Europska komisija

Na javnu raspravu o ZPP već stiglo 25.000 prijedloga kako pojednostaviti pravila za poljoprivredu u EU

Agrovijesti
Phil Hogan i Gabriela Matečná na press konferenciji Vijeća Fotografija: Europska unija
Europska komisija u veljači je pokrenula prvu etapu modernizacije i pojednostavnjenja Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) otvaranjem tromjesečne javne rasprave.

Europska komisija u veljači je pokrenula prvu etapu modernizacije i pojednostavnjenja Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) otvaranjem tromjesečne javne rasprave.

U prvih šest tjedana kako je povjernik za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj Phil Hogan pokrenuo opsežne konzultaciju o modernizaciji i pojednostavljivanju poljoprivredne politike Europske unije (Common agricultural policy - CAP), više od 25 tisuća ispitanika je već dostavilo svoje mišljenje o budućnosti proizvodnje hrane i poljoprivrede u Europi.

Spomenuta javna rasprava otvorena je sve do 2. svibnja nakon čega će početi analiza i procjena tisuću odgovora sve do završne konferencije i prezentacije rezultata koja je planirana za 7. srpnja u Bruxellesu objavila je Europska komisija. 

Konferencija 7. srpnja će biti prva prilika da se rezultati ovog procesa podijele sa širom publikom, a oni će biti dostupni i na službenim stranicama Europske Komisije. Prikupljene informacije će potom biti iskorištene kako bi se napravili prijedlozi Komisije o budućnosti hrane i poljoprivrede u EU, sa fokusom na to kako bi se trenutna strategija mogla pojednostaviti i modernizirati u svom pristupu. Cjelokupan proces bi trebao biti završen i objavljen do kraja godine, dok će zakonodavni prijedlozi doći u idućoj fazi.

javna rasprava, koja je u obliku upitnika, daje priliku građanima i organizacijama koje interesira europska poljoprivreda i ruralna područja da na ovaj način oblikuje buduću politiku i strategiju. Paralelno sa ovim, Europska komisija trenutačno na terenu prikuplja dokaze o efikasnosti aktuelne poljoprivredne politike, fokusirajući se na brojne probleme koji su obuhvaćeni spomenutim upitnikom.

Tu je uključeno deset ključnih prioriteta (sa njihovim ekonomskim i društvenim utjecajem) i njihova učinkovitost u pomoći pri rukovođenju rizicima i ekološkim utjecajima, kako bi se što bolje borilo sa klimatskim promjenama i približilo ciljevima održivog razvoja.

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje