Ruralni razvoj

Kreće mjera "Dobrobit životinja"

Agrovijesti
Dobrobit životinja Fotografija: Shutterstock
S obzirom na to da se radi o vrlo zahtjevnoj mjeri, korisnici su obvezni završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini. Ovo je osobito važno kako bi se izbjegli moguće nepoštivanje obveza koje rezultira sankcijama i umanjenjem potpore. Izobrazba je besplatna, a provodi je Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba – zbog čega je potrebno da se poljoprivrednici obrate najbližoj podružnici kako bi saznali termine izobrazbe.

Ministarstvo poljoprivrede najavilo je kako uskoro započinje provedba mjere 14 Dobrobit životinja koja do sada nije bila dio Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Otvoreno je e-savjetovanje za Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu („Narodne novine“ broj 19/2018) na koji poljoprivrednici mogu dati svoje primjedbe.

S obzirom na to da se radi o vrlo zahtjevnoj mjeri, korisnici su obvezni završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini. Ovo je osobito važno kako bi se izbjegli moguće nepoštivanje obveza koje rezultira sankcijama i umanjenjem potpore. Izobrazba je besplatna, a provodi je Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba – zbog čega je potrebno da se poljoprivrednici obrate najbližoj podružnici kako bi saznali termine izobrazbe.

Kako bi se mogla pratiti i kontrolirati provedba propisanih obveza, potrebno je voditi evidenciju na propisanim obrascima.  U evidencijski obrazac je potrebno redovito unositisve tražene podatke, kako bi iz evidencije bilo jasno da se poštuju propisane obveze.

Obvezno razdoblje za provedbu M14 je jedna kalendarska godina no u 2018. godini obvezno razdoblje iznimno započinje od datuma podnošenja zahtjeva za ulazak u sustav potpore i traje do 31.12.2018.

Iz istoga razloga će i potporu ostvariti samo za razdoblje od dana podnošenja zahtjeva do 31.12.2018. godine.

Mjera 14 (u daljnjem tekstu: M14) sastoji se od tri operacije:

1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu (DŽG)

Kategorija mliječne krave

Kategorija tovna junad

Kategorija telad

Kod ovog tipa operacije minimalni broj uvjetnih grla (dalje u tekstu: UG) za koje možete ostvariti potporu iznosi 4 (jedna mliječna krava predstavlja 1 UG, jedno tovno june od 6 do 24 mjeseca 0,6 UG, a jedno tele 0,4 UG). Dakle, da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 4 krave ili 7 junadi za tov ili 10 teladi.

 

1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu (DŽS)

Kategorija odbijena prasad

Kategorija krmače i nazimice

Kategorija svinje za tov

Kod ovog tipa operacije minimalni broj UG za koje možete ostvariti potporu iznosi 5 (jedno odbijeno prase predstavlja 0,027 UG, jedna krmača ili nazimica predstavlja 0,5 UG, a jedna svinja za tov 0,3 UG). Dakle, da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 186 prasadi ili 10 krmača/nazimica ili 17 svinja za tov.

1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu (DŽP)

Kategorija brojleri

Kategorija nesilice

Kategorija purani

Kod ovog tipa operacije minimalni broj UG za koje možete ostvariti potporu iznosi 5 (jedan brojler predstavlja 0,007 UG, jedna nesilica 0,014 UG, a jedan puran 0,03 UG). Dakle, da biste bili prihvatljivi korisnik morate imati najmanje 715 brojlera ili 358 nesilica ili 167 purana.

Uvjeti koje morate ispunjavati kako biste ostvarili potporu su sljedeći:

upis u Upisnik poljoprivrednika

upis stoke u JRDŽ i ostale propisane upisnike te propisno označavanje stoke

pravodobno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i potrebne popratne dokumentacije

omogućavanje provedbe kontrola na terenu

poštivanje pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom poljoprivrednom gospodarstvu

Obavezno je da se na cijelom gospodarstvu koje je definirano JIBG-om, u uzgoju i držanju pojedine kategorije životinja, pridržavate propisanih obveza prema odabranom zahtjevu. To znači da ne možete birati da li ćete se pridržavati dobrobiti u cijelom objektu, dijelu objekta ili samo u nekoliko objekata nego se odabrani zahtjev dobrobiti za pojedinu kategoriju životinja obvezno provodi na cijelom gospodarstvu definiranom JIBG-om.

Pregled područja dobrobiti i zahtjeva po kategorijama sa iznosima potpore možete vidjeti na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje