Iskorištenost Programa ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede: Korisnicima isplaćeno 5,7 milijardi kuna - 32% raspoloživih sredstava

Agrovijesti
Poljoprivreda Fotografija: Pixabay
Ukupna alokacija sastoji se od sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj  i nacionalne komponente koja se osigurava u Državnom proračunu.  Korisnicima je do 28. veljače 2019. isplaćeno 763.829.557 eura, što čini  32% ukupno alociranih sredstava, a prema Europskoj komisiji prijavljeno je ukupno 616.171.031 EUR, na temelju čega je u Državni proračun Europska komisija doznačila ukupno 676.879.897,86 EUR (što uključuje u predujam od 60,8 milijuna EUR-a).

Od ukupne alokacije za Program ruralnog razvoja RH koja iznosi 2.383.294.500 eura, korisnicima je na raspolaganje stavljeno 2.164.044.861 eura, a ugovoreno je 1.415.732.088 eura što čini 59% alokacije, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Iskorištenost Programa ruralnog razvoja

Ukupna alokacija sastoji se od sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj  i nacionalne komponente koja se osigurava u Državnom proračunu.  Korisnicima je do 28. veljače 2019. isplaćeno 763.829.557 eura, što čini  32% ukupno alociranih sredstava, a prema Europskoj komisiji prijavljeno je ukupno 616.171.031 EUR, na temelju čega je u Državni proračun Europska komisija doznačila ukupno 676.879.897,86 EUR (što uključuje u predujam od 60,8 milijuna EUR-a).

Ovo je tijek programskog ciklusa: nakon što se sredstva stave korisnicima na raspolaganje kroz postupke dodjele (natječaje), korisnici se prijavljuju, a nakon obrade njihovih projekata i odobrava im se potpora. Troškove provedbe projekata prijavljuju Agenciji za plaćanja, koja ih provjerava te im vrši plaćanja – jednokratno, u ratama, ovisno o prirodi projekta i vrsti korisnika.

Iznosi koji su isplaćeni korisnicima se u tromjesečnim intervalima s izdacima šalju u Europsku komisiju odnosno, ovjeravaju se. Na temelju ovjerenih izdataka, Europska komisija doznačuje sredstva u Državni proračun RH, i to samo za dio Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Dakle, kada govorimo o iskorištenosti Programa važno je razlikovati pojmove: ovjerena sredstva, doznačena sredstva, sredstava isplaćena korisnicima i sredstva uplaćena u Državni proračun RH.

Iskorištenost Programa ruralnog razvoja

Službene stranice Europske komisije, gdje se podaci o ugovorenosti ažuriraju na godišnjoj bazi (temeljem godišnjih izvješća o provedbi, koje države članice podnose do kraja lipnja za prethodnu godinu), a podaci u podaci o ovjerenim i doznačenim sredstvima na tromjesečnoj osnovi (slijedom tromjesečne dostave izjava o izdacima): https://cohesiondata.ec.europa.eu/programmes/2014HR06RDNP001
 
Evo zašto su u Ministarstvu poljoprivrede, kako tvrde, zadovoljni rezultatima koji pokazuju visoki stupanj iskorištenosti Programa:

Iskorištenost Programa ruralnog razvoja

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje