Tjedni komentar

Moja zabluda je bila što sam smatrao da poruka poslana elektroničkim putem ne treba biti potpisana tintom i perom u 2018. godini

Agrovijesti
Filip Palašek, dipl. ing. agr. Fotografija: Filip Palašek, dipl. ing. agr.
Moja kreativnost i zabluda je bila u tome da sam smatrao kako poruka poslana elektroničkim putem ne treba potpis tintom i perom u 2018 godini. Stoga i kucam na vrata ministra Tolušića za koja je rekao da su uvijek otvorena, ovaj put preko medija kad već dopisom ni mailom nije urodilo plodom.

Kao mladi poljoprivrednik s visokom stručnom spremom ovim putem bih htio ukazao na nezakonitost i nepravedno postupanje koje sam, nažalost, doživio od Ministarstva poljoprivrede, odnosno njihovog Povjerenstva za rješavanje prigovora. Vlasnik sam OPG-a kojim nastavljam tradiciju vinogradarstva i vinarstva na posjedu koji je generacijama u mojoj obitelji. Živim i radim u Međimurju i trenutačno obrađujem nešto više od jednog hektara vinograda, a o vlastitom trošku sadim još 1,2 ha na proljeće, te uzimam u najam nova 3 ha.

Po struci sam diplomirani inženjer agronomije smjera voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, imam 33 godine, I redovito dobivam nagrade za kvalitetna i vrhunska vina. Javio sam se na Natječaj za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ kojom je moja prijava prvotno pozitivno ocijenjena, da bi nakon revizije bila odbijena.

Obzirom na to da zbog nedovoljno jasnih uputa moja Prijava nije bila kompletna (jer sam paušalni obveznik poreza na dohodak, ne vodim poslovne knjige , pa tako nisam ni mogao dostaviti neke tražene obrasce), podnio sam Prigovor na Odluku o rezultatu administrativne kontrole.

I ovdje priča postaje zanimljiva

Filip Palašek, dipl. ing. agr.

Povjerenstvo za rješavanje po prigovorima iz programa ruralnog razvoja odbacuje moj prigovor 9. srpnja 2018. Prigovor je odbačen iz slijedećeg razloga (ovo moram citirati jer bi ovakvo obrazloženje odluke moglo ući u anale hrvatskih, pa čak i europskih odluka koje zatiru svaki oblik poduzetničkih inicijativa):

„Uvidom u prigovor Povjerenstvo je utvrdilo da prigovor nije potpisan te se takav prigovor u skladu s člankom 23. stavkom 8. Natječaja ne može uzeti u razmatranje.“ Naravno kako bi apsurd ove Odluke bio veći zadnja rečenica glasi: „U skladu s člankom 38. Stavkom 14. Pravilnika ova Odluka je izvršna te na nju nije moguće uložiti prigovor“

Dakle, ova odluka ne samo što je apsurdna ona je, prema mom mišljenju i nezakonita. Naime, obzirom da mi je uskraćeno pravo na prigovor jedini put za bilo kakav razuman odgovor je obraćanje čovjeku koji je zadužen za zakonito funkcioniranje njemu dodijeljenog Ministarstva, a to je minister poljoprivrede Tomislav Tolušić, kojem sam se dopisom i mailom obratio, ali nikakav odgovora nisam primio.

Prigovor sam podnio putem portala za koji mi je Ministarstvo dodijelilo korisničko ime i šifru za ulazak, te me tako jedinstveno identificiralo elektroničkim putem. Obzirom da mi je Odluka o odbijanju prigovora dostavljena na moju adresu koja je i navedena u informacijskom sustavu ministarstva evidentno je da je Povjerenstvo vrlo pronicljivo zaključilo da sam ja napiso Prigovor bez obzira da je potpisan olovkom, perom ili ne znam na koji drugi način. Možda elektroničkim potpisom koji se podrazumijeva s obzirom na to da sam identificiran putem portala? Ali, očito zaboravljamo, da se radi o Hrvatskoj, gdje se podnesci odbijaju jer nisu potpisani tintom i perom.

Kad sam već dobio takav odgovor, koji je po mom mišljenju protivan zdravom razumu i vremenu u kojem se daje ipak u našoj državi imamo I zakone koji takvo postupanje sprječavaju. Naime, ako je Ministarstvo poljoprivrede dio državne uprave RH, a prema zaglavlju dopisa se tako čini, dužno je postupati po Zakonu o općem upravnom postupku.

Taj Zakon, koji brani građane RH od samovoljnog postupanja državnih tijela propisuje sljedeće. Člankom 73. ZUP-a je propisano da kad podnesak sadržava kakav nedostatak koji onemogućuje postupanje po podnesku odnosno ako je podnesak nerazumljiv ili nepotpun, službena osoba zaključkom će upozoriti na to stranku i odredit će rok u kojem je stranka dužna otkloniti nedostatak, uz upozorenje na pravne posljedice, ako to u određenom roku ne učini. Ako se nedostaci ne otklone u određenom roku, a po podnesku se ne može postupiti, službena osoba rješenjem će odbaciti podnesak.

Znači, ako je i bilo nedostatka u podnesku Ministarstvo me je trebalo upozoriti na to, te bih osobno putovao 240 km do njih kako bih stavio paraf na svoj uradak, i tako ispunio zahtjeve, kako bi administracija mogla ući i u sadržaj mog prigovora.

Nepravedna odluka, suprotna onome što priča ministar

Filip Palašek, dipl. ing. agr.

Odluka koju sam primio je duboko nepravedna, nemoralna i pripada sasvim drugom vremenu i prostoru od onog kojim se volimo hvaliti. Iskreno me zanima odgovor ministra Tolušića na ovo što sam naveo jer ga smatram čovjekom koji pokušava pokrenuti promjene kako bi mladi poljoprivrednici našli mjesto u Hrvatskoj. Ovdje moram citirati riječi koje je minister Tolušić izjavio na mom fakultetu 2016. i koje daju sadržaj ovom mojem uratku;

„Vi ste budućnost i smatram da prednost uvijek trebam dati budućnosti. Ja nisam poljoprivrednik, nisam agronom, ja sam pravnik, ali cijeli život sam u Slavoniji u kojoj je poljoprivreda najvažnija djelatnost. Više ne oremo konjima, oremo traktorima, ali od vas očekujem da, kada se budete bavili poljoprivredom, koristite i dronove i mobilne aplikacije i sve one stvari koje vaša kreativnost može dokučiti. Ministarstvo poljoprivrede, vaše ministarstvo, u okviru Programa ruralnog razvoja provodi mjeru za mlade poljoprivrednike kroz koju za startup možete dobiti 50.000 eura. Moja vrata su vam uvijek otvorena. Vi ste budućnost i ako ćete vi ostati na zemlji onda naša zemlja ima smisla i ima budućnost”

Moja kreativnost i zabluda je bila u tome da sam smatrao kako poruka poslana elektroničkim putem ne treba potpis tintom i perom u 2018 godini. Stoga i kucam na vrata ministra Tolušića za koja je rekao da su uvijek otvorena, ovaj put preko medija kad već dopisom ni mailom nije urodilo plodom.

Lijepo ga molim da svojim autoritetom i u duhu onog što je izjavio na mom fakultetu spriječi nezakonito postupanje i onako, reda radi, neka Povjerenstvo ako već treba, odbije moj prigovor, ali barem neka ga pročitaju, pa će onda moći naći neki razlog zašto će odbiti moj Prigovor, ali bar s nekim razumnim razlogom.

Hrvatski javni prostor je zagušen primjerima u kojima administracija koči razvoj poduzetništva i daje jasnu poruku mladima da svoju sreću potraže negdje drugdje, sada je i moj primjer mala kap u tom moru. Ministarstvo odbija Prigovor radi toga jer nije potpisan, a poslan je elektroničkim putem što smao daje jasnu poruku gdje živimo i kuda idemo.