Privatne šume

Mali posjednici šuma trebaju se udružiti i staviti šume u funkciju gospodarstva

Agrovijesti
Šuma Fotografija: Thinkstock
Više od 5000 osoba na području Vukovarsko-srijemske županije posjeduje između 1300 i 1400 hektara šuma, rascjepkanih na 4000 parcela

Na području Vukovarsko-srijemske županije u privatnom vlasništvu nalazi se između 1300 i 1400 hektara pod šumama rascjepkanih na više od 4000 parcela koje su vlasništvu više od 5000 osoba, upozoreno je na radnom sastanku o problemima i potencijalima privatnih šuma u županiji i istaknuto da se privatni posjednici trebaju udružiti kako bi se šume kojima raspolažu stavile u funkciju dobrobiti cjelokupne zajednice.

"Moramo priznati da ne znamo ni tko su privatni posjednici niti dio privatnih posjednika zna da ima šumu. Kako je to moguće? Istina, nevjerojatno zvuči da većina njih ne zna stanje svoje šume u smislu katastra i gruntovnice, ni prava koja mogu koristiti", napomenuo je pročelnik za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije Andrija Matić dodajući da je rješenje u udruživanju privatnih posjednika.

Po njegovim riječima, većina privatnih šuma danas ne služi ničemu. Ono malo ogrjevnog drveta koje se posječe zanemarivo je prema vrijednosti koje te šume mogu pružiti, tvrdi Matić dodajući da se kroz mjere ruralnog razvoja šuma može "prevesti" iz lošije u bolju, a može se staviti i u funkciju uzgoja domaćih životinja, za što se mogu dobiti i poticaji.

"U našoj županiji postoji više od tisuću hektara privatnih šuma i svi ćemo se čuditi gdje su. One postoje, ali kao da ih i nema. Primjeri dobre prakse nažalost kod nas ne postoje", upozorio je.

Da se šume ne koriste na pravi način, mišljenja je i Vladimir Margeta s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Smatra da se vrijednost privatnih šuma može povećati ili umnogostručiti projektima integriranog načina proizvodnje u kojem će se sa šumom povezati i uzgoj domaćih životinja. "Domaće životinje najprije smo potjerali iz grada, a sada to činimo i na selu. Imamo tradiciju dugu 150 godina držanja životinja u šumama i nemamo nijedan primjer da je šuma bila uništena ili da su se širile neke bolesti. Želimo da kroz uzgoj domaćih životinja u šumama povećamo vrijednost šume, ali i samih životinja, uzgojenih u prirodnom okolišu", mišljenja je taj stručnjak.

Po riječima Ivana Marjanovića iz HGK Županijske komore Vukovar, prosječna veličina parcele privatnih šuma u Vukovarsko-srijemskoj županiji je 0,23 hektara, što je vrlo malo iznad zakonskog minimuma sukladno kojemu se šumom smatra površina obrasla šumskim drvećem veća od 0,10 hektara. "Kod nas ispada da velika većina šuma uopće ne spada u tu kategoriju ako nam je prosječna površina 0,23 hektara", kaže Marjanović upozorivši i na neusklađenost koja, kada je riječ o privatnim šumama, postoji u zemljišnim knjigama, katastru i ARKOD-u.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje