Zaštita proizvoda

Livanjski sir brzo bi mogao dobiti zaštitu i oznaku zemljopisnog podrijetla

Agrovijesti
Sir Fotografija: Morana Begač
Livanjski sir ima šansu da bude prepoznat kao sir koji ima dodanu vrijednost te može biti plasiran na tržište po kvalitetnijim cijenama.

Agencija za sigurnost hrane BiH u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u Livnu je organizirala sastanak u okviru TAIEX ekspertne misije na temu "Zaštita oznake zemljopisnog podrijetla, zaštita oznake originalnosti i tradicionalnog ugleda hrane".

Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Džemil Hajrić kazao je kako na međunarodnom tržištu vlada jaka konkurencija u plasmanu prehrambenih proizvoda u kojoj sve veću prednost imaju prepoznatljivi proizvodi koji su nezaobilazan dio kulture i tradicije nekog kraja.

Ocijenio je kako Livanjski sir ima šansu da bude prepoznat kao sir koji ima dodanu vrijednost te može biti plasiran na tržište po kvalitetnijim cijenama.

Zaštita izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda nekog prehrambenog proizvoda, proizlazi iz vrijednosti sastojaka, načina proizvodnje i prerade, te podneblja iz kojeg dolazi što je jedan od najboljih načina za unaprjeđenje kvalitete i konkurentnosti domaće proizvodnje, kao i zaštite od zlouporabe, kazao je Hajrić.

"Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz podršku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, uspostavila pravni temelj i procedure za registraciju oznaka, kako bi se prehrambeni proizvodi koji udovoljavaju propisanim kriterijima mogli registrirati i s prepoznatljivim oznakama plasirati na tržište", naglasio je.

Po njegovim riječima, partnera u svemu ovome Agencija je pronašla u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije koje je iskazalo spremnost i zainteresiranost da zajedno s njima od Livanjskog sira pokušaju da naprave prvi proizvod koji će proći kroz tu proceduru, kako bi ga zaštitili prvog u BiH, a u budućnosti i na razini EU.

Ovim se otvara velika mogućnost za lokalne proizvođače da na tržište plasiraju svoje proizvode po znatno većim cijenama, utvrdio je direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Ivica Brešić naglašava kako su godinu dana trajale pripreme za ovaj trenutak, gdje je država zakonski regulirala taj sektor, dok je sada na njima prilika, da nakon dužeg razdoblja, izađu na tržište EU sa zaštitnom proizvodnjom Livanjskog sira.

"Zaštitom zemljopisnog porijekla i izvornosti Livanjskog sira mi zaštićujem naše kooperante i mljekare da njihov proizvod na tržištu dobije punu vrijednost koju godinama zaslužuju", istaknuo je ministar Brešić.

S njima se složio i prof.dr. Zlatan Sarić s Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji je istakao kako je na zaštiti proizvoda, ovog puta Livanjskog sira, potrebno odraditi niz koraka na terenu, uz pomoć proizvođačima u infrastrukturalnom smislu i još nekim preduvjetnim programima.

Dodao je kako tradicija, kvaliteta, prepoznatljivost i svi drugi uvjeti, pokazuju da se Livanjski sir treba definitivno zaštiti.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje