SAVJET STRUČNJAKA

Kako suzbiti štetnike u tlu prije sadnje krumpira

Agrovijesti
Fotografija: CC0 1.0
Prije sadnje krumpira potrebno je suzbiti štetnike u tlu, od kojih su najvažniji: žičnjaci (Elateridae), ličinke hrušteva- grčice (Melolontha melolontha i druge vrste), rovac (Gryllotalpa gryllotalpa) te gusjenice sovica pozemljuša (Noctuidae)

Proizvođači krumpira započeli su sa sadnjom krumpira, ali stručnjaci ističu da je prije sadnje krumpira potrebno suzbiti štetnike u tlu, od kojih su najvažniji: žičnjaci (Elateridae), ličinke hrušteva- grčice (Melolontha melolontha i druge vrste), rovac (Gryllotalpa gryllotalpa) te gusjenice sovica pozemljuša (Noctuidae).

Kako bi se donijela pravilna odluka o potrebi preventivnog suzbijanja navedenih štetnika potrebno je pregledati tlo prije sadnje. Pregled tla vrši se kopanjem jama veličine 25×25 cm te se zemlja iz tih jama izbaci na rasprostrtu foliju, drobi se i pregledava da li ima štetnika koji žive u tlu. Zaštita primjenom insekticida potrebna je ukoliko se prijeđu kritični brojevi: žičnjaci (aridna područja 2-4 na m², humidna područja 3-5 na m²), grčice hrušta 2-3 /m², rovac 0,25-0,5 /m².

Pripravak Force 1,5 G na bazi djelatne tvari teflutrin registriran je za suzbijanje žičnjakaKoristi se tretiranjem tla pri sadnji u redove, inkorporacijom na 5 – 8 cm dubine. Sredstvo se smije samo jednom godišnje koristiti na krumpiru uzgajanom isključivo u ratarskom plodoredu, u kojem postrne krmne kulture, povrtnice te soja ne smiju biti iduće godine. Karenca je 91 dan i nije dozvoljen u mladom krumpiru, kako na stranici Savjetodavna.hr napominje Petra Pozder, mag. ing. fitomedicine.

Prije ili prilikom sadnje gomolja može se provesti zaštita od bijele noge (Rizoctonia solani). Izvor zaraze mogu biti zaraženi oboljeli gomolji koji ostaju poslije vađenja prošlogodišnjeg krumpira. Na zaraženom dijelu stabljike vide se smeđa udubljenja i izdužene pjege (nekroze). Zaštita od bijele noge može se provesti primjenom jednog od fungicida: MONCEREN 250 FS – tretiranjem gomolja prije ili prilikom sadnje (tretiranje gomolja na pokretnoj traci 0.6 l/t, unutar sadilice 0,6 l/t ili u brazdu 3l/ha) te ORTIVA, ZAKEO 250 SC, ZAFRA AZT 250 SC – u vrijeme sadnje krumpira i to tako da se tretira samo brazda (tlo), a gomolji ostaju netretirani navedenim sredstvima.

 Zaštita od korova nakon sadnje, a prije nicanja krumpira (pre-em) može se provesti jednim od herbicida:

AKTIVNA TVAR PRIPRAVAK KOROVI
Flukloridon RACER 25CS Jednogodišnji širokolisni korovi
RACER 25- EC
Klomazon REACTOR 360 CS Jednogodišnji širokolisni korovi
CLOMATE
Metobromuron PROMAN Jednogodišnji širokolisni korovi i neki uskolisni korovi
Metribuzin SENCOR WG 70 Jednogodišnji širokolisni korovi
METRIPHAR
SCORPIO 70 WG
SENAT WG
METRO
MISTRAL 70 WG
SENCOR SC 600
SHARMETRIN
Pendimetalin STOMP AQUA Jednogodišnji travni i širokolisni korovi
PENDUS 330 EC
SHARPEN 330 EC
DOST 330 EC
Prosulfokarb FILON 80 EC Jednogodišnji travni i širokolisni korovi
Flufenacet+metribuzin PLATEEN WG 41,5 Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi

Kod uzgoja mladog krumpira preporuka je mehanički suzbijati korove (okopavanjem) jer se u mladom krumpiru većina zemljišnih herbicida ne smije koristiti zbog kratke karence ili zbog toga što su ranije sorte osjetljivije na neke herbicide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje