FIna

Kraš i Zvečevo imalu u 2015. godinu udio od 98 posto u konditorskoj industriji

Agrovijesti
Kraš d.d. Ravnice Fotografija: Tomislav Miletić/PIXSELL
Najveće prihode djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda ostvarilo je društvo KRAŠ d.d., u iznosu od 892,8 milijuna kuna te time sudjelovalo u ukupnim prihodima razreda djelatnosti sa 66,6 %.

Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2015. godini, u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda (NKD 10.82) poslovalo je 14 poduzetnika. Navedena skupina poduzetnika zapošljavala je 2233 radnika, što je porast broja zaposlenih za 2 % u odnosu na prethodno poslovno razdoblje.

Ukupan prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 1,3 milijarde kuna, što je za 5,5 % više nego u 2014. godini. Za isto razdoblje, zabilježeno je i povećanje ukupnih rashoda, i to za 5,1 %.

Najveće prihode djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda ostvarilo je društvo KRAŠ d.d., u iznosu od 892,8 milijuna kuna te time sudjelovalo u ukupnim prihodima razreda djelatnosti sa 66,6 %.

U 2015. godini poduzetnici u navedenoj djelatnosti iskazali su negativan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 7,7 milijuna kuna, dok je u 2014. godine gubitak iznosio 14,9 milijuna kuna. Dobit razdoblja smanjena je u odnosu na prethodno razdoblje za 11,3 %, a gubitak razdoblja za 30,2 %. Od 14 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda, s dobitkom je poslovalo njih šest.

Ukupne neto plaće i nadnice promatrane djelatnosti u 2015. godini iznosile su 145,1 milijun kuna. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih iznosila je 5.415 kuna, što je 2,4 % više u odnosu na prethodno razdoblje te 7,9 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna).

Broj izvoznika u djelatnosti NKD 10.82 povećao se za 40 % (ukupno 7), odnosno dva izvoznika više no što ih je bilo u 2014. godini. Broj uvoznika povećao se za 25 % u odnosu na 2014. godinu (ukupno 5). Rezultat izvoza poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda (NKD 10.82) od 532,8 milijuna kuna u 2015. godini predstavlja povećanje od 12,3 % u odnosu na prethodno poslovno razdoblje. Uvoz također bilježi povećanje, i to za 18,2 % (447 milijuna kuna u 2015. godini), što je rezultiralo smanjenje trgovačkog salda za 10,9 %.

KRAŠ d.d. iz Zagreba je zadržao dominantnu ulogu među poduzetnicima u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda i to prema više parametara. Društvo je ostvarilo najveći ukupan prihod (892,8 milijuna kuna), neto dobit u iznosu od 11,7 milijuna kuna, prihod od izvoza od 364,9 milijuna kuna te je zapošljavalo najveći broj radnika, njih 1486, kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 6.297 kuna.

Udio pet poduzetnika s najvećim prihodom u 2015. godini u ukupnim prihodima poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda bio je 99,8 %. Ukupno su zapošljavali 2219 radnika. 

Poslovanje konditorske industrije

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje