OTKUP

Ministarstvo dalo upute otkupljivačima mandarina, jabuka i ostalog voća i povrća

Agrovijesti
Voće i povrće Fotografija: Thinkstock
Ministarstvo poljoprivrede dalo je u četvrtak upute otkupljivačima mandarina, jabuka i ostalog voća i povrća kojih su se dužni držati prilikom ovogodišnjeg otkupa, u kojima se među ostalim navodi da otkupljivač jasno mora navesti u ugovoru odredbe o cijeni proizvoda i načinu izračunavanja cijene, zatim koju kvalitetu prihvaća za otkup te rokove plaćanja, koji ne mogu biti dulji od 60 dana.

Ministarstvo poljoprivrede dalo je u četvrtak upute otkupljivačima mandarina, jabuka i ostalog voća i povrća kojih su se dužni držati prilikom ovogodišnjeg otkupa, u kojima se među ostalim navodi da otkupljivač jasno mora navesti u ugovoru odredbe o cijeni proizvoda i načinu izračunavanja cijene, zatim koju kvalitetu prihvaća za otkup te rokove plaćanja, koji ne mogu biti dulji od 60 dana.

Otkupljivač je u skladu sa Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom obvezan s proizvođačem sklopiti ugovor u pisanom obliku, koji mora sadržavati sve odredbe bitne za njihov poslovni odnos, a osobito odredbe o cijeni proizvoda i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna cijene, kvaliteti i vrsti poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje otkupljivaču i/ili prerađivaču, uvjetima i rokovima plaćanja isporučenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.

Rok plaćanja, kako se navodi, ne može biti dulji od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke.

Ugovor također mora sadržavati uvjete i rokove isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji su predmet ugovora, mjesto isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i odredbu o trajanju ugovora.

"Iznimno, pisani ugovor nije potreban ako primarni proizvođač prihvati narudžbu otkupljivača  na temelju javno objavljenih uvjeta otkupljivača koji su obvezujući i prilažu se otkupnom bloku i sadržavaju sve odredbe koje sadrži i pisani ugovor", ističu iz Ministarstva.

Kvaliteta kao element ugovora pri otkupu i prodaji jabuka, mandarina i ostalog voća i povrća primjenjiva je i mogu se koristiti tržišni standardi (opći i posebni tržišni standardi) za voće i povrće koji su propisani Provedbenom uredbom Europske komisije od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća.

Na temelju navedenih tržišnih standarda može se formirati otkupna, odnosno prodajna cijena jabuka, mandarina i ostalog voća i povrća, navodi se. Slijedom toga otkupljivač u ugovoru ili javnoj objavi uvjeta može navesti da se cijena izračunava u skladu s propisanim elementima tržnih standarda, koji su navedeni u uredbi.

Na obračunskoj analizi jasno moraju biti istaknuti i svi troškovi u kn/t ili kn/kg koji terete isporučeno voće i povrće, a odnose se na troškove otkupa (ulaz, izlaz, i dr.), raznih analiza i tretiranja. Način korekcije i ugovorene cijene obavezno moraju biti sastavni dio ugovora.

Ukoliko je u ugovoru bila navedena samo cijena za određenu klasu, a nije bilo navedeno na koji način će se odstupanja u parametrima odražavati na količinu i cijenu tada se to može smatrati nepoštenom trgovačkom praksom, navode iz Ministarstva.

Napominju i kako otkupljivač i proizvođač mogu dogovoriti i drugačije uvjete od onih koji su propisani Provedbenom uredbom komisije, no u tom slučaju vrijedi jednako pravilo da proizvođaču mora biti jasno predočen način izračuna cijene te tražena kvaliteta ploda prilikom isporuke, pri čemu uvjeti tako tražene kvalitete moraju biti jasni i nedvosmisleni te se mogu lako utvrditi.

Otkupljivač jasno mora navesti u ugovoru koju kvalitetu prihvaća za otkup te na koji način se parametri kvalitete odražavaju na cijenu odnosno na koji način se na temelju pojedinog parametra kvalitete izračunava cijena, koja je osnova i kako se vrši korekcija. Na takav način se osigurava transparentnost sustava otkupa kako za proizvođače tako i za otkupljivače.

Da bi otkup bio u skladu sa Zakonom otkupljivač u ugovoru mora navesti kakvu kvalitetu jabuka, mandarina i ostalog voća i povrća zahtjeva, odnosno mora navesti koji su to sve parametri kojima mora udovoljavati voće i povrće, kako prilikom preuzimanja ne bi došlo do nesporazuma je li otkupljivač dužan preuzeti isporučeno voće i povrće, ističu iz Ministarstva.

Također napominju kako je jabuke, mandarine i ostalo voće i povrće koje udovoljava ugovorenoj kvaliteti otkupljivač dužan preuzeti i platiti sukladno sklopljenom ugovoru.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje