Međunarodna konferencija

Na otvorenju Kongresa ministrica Vučković govorila o sigurnosti hrane

Agrovijesti
Fotografija:
Našim građanima potrebno je trajno osiguravati pristup dostatnoj i raznovrsnoj ponudi sigurne, visokokvalitetne i na održiv način proizvedene hrane po pristupačnim cijenama“, kazala je ministrica Vučković.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je u srijedu, 11. studenog 2020. godine sudjelovala na otvaranju 3. međunarodnog Kongresa o sigurnosti i kvaliteti hrane 2020 - FOODSQ 2020, koji se održava virtualno u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Hrvatskog mjeriteljskog društva i Mreže za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane jugoistočne Europe – SEEN-FSQC, uz suorganizaciju i suradnju s drugim eminentnim institucijama iz zemlje i inozemstva.

Jedan od strateških ciljeva Ministarstva poljoprivrede upravo je osiguranje preduvjeta za proizvodnju i dostupnost sigurne, kvalitetne i nutritivno vrijedne hrane, proizvedene na održiv način, što je i jedna od ključnih politika koja se navodi u Europskom zelenom planu i strategiji „Od polja do stola“. Neki od ciljeva strategije jesu nastavak aktivnosti koje se odnose na očuvanje zdravlja i dobrobit životinja kao preduvjeta za održivu stočarsku proizvodnju te za smanjenu potrebu za antimikrobnim sredstvima, a samim time i antimikrobne rezistencije koja je goruće pitanje u svijetu i znatno utječe na sigurnost hrane koju konzumiramo, samim time i na zdravlje potrošača.

Tu je i pitanje smanjenja korištenja pesticida tijekom proizvodnje hrane, kao i pitanje povećanja površina na kojima se uzgaja organska hrana. Strategija „Od polja do stola“ u ovom smislu ide i korak dalje u smjeru izrade obveznog označavanja hranjivih vrijednosti na prednjoj strani ambalaže kako bi se potrošačima olakšao zdraviji izbor hrane u cilju poboljšanja zdravlja, kvalitete života i smanjenja zdravstvenih troškova.
 
„Ministarstvo poljoprivrede puno ulaže u politiku kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda budući u istoj vidimo priliku za podizanje konkurentnosti naše poljoprivrede i prehrambene industrije, kao i za snažnije pozicioniranje na tržištu punom konkurenata, što direktno doprinosi jačanju turizma, ali i održivom razvoju ruralnih područja. Iako smo najmlađa država članica Europske unije možemo biti izrazito zadovoljni - danas imamo 28 poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda čiji naziv je zaštićen kao zaštićena oznaka izvornosti ili zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla na razini cijele Europske unije, a odlikuje ih posebna kvaliteta i tradicionalni način proizvodnje te promoviraju raznolike okuse Hrvatske u Europi“, istaknula je ministrica Vučković na Kongresu.
 
Ministarstvo poljoprivrede krenulo je i u uspostavu dobrovoljnog nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Dokazana kvaliteta, kako bi se dodatno označili hrvatski poljoprivredni i prehrambeni proizvodi s posebnim karakteristikama, proizvodi više kvalitete. Znak Dokazana kvaliteta – Hrvatska jamčit će potrošaču da kupuje domaći proizvod dodane vrijednosti odnosno da su i glavni sastojak i proizvodnja proizvoda iz Hrvatske te u Hrvatskoj. Također, u svjetlu porasta pojave bolesti koji se prenose hranom, Ministarstvo poljoprivrede izradilo je aplikaciju HRana, koja potrošača u realnom vremenu informira o mogućim opasnostima u hrani, upozorenjima o proizvodima te povlačenjima i/ili opozivima proizvoda.
 
„U ovome trenutku ne mogu se ne dotaknuti izvanrednih okolnosti nastalima uslijed širenja pandemije bolesti COVID-19, u kojima smo uvidjeli da je iznimno važna dostupnost i sigurnost opskrbe hranom te potreba za skraćivanjem lanca opskrbe, pri čemu zaštita zdravlja potrošača ni u jednom trenutku ne smije biti dovedena u pitanje. Našim građanima potrebno je trajno osiguravati pristup dostatnoj i raznovrsnoj ponudi sigurne, visokokvalitetne, hranjive i na održiv način proizvedene hrane po pristupačnim cijenama“, zaključila je ministrica Vučković.