Osiguranje usjeva

Kako do potpora za osiguranju usjeva, životinja i biljaka iz podmjere 17.1. Programa ruralnog razvoja

Agrovijesti
Osiguranje Fotografija: Thinkstock
Potrebno je da je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD-u, JRDŽ-u i drugim relevantnim registrima i evidencijama.

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom.

Potrebno je da je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD-u, JRDŽ-u i drugim relevantnim registrima i evidencijama.

PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE su aktivni poljoprivrednici čija se poljoprivredna proizvodnja osigurava. Premija osiguranja treba biti plaćena u svojstvu osiguranika, te je polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje (od jednog ili više štetnih događaja) važeća u razdoblju za koji se podnosi zahtjev za potporom.

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja, i to:

nepovoljne klimatske prilike

životinjske i biljne bolesti te zoonoza

najezda nametnika

okolišni incidenti i/ili

mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Unije

FINANCIRANJE POTPORE

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka relevantne poljoprivredne proizvodnje veće od 30% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje.

Intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000 € godišnje po korisniku.

ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

1. listopada 2017. do 31. siječnja 2018.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi se putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET.

Više informacija možete dobiti u najbližem uredu Savjetodavne službe.

Adresar savjetnika: http://www.savjetodavna.hr/adresar/ i na stranicama Ministarstva poljoprivrede: http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-17/

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje