PRIJAVITE SE!

Međimurska županija daje skoro dva milijuna kuna potpore poljoprivrednicima

Agrovijesti
Fotografija:
Kroz mjeru podizanje i obnovu trajnih nasada potpora se odnosi za nabavu certificiranog sadnog materijala za sadnice jabuke, kruške, šljive, breskve, trešnje, lješnjaka, kupine, borovnice i nove vrste kao što su aronija, goji bobice i sl.

Međimurska županija objavila je javni poziv za za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u ovoj godini. Riječ je o 11 mjera. Prva je mjera ekološka poljoprivreda, za koju je najveći iznos potpore 5.000 kuna.  Kroz mjeru podizanje i obnovu trajnih nasada potpora se odnosi za nabavu certificiranog sadnog materijala za sadnice jabuke, kruške, šljive, breskve, trešnje, lješnjaka, kupine, borovnice i nove vrste kao što su aronija, goji bobice i sl. i visokokvalitetne lozne cijepove preporučenih sorti za Podregiju Zagorje-Međimurje. Najveći iznos potpore je 15.000 kuna godišnje.

Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini nabavilo i postavilo sustav za zaštitu višegodišnjeg nasada od tuče odobrit će se u iznosu do 40.000 kuna godišnje. Mjera nabave i zadržavanje uzgojno valjanih životinja ima dvije podmjere – nabavu i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica za što se može dobiti potpora do 15.000 kuna i podmjera nabave uzgojno valjanih jarčeva i jarica za što je iznos potpore u visini do 1.000 kuna za nabavku jarčeva, 700 kuna za nabavu jarica , a najviši iznos potpore po korisniku je 8.000 kuna godišnje. Kroz mjeru za okrupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta na poljoprivrednim gospodarstvima može se dobiti potpora u najvećem iznosu od 20.000 kuna godišnje.

Kroz potporu za ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda najveći iznos potpore je do 20.000 kuna godišnje. Mjera – potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ima tri podmjere – Troškovi kupnje, građenja i opremanja plastenika i staklenika za uzgoj jednogodišnjeg, višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i objekata za uzgoj gljiva (oprema za staklenike, plastenike, tunele i objekte za uzgoj gljiva, oprema i uređaji za navodnjavanje i gnojidbu itd, zatim troškovi izgradnje ili adaptacija gospodarskih zgrada za primarnu poljoprivrednu proizvodnju na poljoprivrednom gospodarstvu te troškovi kupnje mehanizacije i opreme za obavljanje vlastite poljoprivredne proizvodnje. Najveći iznos potpore je 20.000 kuna. 

Kroz mjeru edukacije i stručnog osposobljavanja poljoprivrednika potpora  se dodjeljuje za pohađanje tečajeva i seminara potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima, te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju, a najviše do iznosa od 1.000 kuna godišnje. Nadalje, potpora za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu  dodjeljuje se s ciljem promoviranja poljoprivrednih proizvoda s područja županije, povećanja kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu, promicanja Međimurske županije kroz organizaciju nastupa na sajmovima i manifestacijama, te olakšanja malim poljoprivrednim proizvođačima pristup tržištu i distribuciju njihovih proizvoda na tržnicama. Prednost imaju autohtoni proizvodi Međimurske županije.

Mjera ima 4 podmjere –  Organizacija i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne baštine, a koja imaju za cilj promoviranje i prodaju poljoprivrednih proizvoda, gdje je najveći iznos potpore do 20.000 kuna organizatorima zajedničkog nastupa, odnosno 3.000 kune pojedincu, zatim podmjera Ulaganja u promotivne i marketinške aktivnosti poljoprivrednog gospodarstva s najvećim iznosom potpore od  2.000 kuna godišnje.

Nadalje, direktna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta uz iznos potpore do 1.000 kuna te izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda na tržnicama s iznosom potpore do 5.000 kuna. Posljednja mjera su programi kvalitete, stvaranje robne marke i zaštita međimurskih poljoprivrednih proizvoda za što se može dobiti najviše 5.000,00 kuna.

Kako stoji u pozivu, jedan korisnik potpore može podnijeti zahtjev za dodjelu potpora po više mjera iz ovog Javnog poziva pod uvjetom da njihov maksimalni iznos ne prelazi 70.000 kuna godišnje. Minimalna vrijednost tražene potpore mora biti veća od 100 kuna bez PDV-a.

Sredstva za podjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi osigurana su u Proračunu Međimurske županije u ukupnom iznosu od 1,9 milijuna kuna.

Zahtjevi za dodjelu potpora, za sve mjere, zaprimat će se do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog 2021. godine, iako za mjeru proljetna sadnja zaprimaju se zahtjevi do 30. lipnja 2021. godine, a za jesensku sadnju do 30. studenog 2021. godine te za mjeru 10. najkasnije do 15. prosinca 2021. godine.