Istraživanje

Loš položaj starijeg stanovništva u ruralnim sredinama u Srbiji

Agrovijesti
Stariji poljoprivrednik Fotografija: Thinkstock
Danas približno četvrtina stanovništa u Europe živi u ruralnim sredinama, a podaci pokazuju da je u većini zemalja starenje stanovništva ozibljan problem.

Položaj starijih na selima u Srbiji i dalje je loš o čemu govori podatak da većina seoskih kućanstava (61 posto) smatra da sa svojim ukupnim prihodima teško ili jako teško “sastavlja kraj sa krajem”, pokazalo je istraživanje “Položaj starijih na selu”.

Predstavljajući rezultate istraživanja sociolog Gradimir Zajić je rekao kako većina seoskih kućanstava (73 posto) ima samo jedan izvor prihoda, a da je u 70 posto slučajeva jedini izvor prihoda mirovina.

Poljoprivredu kao izvor prihoda navelo je relativno mali broj kućanstava - 14 posto. Iako 52 posto kućanstava ima obradivo zemljište, većina obrađuje samo okućnicu (42 posto) – naveo je Zajić na konferenciji za novinare. 

Navodeći kako je istraživanjem obuhvaćeno i pitanje životnog standarda starijih na selu, on je naveo da struju nema tri posto kućanstava, a da zemljani pod ima svako treće kućanstvo. 

– Kupaonicu ima 70 posto kućanstava, ali tekuću vodu ih nema 14 posto, istakao je Zajić i dodao da je istraživanje pokazalo da etažno grijanje ima svaka deseta kuća.

Na pitanje šta im najviše nedostaje u životu, Zajić je rekao dkako je 26 posto ispitanika navelo da je to novac, dok svaki deseti ima osjećaj da mu sve nedostaje.

Kada je riječ o zdravlju, istraživanje je pokazalo kako relativno mali broj starijih ocjenjuje svoje zdravlje kao dobro, njih 13 posto. 

Kako je rečeno, istraživanje “Položaj starijih na selu” provedeno je od kolovoza do listopada ove godine na teritoriji Srbije na slučajnom, reprezentativnom uzorku od 685 ispitanika uzrasta starijeg od 65 godina koji žive na selu.

Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi položaj starijih osoba koje žive u ruralnim sredinama u Srbiji, da se utvrdi u kakvim uvjetima žive starije osobe na selu, koliko su im dostupne usluge zdravstvene i socijalne zaštite, ali i usluge transporta.

Osim, toga, cilj istraživanja je bio i da se utvrdi i šta im je najpotrebnije i na koji način bi zajednica mogla poboljšati položaj starijih na selu. Danas približno četvrtina stanovništa u Europe živi u ruralnim sredinama, a podaci pokazuju da je u većini zemalja starenje stanovništva ozibljan problem.