Efikasnost mljekara u Srbiji

Najveći broj prerađivača mlijeka, uglavnom manjih kapaciteta, svoje mlječne proizvode prodaje preko trgovačkih lanaca.

Agrovijesti
Kanta za mlijeko Fotografija: Pixabay
Najveći broj prerađivača mlijeka, uglavnom manjih kapaciteta, svoje mlječne proizvode prodaje preko trgovačkih lanaca. Jedan broj mljekara, uglavnom većih, aktivno koordinira svoje aktivnosti sa poljoprivrednim gospodarstvima kako bi osigurali sirovinsku bazu i unaprijedili kvalitetu sirovog mleka. N

Sektor prerade mlijeka u Srbiji se tijekom posljednja dva desetljeća nalazi u procesu tranzicije. Rast ukupnog obujma prerade mlijeka, smanjenje broja mljekara, diverzifikacija mlječnih proizvoda, uvođenje novih tehnologija, rast kvalitete proizvoda kao i prenošenje tržišne moći sa mljekara na trgovačke lance, glavne su karakteristike tog procesa

Prilagođavanje mljekara novim uvjetima poslovanja praćeno je uvođenjem novih inovativnih strategija fokusiranih na polja vertikalne koordinacije i vertikalne integracije u lancu snabdijevanja mlijekom, objašnjava se u naučnom radu četvoročlanog tima (Rade Popović, Dalibor Panić, Milan Tobdžić i Nikola Juras) sa Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Najveći broj prerađivača mlijeka, uglavnom manjih kapaciteta, svoje mlječne proizvode prodaje preko trgovačkih lanaca. Jedan broj mljekara, uglavnom većih, aktivno koordinira svoje aktivnosti sa poljoprivrednim gospodarstvima kako bi osigurali sirovinsku bazu i unaprijedili kvalitetu sirovog mleka. Neke mljekare su, kako se navodi, izabrale strategiju vertikalne integracije sa poljoprivrednom proizvodnjom, pri čemu su kupile ili same izgradile poljoprivredna gospodarstva koja proizvode mlijeko za ukupne ili djelimične potrebe vlastite prerade, dok je jedan broj mljekara izgradio vlastitu maloprodajnu mrežu.

Najefikasnija kooperacija sa poljoprivrednicima

Identificirano je ukupno šest strategija koje su 82 mljekare u uzorku primjenjivale tijekom 2015. godine. Rezultati ocjene efikasnosti mljekara ukazali su da su najveću razinu efikasnosti ostvarile mljekare koje su se opredijelile za aktivnu višegodišnju kooperaciju sa poljoprivrednicima, pri čemu obje strane vide sebe kao pobjednika iz zajedničkih aktivnosti. Ovoj inovativnoj strategiji su se priklonile sve velike i nekoliko mljekara srednje veličine.

Aktivnom kooperacijom sa poljoprivrednicima u vidu pružanja savjetodavnih, financijskih i drugih usluga omogućili su poljoprivrednicima da dugoročno razviju svoja gospodarstva i unaprijede količinu i kvalitet mlijeka, što je bio preduvjet da mljekare unaprede vlastito poslovanje.

Autori zaključuju kako strategija aktivne kooperacije mljekara sa poljoprivrednicima uz obostrano uvažavanje interesa i potreba na dugoročnoj razini je pobjednička. Sa druge strane strategije potpune vertikalne integracije i integracije sa proizvodnjom sirovog mlijeka, zbog rizika u poljoprivrednoj proizvodnji i specifičnih zahtjeva u menadžmentu, nisu dale zadovoljavajuće rezultate u pogledu efikasnosti prerade mlijeka.

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje