Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj EP-a o mladim poljoprivrednicima

Maksimalna razina financiranja mladih poljoprivrednika treba biti veća od sadašnjih 2 posto

Agrovijesti
Mladi poljoprivrednici Fotografija: Thinkstock
Zastupnici, članovi Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj podnijeli su ukupno 312 amandmana što svjedoči o važnosti ove teme. Među podnesenim amandmanima bili su i oni hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu Marijana Petir te su četiri njezina amandmana usvojena u izvornom obliku dok su četiri amandmana usvojena u obliku kompromisnih amandmana.

Na sjednici Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta u Bruxellesu usvojeno je Izvješće o provedbi instrumenata ZPP-a za mlade poljoprivrednike u EU-u nakon reforme iz 2013. godine. Izvješćem se razmatra uspješnost provedbe toga instrumenta ZPP-a, identificiraju određeni uspjesi, ali i glavni problemi i prepreke u boljoj provedbi mjera usmjerenih prema potrebama mladih poljoprivrednika u Europskoj uniji.

Izvješće donosi niz preporuka u vezi s politikama za poboljšanje aktualnog programa potpora i za pružanje pomoći mladim poljoprivrednicima da se suoče s glavnim preprekama pri ulasku u poljoprivredni sektor.

Zastupnici, članovi Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj podnijeli su ukupno 312 amandmana što svjedoči o važnosti ove teme. Među podnesenim amandmanima bili su i oni hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu Marijana Petir te su četiri njezina amandmana usvojena u izvornom obliku dok su četiri amandmana usvojena u obliku kompromisnih amandmana.

U dijelu izvješća vezanom za stvaranje prilika za mlade i nove poljoprivrednike izvjestitelj Nicola Caputo preporučuje da se pružanje potpore za instrumente ZPP-a za mlade poljoprivrednike nastavi, a da se maksimalna razina financiranja poveća iznad sadašnjih 2 %.

Izvjestitelj smatra kako je posebno izraženi problem mladih poljoprivrednika otežan pristup zemljištu, ali i sredstvima financiranja njihovih projekata. Pristup zemljištu ograničen je zbog slabe ponude zemljišta za prodaju ili zakup u mnogim regijama te zbog tržišnog natjecanja s drugim poljoprivrednicima, ulagačima i stambenim korisnicima.

On smatra da problem pristupa zemljištu dodatno pogoršava aktualna struktura izravnih plaćanja koja destimulira prodaju i zakup zemljišta te potiče špekulacije sa zemljištem.

Vezano za pristup financiranju, a budući da mladi poljoprivrednici, kao i svi ostali poljoprivrednici na prostoru EU, proizvode i stavljaju svoje proizvode na jedinstveno europsko tržište i da pri tome nemaju jednake uvjete poslovanja i kreditiranja u državama članicama, zastupnica Petir smatra kako mladi poljoprivrednici na cijelom prostoru Unije trebaju imati pristup kreditima pod istim uvjetima i kamatnim stopama koja se ne bi smjela razlikovati.

Zato je pozvala Komisiju da s Europskom investicijskom bankom uspostavi odgovarajuće mjere potpora i linije kreditiranja mladih poljoprivrednika te su dva amandmana zastupnice Petir vezana za ovu tematiku prihvaćeni u cijelosti.

Problem poboljšanja položaja poljoprivrednika na tržištu i jačanje njihovog položaja u lancu opskrbe hranom problem je na koji zastupnica Petir ukazuje već više godina. Zastupnica je svojim amandmanom naglasila kako nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna pregovaračka snaga otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače predstavljaju ozbiljnu prijetnju stabilnosti poslovanja poljoprivrednika. Zato je pozvala Europsku komisiju na donošenje adekvatne regulative na europskoj razini te je i taj amandman zastupnice usvojen u cijelosti.

Uz navedeno, drugi usvojeni amandmani zastupnice Petir u obliku kompromisnih amandmana bili su vezani uz poboljšanje uvjeta i kvalitete života mladih u ruralnim prostorima što je važno zbog nužne generacijske obnove tih prostora. Među predloženim preporukama možemo spomenuti popisivanja i stavljanje u funkciju neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta i smanjivanja administrativnog tereta pri provedbi mjera za mlade poljoprivrednike.

Poseban skup preporuka usmjeren je na pristup infrastrukturi, pristupačnim i visokokvalitetnim javnim objektima, kao i uslugama koje uključuju zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, širokopojasnu mrežu velike brzine, pomoć, obuku, kulturne usluge, poštanske urede, javni prijevoz i bolje ceste. Zastupnici smatraju kako bi se mladim ljudima koji žive u ruralnim područjima trebali osigurati isti uvjeti kao i onima koji žive u urbanim područjima s ciljem sprečavanja depopulacije ruralnih područja.

Uz navedeno predlaže se i uspostava sustava sličnoga sustavu "Erasmus" u visokom obrazovanju, a koji bi bio povezan sa strukovnim osposobljavanjem čime bi se poboljšala vještina i iskustva mladih poljoprivrednika u pogledu primjene novih tehnologija i novih poslovnih modela te koji bi omogućio učinkovit prijenosa znanja.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje