slijede sankcije

Križevci podsjećaju poljoprivrednike na uklanjanje ambrozije

Agrovijesti
Fotografija:
Najdjelotvorniji pristup u suzbijanju ambrozije je primjena mehaničkih mjera (čupanje, redovita košnja, okopavanje, kultivacija), agrotehničkih mjera (obrada tla, pravovremena sjetva, prašenje strništa) te kemijskim mjerama (herbicidi).

Upravni odjel za gospodarstvo, financije EU fondove i javnu nabavu Grada Križevaca, obavjestio je u srijedu vlasnike ili posjednike poljoprivrednog i drugog zemljišta (vrtova, oranica, livada i sličnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih putova) na području Grada Križevaca da uklone ambroziju. 

"Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera uklanjanja ambrozije („Narodne novine“ broj 72/07) i Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ 1/15), dužni su i moraju tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata sa svojih površina redovito uklanjati i suzbijati ambroziju, a sve s ciljem suzbijanja i sprečavanja njezinog daljnjeg širenja, u svrhu zaštite zdravlja građana", stoji u njihovom priopćenju koje je objavio portal RadioKriževci. 

Najdjelotvorniji pristup u suzbijanju ambrozije je primjena mehaničkih mjera (čupanje, redovita košnja, okopavanje, kultivacija), agrotehničkih mjera (obrada tla, pravovremena sjetva, prašenje strništa) te kemijskim mjerama (herbicidi).

Provedbu zakonskih obveza po navedenim odlukama redovito će kontrolirati Poljoprivredni redar Grada Križevaca te će protiv onih koji ih se ne pridržavaju, poduzimati mjere u skladu sa svojom nadležnošću pa se apelira na građane da postupaju sukladno ovoj Obavijesti. 

Kontakt osoba za problem ambrozije je ing. polj.  Dean Kuzijev 048/628-934 ili 091/1720 – 973.