NA GODIŠNJOJ RAZINI

Klanje stoke i peradi u blagom porastu

Agrovijesti
Fotografija:
Klanje svinja u blagom je porastu od 0,8%, broj ovaca zaklanih u klaonicama veći je za 5,9%, a klanje peradi ostvarilo je 2019. godine povećanje od 1,2% u odnosu na godinu prije, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku

Prema raspoloživim podacima ukupnoga klanja stoke u klaonicama, u 2019. u usporedbi s 2018. broj zaklanih goveda nije znatnije promijenjen u odnosu na godinu prije. 

Klanje svinja u blagom je porastu za 0,8%, odnosno zaklano je oko 8.600 grla više nego godinu prije. Broj ovaca zaklanih u klaonicama veći je za oko 7.000 grla, odnosno 5,9%, dok je klanje peradi ostvarilo povećanje od 1,2%, odnosno oko 489.000 komada više nego godinu prije. 

U neto težini stoke zaklane u klaonicama ostvareno je povećanje proizvodnje kod goveda za oko 1 700 t (3,9%) i svinja, za oko 3 600 t (4,9%), dok je kod ovaca ostvaren porast za oko 70 t (5,1%). Neto težina peradi zaklane u klaonicama veća je za oko 800 t (1,2%).

Ukupno zaklana stoka i perad, koja uključuje i procjenu domaćega klanja na gospodarstvima, u usporedbi s godinom prije bilježi sljedeća kretanja: 

Broj zaklanih svinja veći je za oko 37.600 grla, što je povećanje od 2,4%, dok je neto težina zaklanih grla porasla za 6,5%, odnosno veća je za oko 7 400 t. 

Broj ukupno zaklanih ovaca veći je za oko 9.800 grla (2,2%) uz povećanje neto težine za 74 t (1,4%). 

Kod ukupnoga klanja koza povećan je broj zaklanih grla za oko 6 100 grla, odnosno 14,1%, dok je ukupna neto težina manja za oko 21 t (2,0%). 

Kod ukupno zaklane peradi smanjenje neto težine iznosi 2,6% (1 600 t) i broja za oko 1 200.000 komada (3,8%). 

Podaci o ukupnom klanju goveda jednaki su podacima klanja goveda u klaonicama.

U vezi s bruto domaćom proizvodnjom situacija je sljedeća: 

Izraženo u postotcima, broj zaklanih goveda smanjen je za 11,1% dok je neto težina ostala na približno istoj razini kao godinu prije. Broj ukupno zaklanih ovaca povećan je za 3,9% i njihova je neto težina veća za 1,1%.

Broj ukupno zaklanih svinja smanjen je za 0,8%, dok je neto težina veća za 3,9%. Kod koza broj zaklanih grla veći je za 14,1%, dok je neto težina manja za 3,8%. 

Brojčano to iznosi oko 10 700 grla manje zaklanih goveda i 10.400 svinja te oko 14.000 grla više zaklanih ovaca odnosno 6.000 više zaklanih koza. U pogledu neto težine povećanje kod goveda iznosi 213 t, ovaca 46 t i svinja 5.065 t, dok je kod koza neto težina manja za 21 t. 

Broj peradi smanjen je za 2,5% (oko 1.200.000 komada), a neto težina za 1,2% (oko 950 t).