PROJEKT SLAVONIJA, BARANJA I SRIJEM

Kako funkcionira i koje odluke je donio Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem

Agrovijesti
Projekt Slavonija, Baranja i Srijem Fotografija: Damir Špehar/PIXSELL
Do sada su održane četiri sjednice Savjeta i to u Osijeku, Požegi, Slavonskom Brodu i Virovitici.

Vlada RH je na sjednici 8. ožujka 2017. osnovala Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem kao savjetodavno tijelo u području koordinacije provedbe i praćenja korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI), instrumenata i programa Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i nacionalnih izvora u okviru Projekta Slavonija, Baranja i Srijem s ciljem ostvarivanja usmjerenijeg pristupa i sinergije svih aktera te dodatno povezivanje državnog i europskog proračuna.

Savjetom predsjedava predsjednik Vlade Andrej Plenković, a zamjenica predsjednika Savjeta je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac. U radu Savjeta sudjeluju svi ministri vezani za korištenje fondova Europske unije, pet župana slavonskih županija, pet direktora razvojnih agencija, predstavnici udruga gradova i općina, Hrvatskoga sabora i Ureda predsjednice, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore i rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Do sada su održane četiri sjednice Savjeta i to u Osijeku, Požegi, Slavonskom Brodu i Virovitici.

Neki od ključnih zaključaka donesenih na održanim sjednicama su:

- U budućim pozivima na dodjelu bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, prilagodbom kriterija omogućit će se ostvarivanje dodatnih bodova onim projektima koji se provode na području nerazvijenih jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave.

- Savjet podržava osnivanje Fonda za regionalni razvoj s ciljem poticanja ravnomjernog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

- Savjet podržava izradu Razvojnog sporazuma za Projekt Slavonija, Baranja i Srijem kako bi se usuglasili prioriteti razvoja državne i županijske razine, odredili strateški projekti regionalnog razvoja te odredila financijska sredstva za provedbu prioriteta/strateških projekata.

- Uvođenjem instrumenta Razvojnog sporazuma kao sastavnog dijela Zakona o regionalnom razvoju, osigurava se decentralizacija sustava upravljanja EU fondovima i stvara mehanizam za provedbu Projekta Slavonija, Baranja i Srijem

- Suradnjom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sa Svjetskom bankom na izradi analitičkih podloga, stvorit će se preduvjeti za budući regionalni operativni program Slavonija, Baranja i Srijem te pravedniju statističku podjelu NUTS 2 regija RH

- U okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. sufinancirat će se povoljni krediti i jamstva za poljoprivrednike s kamatnim stopama između 0,1% i 1,5%, objavit će se natječaji u vrijednosti od 3,75 milijardi kuna, od čega po prvi puta, za Slavoniju važan natječaj za biljnu proizvodnju. Financirat će se i novi projekti navodnjavanja u suradnji s županijama i Hrvatskim vodama.

-Udvostručit će se iznos potpora malih vrijednosti za preradu drva i proizvodnju namještaja. Poticat će se slatkovodno ribarstvo putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo objavom novih natječaja za stavljanje na tržište proizvoda akvakulture, preradu proizvoda akvakulture i produktivna ulaganja u akvakulturi. U 2018. godini, Ministarstvo poljoprivrede će objaviti sve potrebne pravilnike i osigurati potvrde od Europske komisije za usvajanje novog Nacionalnog programa pomoći sektoru vina.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje