ZBOG MRAZA

Međimurska županija proglasila prirodnu nepogodu

Agrovijesti
Fotografija:
Temperature do -3,2°C praćene snažnim sjevernim vjetrom dovele su do šteta u voćnjacima i na povrtlarskim kulturama u Međimurskoj županiji pa je župan Matija Posavec donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode mraza. Zbog ograničenog kretanja uslijed mjera suzbijanja pandemije koronavirusa, unos podataka o štetama moći će se provesti i izvan zakonski propisanih rokova, odlučilo je Državno povjerenstvo za procjenu šteta na telefonskoj sjednici

Župan Međimurske županije Matija Posavec donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode mraza, koja je stupila na snagu 26. ožujka 2020. godine, objavila je Međimurska županija na svojim internetskim stranicama.

Kako stoji u objavi, poglašava se prirodna nepogoda za područje Međimurske županije zbog mraza praćenog snažnim sjevernim vjetrom 22., 23., 24., i 25. ožujka 2020. godine, čija je posljedica smrzavanje, oštećenje i očekivano značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda u voćnjacima te na pojedinim povrtlarskim kulturama.

Ovisno o lokaciji, zabilježene su temperature od -2 do -3,2°C praćene snažnim sjevernim vjetrom, koji je dodatno hladio voćke u osjetljivoj fenofazi pred cvatnju ili u samoj cvatnji.

Trenutno je nemoguće procijeniti koliko je stvarno oštećenje te će ono će biti vidljivo tek u kasnijim fazama vegetacije. Zakon propisuje rok od 50 dana za konačnu procjenu štete.

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda propisani su slijedeći rokovi:

-8 dana od dana proglašenja prirodne nepogode za prijavu štete od strane oštećenih.
-15 dana od dana proglašenja prirodne nepogode općinska i gradska povjerenstva unose sve prijavljene štete u Registar šteta.
-50 dana za konačnu procjenu štete.

Uzimajući u obzir mjere za suzbijanje pandemije, koje se između ostalog odnose i na ograničeno kretanje te djelovanje u svim segmentima poslovanja,  neupitno je i otežano postupanje prilikom dostave podataka o nastalim štetama, kao i procjena šteta od strane općinskih odnosno gradskih povjerenstava u zakonom propisanim rokovima, upozoravaju u Županiji.

Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda putem telefonske sjednice donijelo je Zaključak kojim se zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa omogućuje unos podataka o štetama nastalim uslijed prirodnih nepogoda i izvan zakonom propisanih rokova, sve do okončanja mjera koje se odnose na suzbijanje širenja pandemije na području Republike Hrvatske.

Župan Međimurske županije Matija Posavec zadužio je gradska i općinska povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda, koji će konačnu procijenjenu štetu prijaviti županijskom povjerenstvu putem Registra štete u roku od 50 dana od dana proglašenja prirodne nepogode.