Obrtna sredstva za ruralni razvoj

Krediti uz kamatnu stopu od 0,5% i bez naknada

Agrovijesti
Fotografija:
Novi financijski instrument olakšat će pristup financiranju obrtnih sredstava potrebnih za neometano odvijanje proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja poljoprivrednika pogođenih pandemijom koronavirusa

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om pripremilo novi financijski instrument koji će u kratkom roku osigurati likvidnost u sektorima poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkog i šumarskog sektora, ali i potaknuti oporavak nakon javnozdravstvene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19

Obrtna sredstva za ruralni razvoj olakšat će pristup financiranju obrtnih sredstava potrebnih za neometano odvijanje proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovine i materijali, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima, opći troškovi tekućeg poslovanja) za prihvatljive krajnje primatelje pogođene pandemijom koronavirusa (COVID-19). 

Opće značajke financijskog instrumenta:

    • Sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja u sklopu Mjere Financijski instrumenti ukupne vrijednosti 130 milijuna kuna.
    • Sredstva su namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima iz poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora.
    • Geografski obuhvat je ograničen na područje Republike Hrvatske izuzev urbanih područja - Zagreb, Split, Rijeka i Osijek.
    • Krediti se odobravaju u kunama.
    • Minimalni iznos kredita: 190.000,00 kuna.
    • Maksimalni iznos kredita: 1.520.000,00 kuna.
    • Nije potrebno osigurati vlastito učešće korisnika kredita.
    • Kamatna stopa iznosi 0,5% godišnje fiksno.
    • Instrumenti osiguranja su bjanko i obične zadužnice korisnika kredita/povezanih osoba. 
    • Rokovi otplate kredita do 5 godina (uključujući poček do 12 mjeseci) za iznose kredita iznad 760.000,00 kuna, odnosno do 3 godine (uključujući poček do 6 mjeseci) za iznose kredita do 760.000,00 kuna.
    • Rok korištenja kredita u pravilu do 3 mjeseca.
    • Kredit se, u pravilu, otplaćuje u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

Dodana vrijednost ovog financijskog instrumenta je:

    • niža efektivna cijena kredita za ciljane krajnje primatelje kroz nisku kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita (naknade za obradu kreditnog zahtjeva, naknade za rezervaciju sredstava) kao i naknada za izmjenu uvjeta kreditiranja uključujući naknadu za prijevremeni povrat kredita
    • financiranje cjelokupnog iznosa potrebnih obrtnih sredstava, u skladu s iznosima kredita
    • smanjeni zahtjevi za instrumentima osiguranja.

Prijave počinju od 1. lipnja 2020., a s obzirom na situaciju u kojoj je kretanje svima ograničeno, prijava se može podnijeti i online putem.

Više informacija nalazi se na ovoj poveznici, a odgovore na dodatna pitanja vezana uz zajam možete postaviti putem e-mail adrese ruralni.krediti@hbor.hr. 

O preostalim mjerama Ministarstva poljoprivrede za sprječavanje posljedica COVID-19 saznajte na ovoj poveznici.