Izvješće

Uklonjeno preko 40 tona mesa; kontrole Ministarstva poljoprivrede u 10 trgovina našle brojne nepravilnosti

Agrovijesti
Inspekcija Fotografija: Thinkstock
Veterinarska inspekcija Uprave veterinarstva i sigurnosti hrane provodila je proteklih desetak dana pojačani inspekcijski nadzor u deset odobrenih objekata koji opskrbljuju trgovačke lance. Njihovo izvješće dostavljamo u nastavku.

U cilju postizanja što boljih efekata u nadzoru tržišta ministar Tomislav Tolušić odlučio je da će ubuduće češće rotirati mjesno nadležne inspektore radi njihove osobne zaštite, ali i zaštite cijelog sustava sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj.

Koje vrste inspekcija hrane postoje:

Temeljem zakonodavstva koje je obvezujuće za sve članice EU proizvodnja hrane se kontrolira od primarne proizvodnje do finalnog proizvoda koji se prodaje potrošačima – od polja do stola.

Inspekcije nadležne za provedbu službenih kontrola hrane u Republici Hrvatskoj su poljoprivredna i veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede te sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja. Podjela nadležnosti između inspekcija propisana je Zakonom o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.

Što je kontrolirala veterinarska inspekcija:

Inspektori Ministarstva poljoprivrede tijekom prošlog tjedan proveli su veterinarski nadzor u 10 odobrenih objekata koji opskrbljuju trgovačke lance: KAUFLAND, SPAR, METRO, LIDL, BILLA, MI BRAĆA PIVAC, PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA, KONZUM, PETASON i PLODINE.

Inspekcija je provedena u objektima koji su odobreni za proizvodnju ili skladištenje hrane životinjskog podrijetla ili u registriranim maloprodajnim objektima koji prodaju neupakirano meso.

Veterinarska inspekcija obavila je nadzor s ciljem utvrđivanja pridržavaju li se subjekti u poslovanju s hranom propisanih pravila. Provjeravala je opremu i infrastrukturu objekata, održavanje higijene u objektima, sustav samokontrola temeljen na načelima HACCP-a kao i označavanje i sljedivost proizvoda. Kod slučajeva kada subjekti u poslovanju s hranom nisu pristupili smrzavanju mesa peradi bez nepotrebne odgode te nisu osigurali dokaz da je sirovina za smrznuto meso bila svježa, kao i u slučajevima kada je zatečenoj robi u skladištu istekao rok trajanja ili za hranu nije osigurana sljedivost - hrana je neškodljivo uklonjena.

Danas smo dobili konačne rezultate laboratorijskih pretraga, pa predstavljamo javnosti zaključno izvješće dosadašnjeg nadzora. U svih 10 subjekata u poslovanju hranom uočena je neka vrsta nesukladnosti.

Ukupno je utvrđeno 42,7 tona mesa s istekom roka trajanja ili bez propisane dokumentacije o sljedivosti ili smrznuto pred sam kraj roka trajanja, to je meso odmah neškodljivo uklonjeno.

Do sada je naređen povrat i opoziv za ukupno 9,5 tona mesa. U određenom broju objekata službene kontrole su još u tijeku.

Temeljem inspekcijskih nalaza i rezultata laboratorijskih pretraga nadležni inspektori  izdat će rješenja i podnijeti optužne prijedloge sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima, Zakonu o hrani i Zakonu o veterinarstvu za svih 10 objekata.

Rezultati analize za 10 subjekata u proizvodnji s hranom

Kaufland

 

 

 

 

Objekt EUROPA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA (KAUFLAND), Gospodarska ulica 2, Jastrebarsko

Podaci o uzorku/cima

 • Pureći Hamburger sa ružmarinom, AIA,S.P.A.,37036 S. Martino,Italia, 4.11.2016, broj 1076282246, rok valjanosti 22.11.2016
 • Pureća prsa – svježe, AIA,S.P.A.,37036 S. Martino,Italia, L05176064, rok valjanosti 24.11.2016

Rezultat analize

Zaprimljen 22.11.2016. Pureći Hamburger s ružmarinom, AIA,S.P.A.,37036 S. Martino,Italia-4 od 5 jedinica POZITIVNO Salmonella spp NESUKLADNO

Zaprimljen 23.11.2016. Pureća prsa – svježe; MKB nalaz: 2 od 5 jedinica POZITIVNO Salmonella spp; U 2/5 jedinica uzorka izolirana Salmonella ser. Kentucky NESUKLADNO

Napomena: Od Hrvatske agencije za hranu zatražena je procjena rizika budući da S. Kentucky nije regulirana Uredbom 2073/2005.

ZAKLJUČAK: Meso peradi (u ovom slučaju puretina) u kojem je utvrđena S. Kentucky, predstavlja rizik za zdravlje ljudi, posebice djece, starijih i imunokompromitirajućih osoba. Dodatni rizik za zdravlje je u utvrđenoj pojavi rezistencije ovog serotipa salmonele na antimikrobne lijekove koji se koriste u terapiji ljudi.

Poduzete upravne mjere: ovisno o rezultatu službene kontrole 24.11.2016. donijet će se rješenje.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti: optužni prijedlog po članku 34. Zakona o hrani, stavljanje na tržište nesukladne hrane

Postupanja nakon dobivanja nesukladnih rezultata analiza: pokrenuto hitno povlačenje proizvoda s tržišta, proslijeđeno u RASFF sustav

Nova trgovina Lidla u Osijeku

 

 

 

 

Objekt LIDL HRVATSKA d.o.o., Čabdin 56, Jastrebarsko

Podaci o uzorku/cima

 • Pureći Cordon Bleu, smrznuti, Gallicoop,Szarvas, POB 73, Hungary, Lot nr 16307, rok valjanosti 01.01.2018.

Rezultat analize: Zaprimljen 23.11.2016. Pureći Cordon Bleu; MKB nalaz: Salmonella spp (5 jedinica) negativno; SUKLADNO

Uočene nesukladnosti: Prostorije u kojima se posluje s hranom nisu čiste, održavane i u dobrom stanju. Subjekt ne analizira razvoj trendova rezultata ispitivanja

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti: Optužni prijedlog sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Spar Hrvatska

 

 

 

 

Objekt SPAR Hrvatska, Gospodarska 2, Sveta Nedjelja

Podaci o uzorku/cima

 • Čevapčići banjalučki 500g, rok 22.11.2016., Ravlić d.o.o., OB 3023, ,lot 161222
 • Svinjska lopatica bez kosti , rok 26.11.2016., Njemačka, uvoznik Ravlić d.o.o., lot 838890

Rezultati analize

Zaprimljen 23.11.2016. - Čevapčići banjalučki 500g, SUKLADNO

Zaprimljen 23.11.2016. - Svinjska lopatica bez kosti, SUKLADNO

Uočene nesukladnosti: Upotreba identifikacijske oznake nije odgovarajuća (tijekom službene kontrole subjekt je poduzeo korektivnu mjeru vraćanja pošiljke dobavljaču), neodgovarajuće uzorkovanje na mikrobiološka ispitivanja, površine podova ne održavaju se u dobrom stanju, ne unose rezultate analiza razvoja trendova ažurno.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti: Optužni prijedlog sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Metro Cash&Carry

 

 

 

 

Objekt METRO CASH & CARRY d.o.o., Jankomir 31, Zagreb

Podaci o uzorku/cima

 • Smrznuti pileći file prsa klasa a, na tržište stavlja Metro , Poljska, lot 160715255; rok valjanosti 14.07.2017.
 • Pureći file od prsa, Poljska, na tržište stavlja MI Pivac, lot 5916167, rok valjanosti 08.10.2017.

Rezultati analize

Zaprimljen 23.11.2016. - Smrznuti pileći file prsa klasa a, u 1/5 jedinica uzorka izolirana Salmonella enteritidis, NESUKLADNO

Zaprimljen 23.11.2016. Pureći file od prsa, Poljska, SUKLADNO

Uočene nesukladnosti: 17.11.2016. uočene nesukladnosti u vezi  sustava samokontrola – subjekt nije izvijestio nadležno tijelo o pozitivnom rezultatu pretraživanja po vlastitom sustavu samokontrole na Salmonellu spp. u pilećem mesu domaćeg proizvođača P.G.OREHOVEC

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti: Prekršene odredbe Zakona o hrani, odnosno odredbe Uredbe 178/2002 što je kažnjivo temeljem Zakona o hrani za pravnu osobu 50.000 do 100.000 kn.

Optužni prijedlog po članku 34. Zakona o hrani, stavljanje na tržište nesukladne hrane

Postupanja nakon dobivanja nesukladnih rezultata analiza: Proslijeđeno u RASFF sustav.

Povlačenje provedeno u svim prodavaonicama, opoziv javno objavljen u medijima i roba se ne nalazi na tržištu. Metro će svakog svog kupca obavijestiti pojedinačno, imaju podatke tko je artikl kupio. Iz objekata METRO-a povučeno 4.116 kg, opoziv za 5.643,5 kg pilećih filea.

MI Braća Pivac

 

 

 

 

 

 

Objekt Mesna industrija BRAĆA PIVAC d.o.o. Težačka b.b. Vrgorac

Podaci o uzorku/cima

 • Odojak smrznuti, MI Braća Pivac d.o.o., Vrgorac OB 169, rok valjanosti do 05.11.2018, Lot 52952L /(lot dobavljača 107575)

Rezultat analize

Zaprimljen 21.11.2016. pureći batak SK, smrznut, podrijetlo POLJSKA, uzorci zadovoljavaju mikrobiološke kriterije; SUKLADNO

Zaprimljen 21.11.2016. pileća prsa, smrznuta, podrijetlo POLJSKA, uzorci zadovoljavaju mikrobiološke kriterije; SUKLADNO

Zaprimljen 23.11.2016.- Odojak smrznuti, MI Braća Pivac d.o.o., SUKLADNO

Uočene nesukladnosti: Nesukladnosti u infrastrukturi, održavanju, oštećenja zidova i podova, higijena osoblja. Prostorije nemaju odgovarajuću opremu za pranje ruku; nije osigurano odgovarajuće osvjetljenje prostorija u kojima se posluje s hranom; nije osiguran odgovarajući garderobni prostor za osoblje; nije osigurano zaprimanje i skladištenje sirovine i svih sastojaka na odgovarajući način. Materijal za pakiranje i ambalažiranje nije odgovarajući i ne koristi se na odgovarajući način. Sustavi za odvod otpadnih voda ne odgovaraju svrsi kojoj su namijenjeni.

Nesukladnosti vezane na sustav samokontrola: nisu utvrđene kritične granice na kritičnim kontrolnim točkama; nisu utvrđeni učinkoviti postupci sustavnog praćenja kritičnih kontrolnih točaka. Subjekt u poslovanju s hranom nije proveo validaciju roka trajanja; analizirao je razvoj trendova rezultata ispitivanja ali ne na propisan način. Označavanje hrane životinjskog podrijetla nije propisano; nije pristupio smrzavanju mesa peradi bez nepotrebne odgode te nije osigurao dokaz da je sirovina za smrznuto meso bila svježa.

Poduzete upravne mjere: Izdano usmeno rješenje kojim se naređuje: neškodljivo uklanjanje smrznutog pilećeg mesa, u ukupnoj količini 852,63 kg

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti: Optužni prijedlog sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu i Zakonu o veterinarstvu.

 

Konzum

 

 

 

 

Objekt KONZUM d.d., na lokaciji Dubrovačka 4, 21204 Dugopolje

Podaci o uzorku/cima

 • KONZUM PILE; proizvođač Agricola Italiana Alimentare S.p.a., P. le A. Veronesi 1 37036 S. Martino B. A. Verona, Italija, IT 0851 M CE
 • PUREĆI BATAK VAKUM; proizvođač  AIA S.P.A. - P. LE APOLLINARE Veronesi 1 37036 S. Martino B. A. Verona, Italija, IT 0851 M CE

Rezultat analize

Zaprimljen 21.11.2016. -KONZUM PILE; proizvođač Agricola Italiana Alimentare S.p.a., Zadovoljava mikrobiološke kriterije, SUKLADNO

Zaprimljen 21.11.2016. -PUREĆI BATAK VAKUM; proizvođač  AIA S.P.A. Zadovoljava mikrobiološke kriterije, SUKLADNO

Uočene nesukladnosti: Ne provodi se verifikacija postupaka sanitacije,  nije prikazana odgovarajuća procedura sljedivosti, nije prikazana procedura za ispitivanje mikrobioloških kriterija,  nije prikazana odgovarajuća procedura kontrole sirovine ni popis dobavljača, ne unose podatke o prispjelim količinama u aplikaciju VETI2.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti: Optužni prijedlog radi postupanja po Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu i Zakonu o hrani.

Plodine

 

 

 

 

 

Objekt PLODINE d.d. Kukuljanovo, Ind. zona b.b. Rijeka

Podaci o uzorku/cima

 • Pureća prsa - L05176517, rok valjanosti: 24.11.2016., Italija
 • Pureći hamburger s ružmarinom -  L05172876, rok valjanosti: 22.11.2016., Italija

Rezultat analize

Zaprimljeno 20.11.2016. Pureća prsa - L05176517 SUKLADNO

Zaprimljen 20.11.2016. Pureći hamburger s ružmarinom -  L05172876, NESUKLADNO Salmonella spp.

Uočene nesukladnosti: Nesukladnosti vezane za sljedivost, nema korektivnih mjera nakon nesukladnih nalaza u sustavu samokontrola

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti: Optužni prijedlog po Uredbama EU, Zakona o hrani i Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Postupanja nakon dobivanja nesukladnih rezultata analiza: Opoziv već na temelju sumnje, povrat ukupno 3 kg proizvoda.

Napomena: Osim u Plodinama isti proizvod istog lota je otpremljen u Kaufland i Spar te je i kod tih subjekata obavljen nadzor od strane veterinarske inspekcije nadzor i sporni proizvod je povučen iz prodaje. Oba trgovca i samostalno su objavila obavijest za potrošače.

Billa

 

 

 

 

 

Objekt  BILLA d.o.o. - centralno skladište, Sveta Helena 160, Donja Zelina

Podaci o uzorku/cima

„Pileći file usoljeni“ -smrznuto/ LOT 0759208-02 podrijetlom iz Thailanda, isporučitelj Ledo, rok valjanosti 26.7.2018.

Rezultat analize

Zaprimljen 24.11.2016.- DJELOMIČNO Izvješće, Pileći file usoljeni –smrznuto, podrijetlom iz Thailanda, 1/5 jedinica pozitivno na Salmonella spp. (Negativno na S. Typhimurium i S. enteritidis), usmenim rješenjem je 16.11.2016. zabranjeno stavljanje na tržište.

Uočene nesukladnosti: Subjekt obavlja djelatnost za koju nije imao odobrenje od nadležnog tijela. Rješenje se neće donositi jer je stranka u postupku dana 17.11.2016. dostavila dokaz da je podnijela zahtjev za dopunu djelatnosti Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Izdano usmeno rješenje kojim se zabranjuje stavljanje na tržište mesa podrijetlom od peradi i korištenja u proizvodnji, te zabrana rukovanja s mesom „Pileći file usoljeni“ („Frozen chicken single breast skinless boneless saltet (min 1,2 %) 140 G+“), LOT 0759208-02 do dobivanja nalaza.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti: Optužni prijedlog po Zakonu o hrani, stavljanje na tržište nesukladne hrane

PPK Karlovac

 

 

 

 

Objekt PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA d.d., Selce 33, Karlovac

Podaci o uzorku/cima

 • Meso peradi u originalnom pakiranju, Poljska/LOT 63500644500, isporučitelj Mesna industrija Braća Pivac, najbolje upotrijebiti do 28.10.2017.
 • Meso peradi-file-prepakirano/ u PPK, Poljska/ LOT 527Q97, isporučitelj Mesna industrija Braća Pivac, najbolje upotrijebiti do 03.07.2018

Rezultati analize

Zaprimljen 23.11.2016. Pileći batak i zabatak s dijelom leđa; MKB nalaz: 2 od 5 jedinica POZITIVNO Salmonella spp; u 2/5 jedinica uzorka izolirana Salmonella ser. Kentucky NESUKLADNO

Zaprimljen 23.11.2016. Pileći file od prsa; MKB nalaz: Salmonella spp (5 jedinica) negativno; SUKLADNO

Uočene nesukladnosti: Manje nesukladnosti vezano na sustav validacije roka valjanosti.

Poduzete upravne mjere: U postupku je utvrđeno da je PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA po prvom incidentu u Lidlu u skladu s procedurama provela analizu mesa na mikrobiološke kriterije sigurnosti hrane u odnosu na Salmonellu, te su nalazi negativni.

Roba je bez obzira na njihove analize stavljena pod nadzor i izdvojena od ostale robe do rezultata analiza provedenih od strane inspekcije, te je u postupku donesena upravna mjera zabrane rukovanja i zabrane premještanja mesa podrijetlom od peradi zatečenog u objektu do dobivanja nalaza. Daljnje mjere će se poduzeti po okončanju analiza.

Tijekom nadzora ovom upravnom tijelu dane su odluke donesene dana 17.11.2016. od strane uprave M.I. Braće Pivac o daljnjoj obustavi nabave sirovina od dobavljača INDYKPOL S.A., ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn i ANIMEX FOODS SP.Z.O.O. SP.K., Moriliny 15, 14-100, Ostroda, Poljska.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti: Optužni prijedlog po Zakonu o hrani, stavljanje na tržište nesukladne hrane

Postupanja nakon dobivanja nesukladnih rezultata analiza: Odredit će se tijekom provedbe službene kontrole 24.11.2016.

Petason

 

 

 

 

Objekt PETASON d.o.o., Vranjički put 12, Solin

Podaci o uzorku/cima

 • Pureći file (prsa), smrznut, podrijetlo POLJSKA, LOT 5816161, rok valjanosti do 06.10.2017.

Rezultat analize: Zaprimljen 21.11.2016. Pureći file od prsa, Izvješće S-14829/2016, SUKLADNO

Uočene nesukladnosti:

16.11.2016.: nesukladnosti u sustavu samokontrola; utvrđena sirovina s istekom roka u količini od 11.195,70 kg

17.11.2016.: nije prikazana procedura/radna uputa o postupku zamrzavanja;  nije prikazan ni dokaz o validaciji postupka zamrzavanja;  nije prikazana evidencija iz koje bi se za sirovinu, a koja je zatečena u komorama za skladištenje duboko zamrznute  hrane odmah mogla utvrditi količina i vrsta sirovina, datum klanja/prijema/obrade te datum zamrzavanja; utvrđena sirovina s istekom roka u količini od 682,00 kg te sirovina bez sljedivosti u količini od 5.227,50 kg

18.11.2016. je utvrđeno 2.903 kg sirovine s istekom roka trajanja te 2.792 kg sirovine bez sljedivosti;

21.11.2016. je utvrđeno 10.229 kg sirovine s istekom roka trajanja;

23.11.2016. je utvrđena dodatna količina robe s istekom roka trajanja;

24.11.2016. u tijeku je službena kontrola; ukupna količina robe za neškodljivo uklanjanje 41.885,60 kg

Poduzete upravne mjere: Nakon provedenog kompletnog nadzora donijet će se rješenje. Sva nesukladna roba izolirana je te ide na neškodljivo uklanjanje.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti: Nakon provedenog kompletnog nadzora podnijet će se optužni prijedlog.

 • Avatar
  limun 25. Studeni 2016. u 04:56 Dobra stara KAZNA i kontrole koje su učestale jedino ih mogu opametiti
 • Avatar
  limun 25. Studeni 2016. u 04:53 Dovoljno je doći na ulaz npr Plodina i smrad mesa dolazi do tamo. Neadekvatno je čuvamo u izložbenim vitrinama i krivo se postupa, a uostalom ne rade tamo svi mesari, nego priučeni koji ne znaju ništa o tome. Nije to jedini lanac takav, svi su takvi. Ne poštuje se struka, samo riječi od gazde.
 • Avatar
  limun 25. Studeni 2016. u 04:48 HACCP se ne provodi nikako, jer su svi dobili certifikate, a ne provode ništa. Vlasnici štede na analizama, a bez kontrole nema ničega. Samo propisana kontrola i nezavisna izvana je dobra.
Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje