ISKAZNICAMA ISTIČE ROK

Krenuo novi val edukacija o upotrebi pesticida

Agrovijesti
Fotografija:
Iskaznicama o položenom ispitu o održivoj upotrebi pesticida koje su profesionalni korisnici prvi put dobili 2015. godine uskoro ističe rok pa se u svrhu izdavanja novih održavaju dopunske izobrazbe

Sukladno Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN 14/14 i 115/18) te Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe, kako bi mogli nastaviti koristiti pesticide u okviru obavljanja svojih aktivnosti.

Prije pet godina, kad je pokrenuta osnovna izobrazba, rok za dobivanje iskaznice o položenom ispitu o održivoj upotrebi pesticida bio je 26. studenoga 2015., što znači da rok trajanja iskaznica za velik broj profesionalnih korisnika uskoro ističe. Kako se ne bi stvorio prazan prostor između dobivanja nove iskaznice i isticanja stare, počele su se održavati dopunske izobrazbe.

Izobrazbe za profesionalne korisnike traju pet školskih sati, nakon čega se polaže ispit i dobiva nova iskaznica, koja će vrijediti idućih pet godina.

Važnost edukacije o upotrebi pesticida

Edukacija je važna jer se može dogoditi da profesionalni korisnik ne zna sve zakonske preduvjete i opasnosti koje mogu nastati krivom upotrebom sredstava ili ne zna prepoznati krivotvoreno ili neregistrirano sredstvo, objasnio je ovlašteni predavač Željko Bjeliš.

Bjeliš će održavati dopunsku izobrazbu na području Dubrovačko-neretvanske županije od 28. siječnja do 5. veljače na sedam lokacija - Opuzen, Blace, Otrić-Seoci, Komin, Staševica, Vrgorac i Metković. Iste edukacije pod vodstvom ovlaštenih predavača organiziraju se i provode po čitavoj Hrvatskoj, a u nekim gradovima i općinama, kao što je slučaj u Prelogu u Međimurskoj županiji, troškove sufinanciraju lokalna tijela.

Kod korištenja pesticida važno je znati da je samo sredstvo koje je registrirano u Hrvatskoj dozvoljeno koristiti na njenom teritoriju, ne i ona iz ostatka Europske unije. To vrijedi čak i za sredstva istog proizvođača, u slučaju da takva nemaju rješenje Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.

Na dopunskoj izobrazbi profesionalni korisnici između ostalog uče o integriranoj proizvodnji, podjeli sredstava, formulacijama, pripravljanju i miješanju, rizicima nepodudarnosti dvaju ili više sredstava, neciljanim organizmima, zaštiti podzemnih i površinskih voda, skladištenju i otpornosti djelovanja nekog sredstva na uzročnike bolesti i uređajima za primjenu sredstava.

Rizici koje donosi nepropisna upotreba pesticida uključuju onečišćenje okoliša, ugibanje neciljanih organizama kao što su ptice, sisavci, ribe i organizmi koji žive u tlu, sušenje biljke ili otpadanje proizvoda  i razvijanje rezistentnosti uzročnika bolesti.

Na ispitu je za prolazak potrebno točno riješiti 60%, a nove iskaznice izdaje Ministarstvo poljoprivrede. Cijena je 150 do 200 kuna. Osim modula za profesionalne korisnike, edukacije se provode i za distributere te savjetnike – stručnjake agronome.