Sanacija potresa

Kutina poziva građane da prijave štetu na poljoprivrednom zemljištu

Agrovijesti
Fotografija:
Štete se mogu prijaviti do srijede, 17. veljače

Grad Kutina poziva građane, pravne osobe, obrte i obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Kutine koji su pretrpjeli štetu od potresa na poljoprivrednim zemljištima, poljoprivrednim gospodarskim zgradama, poljoprivrednim gospodarskim strojevima, mehanizaciji i opremi te biljnoj i stočarskoj proizvodnji, da istu prijave ispunjavanjem obrasca za prijavu štete do srijede, 17. veljače.

U slučaju da prijavljujete štetu za oštećene gospodarske zgrade, u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja objekti moraju biti u vašem vlasništvu te zakonito izgrađeni ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina.

U slučaju da prijavljujete štetu za stradale domaće životinje (osnovno stado/matično jato peradi) u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja životinje moraju biti upisane u jedan od slijedećih registara: Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), središnji popis matičnih grla, središnji popis matičnih jata, središnji registar kopitara, evidenciju pčelara i pčelinjaka, uzgojnu knjigu matica pčela odnosno matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara.

 U slučaju da prijavljujete štetu za uništeno poljoprivredno zemljište do trenutka podnošenja zahtjeva površine moraju biti registrirane u ARKOD sustavu ili upisane u Upisniku poljoprivrednika

U slučaju da prijavljujete štetu za uništene strojeve i gospodarska vozila u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja strojevi i gospodarska vozila moraju biti registrirani i u vašem vlasništvu. Iznimno za strojeve i gospodarska vozila koja ne podliježu obveznoj registraciji nije potrebno dokazivati vlasništvo.

Prijave se mogu predati na adresi Trg kralja Tomislava 12/1, 44320 Kutina od 7,00 do 15,00 h, soba 211 (potkrovlje) ili poslati na e-mail adresu: straga@kutina.hr do 17. veljače 2021. godine do 12,00 sati.

Za sve ostale informacije obratite se na kontakt telefon 044/692 028.