCIJE NERETVANSKE MANDARINE

 

OBJAVLJUJE

 

JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU PROJEKTA INFORMIRANJA I PROMOCIJE PROIZVODA EU KVALITETE NERETVANSKE MANDARINE NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRBIJE, BiH

 

 1. NARUČITELJ

 

Naziv naručitelja/Korisnika: KONZORCIJ ZA PROVEDBU PROJEKTA INFORMIRANJA I PROMOCIJE NERETVANSKE MANDRINE

Naziv projekta: MJERE INFORMIRANJA I PROMOCIJE PROIZVODA EU KVALITETE/NERETVANSKE

 

MANDARINE NA TRŽIŠTU SRBIJE I BIH

e-mail adresa: konzorcij.mandarina@gmail.com

 

 1. PREDMET NABAVE

 

IZRADA PROJEKTA INFORMIRANJA I PROMOCIJE PROIZVODA EU KVALITETE NERETVANSKA MANDARINA NA TRŽIŠTU TREĆIH ZEMALJA, SRBIJE, BiH

 

Projekt promocije i informiranja može se osobito sastojati od sljedećih prihvatljivih aktivnosti:

 

 1. Upravljanje projektom

 2. Strategija

    • definiranje komunikacijske strategije

 

    • definiranje vizualnog identiteta kampanje

 1. Odnosi s javnošću

   • aktivnosti povezane s odnosima s javnošću

 2. Internetske stranice, društvene mreže

   • uspostava, ažuriranje i održavanje internetskih stranica

 

   • društvene mreže (uspostava računa, redovito objavljivanje)

   • ostalo (mobilne aplikacije, platforme za e-učenje, webinari itd.)

 1. Oglašavanje

   • u tisku

   • na radiju

 

   • na Internetu

   • na otvorenom

 1. Komunikacijski alati

   • publikacije, kompleti promotivnih materijala za medije, promotivni proizvodi

  1. Događanja

   • štandovi na sajmovima

 

   • seminari, radionice, izravni poslovni sastanci (B2B)

   • studijska putovanja

  1. Promidžba na prodajnim mjestima

   • dani kušanja

 

   • ostalo: promidžba u publikacijama trgovaca na malo, oglašavanje na prodajnim mjestima

 

 1. NAČIN IZRADE, OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDA

 

Ponuda mora sadržavati sljedeće:

 1. Broj ponude

 2. Datum ponude

 3. Rok valjanosti ponude

 4. Naziv (tvrtka) ponuditelja

 5. Adresa ponuditelja

 

 1. OIB ponuditelja ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo

 2. Broj računa

 3. Navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a

 4. Broj telefona

 5. Adresa za dostavu pošte

 6. E-adresa

 7. Kontakt osoba ponuditelja

 8. Predmet nabave

 9. Cijena izražena u eurima (EUR)

 10. Način plaćanja.

 

Ponuda treba biti izrađena na hrvatskom jeziku.

 

Potrebno je detaljno specificirati ponudu, navodeći sve potrebne radove za realizaciju predmetne nabave, uz navedenu jedinicu mjere, količinu, jediničnu cijenu, ukupnu cijenu stavke i ukupnu cijenu ponude.

 

 

IV. UVJETI ZA PONUDITELJA

 

Ponuditelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Imati stručne zaposlenike koji poznaju EU regulativu

 

 • Poznavanje unutarnjeg i izvoznih tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kretanje cijena, tržišnih uvjeta, vanjskotrgovinske bilance i dr.

 

 • Poznavanje uvjeta poslovanja, konkurencije, produktivnosti u prehrambenoj industriji i preradi poljoprivrednih proizvoda

 

 • Min. 10 godina radnog iskustva na upravljačkim pozicijama u preradi poljoprivrednih proizvoda ili prehrambenoj industriji ili vođenju EU projekata

 

 • Poznavanje provođenja marketinške aktivnosti na domaćem i inozemnom tržištu

 

Ponude se dostavljaju u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte:

konzorcij.mandarina@gmail.com

 

 

 1. RAZDOBLJE ZA PROVEDBU PROJEKTA

 

Program informiranja/promocije mora se provesti u razdoblju od najmanje godinu dana, ali ne duljem od tri godine.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

7 dana od dana objave.

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE:

 

Europska komisija je na stranici

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA 2020.

 

JEDNOSTAVNI PROGRAMI

 

Mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama u skladu s UREDBOM (EU) br. 1144/2014

 

 

Detaljnije informacije možete pronaći na: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm