POSLOVANJE PODUZETNIKA U PROIZVODNJE KRUHA, SVJEŽIH PECIVA I KOLAČA U 2016.

Mlinar prvi po prihodu, izvozu, dobiti i broju zaposlenih

Agrovijesti
Mlinar Fotografija: Tomislav Miletić/PIXSELL
U promatranom razdoblju navedeni su poduzetnici ostvarili pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 155,4 milijuna kuna, što je za 14,3 % više u odnosu na 2015. godinu. Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 72,0 %

U djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača  u 2016. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, poslovalo je 850 poduzetnika kod kojih je bilo 15.874 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 7,7 %.

Ukupan prihod poduzetnika čija je pretežita djelatnost proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, ostvaren u 2016. godini, iznosio je 4,2 milijarde kuna, što je povećanje za 5,0 % u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. U istom razdoblju, poduzetnici su zabilježili povećanje ukupnih rashoda, i to za 4,6 %.

U promatranom razdoblju navedeni su poduzetnici ostvarili pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 155,4 milijuna kuna, što je za 14,3 % više u odnosu na 2015. godinu. Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 72,0 %.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća iznosila je 3.520 kuna, što je za 0,6 % više u odnosu na prethodno razdoblje te za 31,5 % manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.140 kuna).

Broj izvoznika u pekarskoj industriji povećan je za 18,2 % (ukupno 26), što je četiri izvoznika više no što ih je bilo u 2015. godini. Broj uvoznika povećao se za 25,9 % (ukupno 68).

Rezultat izvoza u iznosu od 76,6 milijuna kuna u 2016. godini povećanje je od 20,7 % u odnosu na prethodno razdoblje. Uvoz je također rastao i to za 38,5 %, što je rezultiralo negativnom trgovinskom saldu u iznosu od 4,3 milijuna kuna.

Među 850 poduzetnika u pekarskoj industriji, najveći ukupan prihod ostvarilo je društvo MLINAR d.d. u iznosu od 529,0 milijuna kuna, što je 12,6 % udjela u ukupnim prihodima tih poduzetnika. MLINAR d.d. je imao 1491 zaposlenog, kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 4.310 kuna. MLINAR d.d. je ostvario pozitivan rezultat poslovanja u 2016. godini (58,5 milijuna kuna), u odnosu na 48,9 milijuna kuna koliko je društvo ostvarilo u 2015. godini. Udio 10 poduzetnika s najvećim prihodom u 2016. godini u ukupnim prihodima 850 poduzetnika čija je pretežita djelatnost proizvodnja kruha, svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, bio je 40,7 %. Pozitivan rezultat poslovanja u 2016. godini iskazalo je i društvo PAN PEK d.o.o. u iznosu od 30,1 milijun kuna te je na drugom mjestu po navedenom kriteriju. Njihov ukupan prihod u 2016. godini iznosio je 212,7 milijuna kuna.

Top pet poduzetnika po dobiti razdoblja u 2016. godini u djelatnosti 10.71 sudjelovalo je, s udjelom od 56,5 % u ukupno ostvarenoj dobiti razdoblja svih poduzetnika promatrane djelatnosti.

Poslovanje pekarske industrije u 2016

Promatrano na razini županija, najviše poduzetnika iz djelatnosti proizvodnje kruha, peciva, slastičarskih proizvoda i kolača ima sjedište u Grad Zagreb (160), Splitsko-dalmatinskoj (113) i Primorsko-goranskoj županiji (68), a najmanje u Ličko-senjskoj županiji (10). Jednako tako najveći prihod ostvarili su poduzetnici u trima navedenim županijama. Prema kriteriju ostvarene neto dobiti u 2016. godini, na prvom su mjestu ponovo poduzetnici sa sjedištem u županiji Grad Zagreb, slijede poduzetnici Istarske i Splitsko-dalmatinske županije.

Poduzetnici u pekarskoj industriji na razini tri županije ostvarili su negativan financijski rezultat: Primorsko-goranska (1,3 milijuna kuna), Šibensko-kninska (1,0 milijun kuna) i Virovitičko-podravska županija (787 tisuća kuna). Poduzetnici Sisačko-moslavačke županije, prethodnu 2015. godinu završili su s neto gubitkom u iznosu od 784 tisuće kuna, dok su 2016. zaključili s neto dobiti u iznosu od 46 tisuća kuna.

U grafikonu 1 prikazana je rezultat usporedbe poduzetnika s najvećim ostvarenim prihodom u pekarskoj industriji prema produktivnosti u 2016. godini. Prema navedenom kriteriju BABIĆ PEKARA d.o.o. je prva. Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 132,2 milijuna kuna, iskazalo pozitivan financijski rezultat (4,2 milijuna kuna), imalo 332 zaposlena kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 3.888 kuna.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje